Ontwerpkader PEW.pages

advertisement
student
de leerdomeinen
groei in pedagogische competenties
ie
t
truc
ons
c
meesterschap
r
nde
samen
opleiden tot
o
lerarenopleider
1ste jaar
2de jaar
3de jaar
Rolneming
Perspectiefname
Perspectiefname om
ontwikkeling te stimuleren
Aanzetten tot een
krachtige leeromgeving
Krachtige leeromgeving
ontwerpen
Brede krachtige
leeromgeving ontwerpen
(H)erkennen van
diversiteit
Eigenheid in leren en
ontwikkelen
Diversiteit als hefboom
voor ontwikkeling
Aandacht voor
zorg (fase 0)
Initiatieven voor
brede zorg (fase 0)
Initiatieven voor
brede zorg (fase 0 en 1)
Taak in
waardenopvoeding
erkennen
Aandacht interculturele
competenties van
kinderen
Open dialoog over waarden
die kinderen krachtig maken
in de onze samenleving
Aandacht voor
inbreng van kinderen
Aandacht voor
inspraak van kinderen
Aandacht voor
emancipatie van kinderen
Kennis van het
onderwijsveld
Sporen van visie op
onderwijs
Visie op onderwijs
mentor
Perspectiefname
Aansturen van
ontwikkelings- en
leerprocessen
Omgaan met
diversiteit
1ste jaar
2de jaar
3de jaar
Cognitieve, conatieve en
affectieve rolneming
Cognitieve, conatieve en
affectieve perspectiefname
Cognitieve, conatieve en affectieve
perspectiefname
Openheid tot respectvol
begrijpen van andere
referentiekaders
Openheid tot respectvol
begrijpen van andere
referentiekaders
Openheid tot respectvol begrijpen
van andere referentiekaders om de
ontwikkeling optimaal te stimuleren
Sporen van een krachtige
leeromgeving
Ontwerpen van een krachtige
leeromgeving gericht op
fundamenteel leren
Ontwerpen van een
gedifferentieerde brede krachtige
leeromgeving waarin ieder kind
fundamenteel kan leren
(H)erkennen van diversiteit van
kinderen
Differentiatie om de eigenheid
in het ontwikkelen en leren van
ieder kind tot zijn recht te laten
komen
Inzetten van diversiteit als hefboom
voor ontwikkelingsprocessen
Zorg is aandacht voor welAandacht voor zorg: bewuste Aandacht voor zorg: bewuste kleine
kleine en grotere initiatieven op en grotere initiatieven op klas- en
Zorg op maat bieden bevinden, betrokkenheid en
competenties van alle kinderen klasniveau (fase 0)
kindniveau (fase 0 en 1)
Interculturele competenties bij
kinderen stimuleren
Open dialoog over waarden die
kinderen krachtig maken in onze
samenleving
Emancipatie van
Aandacht voor
kinderen bevorderen inbreng van kinderen
Aandacht voor
inspraak van kinderen
Kansen voor ieder kind om mee het
eigen ontwikkelingsproces uit te
bouwen
Samen school
maken
Sporen van visie op onderwijs
Visie op onderwijs (visie op leren,
ontwikkelen en zorg) zichtbaar
maken
Waardenopvoeding
realiseren
Taak van de school in
waardenopvoeding erkennen
Algemene kennis van het
onderwijsveld
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards