levensovertuiging

advertisement
levensovertuiging
Ik voel mij
Belangrijke zaken voor mij
Ik vind steun in
Mijn levensovertuiging
Mijn wensen rondom het levenseinde
belangrijke zaken voor mij
Innerlijke kracht
Wilskracht
Levenslust
Vechtlust
Humor
Levenservaring
Ideaal
Geloof
Uiterlijke kracht
Vriendschap
Voorbeeldfiguur
Lotgenoot
ik vind steun in
Verleden – heden – toekomst
Mensen
Vader/moeder
Broer/zus
Partner
Zoon/dochter
Vriend/vriendin
Warmte
Intimiteit
Seksualiteit
Zorgen voor …
Verzorgd worden door …
Dieren
Huis
Werk
Hobby
Levensovertuiging
Gedenkdagen
Verjaardag
Jubileum
Trouwdag
Sterfdag
Algemene steunbronnen
Humanist
mijn levensovertuiging
Ik noem mijzelf:
Gelovig
Niet meer gelovig
Niet praktiserend
Ongelovig
Weet het niet
Mijn levensovertuiging of geloof is:
Agnost
Atheïst
Antroposoof
Boeddhist
Christen
Hindoeist
Humanist
Jood
Moslim
Vrijdenker
…….
Boeddhist
Ik vind steun in:
Persoonlijke beleving
Boeddha
Dharma (leer)
Karma
Nirwana
Sangha (gemeenschap)
Reïncarnatie
Samsara
Vier edele waarheden:
Er is lijden
Er is en oorzaak voor het lijden
Er is een einde aan het lijden
Er is een weg uit het lijden
Mediteren
Kaars
Offer
Mantra
Muziek
Stilte
Mijn levensovertuiging of geloof is:
Tempel
Altaar
Ik wil steun van:
Geestelijk verzorger
Leraar
Belangrijke feesten:
Theravad – Nieuwjaar
Wesah – boeddha dag
Monnik
Christen
Ik noem mij:
christen
protestant
katholiek
….
Ik vind steun in:
Persoonlijke beleving
Christus
Bijbel
Bidden
Stilte
Maria
Muziek
Kaars
Gemeenschappelijke beleving:
Kerk
Kerkdienst
Orgel
Zang
Avondmaal/eucharistie/communiedienst
Zegen/biecht/ziekenzalving
Kerk/Kapel/Stiltecentrum
Gespreksgroep
Ik wil steun van:
Geestelijk verzorger
Pastor/dominee
Wijkpastor/wijkpredikant
Belangrijke feesten:
Pasen
Pinksteren
Kerst
Hindoeist
Ik vind steun in:
Brahma
Shiva
Rama
Ganesha
Vishnu
Krishna
Durga
Veda
Ramayana
Purana
Yoga
Gebed
Lezen
Upanishads
Mahabharata
Mantra
Meditatie
Offer
Gemeenschappelijke beleving:
Tempel
Gespreksgroep
Pedja - eredienst
Ik wil steun van:
Geestelijk verzorger
Pandit
Belangrijke feesten:
Holi – Nieuwjaar - lente
Divali – lichtjesfeest - najaar
Nawratam puja – dans/aanbidding - nazomer
Humanist
Ik noem mij:
Humanist
Religieus humanist
Vrijdenker
Atheïst
Agnost (ik weet het niet)
Ik vind steun in:
Persoonlijke beleving
Andere mensen
vriendschap
voorbeeldfiguur
lotgenoot
contact
Natuur
wandelen
fietsen
natuurfilm
Kosmos
Kunst
literatuur
muziek
beeldende kunst
film
Ratio
filosofie
wetenschap
kritisch debat
nadenken
Humanist
Levenshouding
zelf regie hebben
hanteren wat mij overkomt
wijsheid
humor
strijdbaarheid
verantwoordelijkheid
levenskunst
Bezinning
schrijven
lezen
mediteren
muziek luisteren
stilte
kaars
Gemeenschappelijke beleving:
Viering
Gesprek
Debat
Gespreksgroep
Dialoog
Ik wil steun van:
Geestelijk verzorger
Humanistisch raadsman/vrouw
Belangrijke feesten:
Levensviering
Verjaardag
Zonnewende
Herdenking
Jood
Ik noem mij:
Orthodox
Vrijzinnig/liberaal
Ik vind steun in:
Persoonlijke beleving
Thora
Misjna
Gebed
Sabbat
Chanoeka
Kosher
Tenach
Talmoed
Psalm
Menora
Keppel
Tefillin - gebedsriem
Gemeenschappelijke beleving:
Synagoge
Gespreksgroep
Ik wil steun van:
Geestelijk verzorger
Rabijn
Belangrijke feesten:
Bar Mitzwa – bevestiging in geloof jongen
Bat Mitzwa – bevestiging in geloof meisje
Rosj Hasjana – Nieuwjaar
Jom Kippoer – Grote verzoendag
Soekot – loofhuttenfeest
Simchat Tora – verugde der wet
Chanoeka – lichtfeest
Pesach - paasfeest
Moslim
Ik noem mij:
Sjiiet
Soenniet
Aleviet
…..
Ik vind steun in:
Persoonlijke beleving
Allah
Koran
Profeet
5 Zuilen
Shahada – geloofsbelijdenis:
ik getuig dat er een God is en dat
Mohammed zijn profeet is
Salaat – gebed
Zakaat – armenbelasting
Sawn – vasten
Hadj – bedevaart
Halal – rein, wat is toegestaan
Haram – onrein, wat verboden is
Gemeenschappelijke beleving:
Gebed
Moskee
Gespreksgroep
Ik wil steun van:
Geestelijk verzorger
Mekka
Imam
Belangrijke feesten:
Ramadan – Vastenmaand
Eid-al-fitr – Suikerfeest Eid-al-adha – Offerfeest
Mijn wensen rondom het levenseinde
Mijn wil:
Wilsverklaring / beschikking (papier)
Wilsuiting (mondeling)
Reanimatiewens
Behandelwens
Wel eten
Wel drinken
Wel pijnbestrijding
Wel euthanasie
Wel donor
reanimatieverbod
behandelverbod
niet eten
niet drinken
geen pijnbestrijding
geen euthanasie
geen donor
Levenslust
Loslaten
Pijn
Angst
Levensmoe
Vasthouden
Rust
Verlangen
Sterven:
Mijn dood:
Einde
Rust
Begin
Hemel
Wedergeboorte
Feest
Afscheid
Oordeel
Paradijs
Hel
Verdriet
Weerzien
Mijn wensen rondom het levenseinde
Mijn uitvaart:
Begraven
Afscheidsdienst
Muziek
Besloten kring
Cremeren
Afscheid in stilte
Toespraak
Bloemen
Deze uitgave werd op verzoek van de Afasie Vereniging Nederland ontwikkeld door:
Jos Hettinga, geestelijk verzorger Aveant
Anton Koolwijk, geestelijk verzorger Amstelring
Eveline Poortvliet, logopediste Amstelring
Martine Versteeg, geestelijk verzorger Stichting Zorgpartners Midden-Holland en
voormalig logopediste
Marije Wiegersma, stafmedewerker Amstelring
Eindredactie: Monique Lindhout, directeur Afasie Vereniging
Nederland
Iconen: Koehorst in ’t Veld grafisch ontwerpers
Opmaak: LNO Drukkerij
Download