Brief - Schakel

advertisement
Nieuwsbrief groep 6
Beste ouders,
Voor u ligt de nieuwsbrief van groep 6 voor de komende periode. Wij wensen u veel
plezier met lezen.
Met vriendelijke groet,
Renske Hulsegge en Saskia Leenhouts-Brouwer
Wat gaan we leren?
Rekenen
We werken verder aan de oriëntatie in de getallen tot 10.000, waarbij ook de
uitspraak hiervan aan de orde komt.
Het optellen en aftrekken tot en met 1000 wordt regelmatig herhaald, waarbij er ook
aandacht is voor schattend en handig rekenen.
In dit blok krijgt het vermenigvuldigen met 10 (10x23) en het delen door 10
(360:10) speciale aandacht.
In het vorige blok is cm² geïntroduceerd, nu wordt m² aangeboden.
Ook zijn we begonnen met kolomsgewijs optellen. In groep 6 ziet dat er nog zo uit:
364
258+
--------500
110
12+
---------622
Taal
We gaan werken binnen het thema Sport. Voorbeelden van woorden en
uitdrukkingen die in de woordenschatlessen aangeboden zullen worden zijn:
 de prestatie
 voor spek en bonen meedoen
 bekaf
 zich uitsloven
De kinderen gaan oefenen met voorzetsels.
Ook leren ze een interview voorbereiden en ze gaan een gedicht schrijven.
De kinderen hebben inmiddels geleerd hoe ze de persoonsvorm kunnen vinden met
de vraagproef. In dit thema zullen ze de getalsproef leren: door het onderwerp te
veranderen in enkelvoud of meervoud, verandert de persoonsvorm mee.
Spelling
We gaan oefenen met woorden met de au en ou. Dit zijn weetwoorden en daarom
gebruiken we het au-web. Dat is een visueel hulpmiddel waarop de meest
voorkomende au-woorden staan.
Ook woorden waarbij de f in een v veranderd (duif – duiven) en de s in een z (huis –
huizen) gaan we oefenen.
Tenslotte zullen woorden waarbij de i klinkt als ie deze periode extra aandacht
krijgen.
Wereldoriëntatie.
Bij geschiedenis hebben we het over de Gouden Eeuw. Het gaat o.a. over de handel
in die tijd en hoe het kwam dat Nederland daar zo rijk van kon worden.
Aardrijkskunde gaat het over het verschil tussen wonen op het platteland, in een
dorp of in een stad. De kinderen leren wat voorzieningen zijn.
Bij Natuniek gaat het over gezond voedsel en de spijsvertering.
Welke activiteiten hebben we gehad en gaan er komen?
Bezoek Kröller Muller-museum
Mika:
“We gingen naar het Kröller Müller museum en het was heel leuk en er waren hele,
mooie schilderijen en kunstwerken in de tuin van het museum. En het waren
kleurrijke kunstwerken en er was een heel groot kunstwerk waar je op kon. Het was
wel het grootse kunstwerk van het museum. Dat was mijn verhaal van ons bezoek
aan het Kröller Müller museum.”
Lars:
“We waren bij het Kröller Müller museum. Je zag kunst.Je zag vincent van goch,
beelden schildenrijen. Het was mooi en bijzonder. Je was in groepjes. Kinderen
vonden het leuk. Het was de hele ochtend. Kinderen waren vindingrijk. Sommigen
wouden niet weg. einde.”
De foto’s kunt u binnenkort op de vernieuwde website vinden.
Feest 40-jarig bestaan
Vrijdag 22 september bestond De Schakel 40 jaar. Het was een feestelijke dag.
Melanie:
“Als eerst gingen we op het schoolplein Feest van kvk doen. Dat ging hel erg goed.
Meester Matthijs & juf Lucia speelden als leraren die 40 jaar geleden hebben les
gegeven. Daarna kwam de prijsuitrijking van de tekenwedstrijd er waren 3 prijzen
uit 3 verschillende leeftijdscatogorien. Voor de pauze kregen we een ijsje van de
ijscoman. Na de pauze gingen we een eierkoek versieren met lekkere dingen. Daarna
mogten we hem opeten. Het was super leuk!!!!!!! Einde.”
Korfbaltoernooi
Op 12 oktober doet een grote groep kinderen uit groep 6 mee met het
korfbaltoernooi! We wensen hen alvast veel succes en kijken uit naar een gezellige
en sportieve middag. We hopen snel het wedstrijdschema te mogen ontvangen.
Kanjertraining
In de eerste les zijn de kanjerafspraken herhaald. Deze hangen ook zichtbaar in de klas op de
bekende poster.
Door middel van een stellingenspel zijn we hierover in gesprek gegaan.
Voorbeelden van stellingen:
De meeste mensen zijn te vertrouwen, sommige niet.
Ik weet niet of mensen te vertrouwen zijn.
Ik vertrouw bijna niemand.
In de tweede les stonden de petjes centraal. Wat betekenen de kleuren ook al weer? Bèn je
een pet of doe je als een pet? De kleuren van de petten staan voor de volgende gedragstypes:
De witte pet: is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier
grappig en stoer.
De gele pet: doet zielig, trekt zich terug en doet bang.
De rode pet: lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater.
De zwarte pet: daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.
Het was ook interessant om te kijken of een bepaalde kleur pet alleen een negatieve betekenis
heeft. Zolang er een witte pet ‘onder’ zit hoeft dat niet zo te zijn. De volgende afbeelding laat
dat zien:
Binnenkort gaan we de oefening ‘Motor- en benzinepomp’ doen. Een belangrijke oefening in
de Kanjertraining waarbij kinderen leren hoe ze door al dan niet bewust aandacht te geven
aan rode petten-gedrag, dit gedrag helpen in stand te houden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards