aanvraagformulier

advertisement
Gegevens organisatie
Naam organisatie
Naam aanvrager m/v
Functie aanvrager
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Website
IBAN
KVK Nummer
BTW Nummer
Gegevens van het project
Naam project
Soort Project
Plaats van uitvoering project
Is het project terugkerend
Datum evenement
Openingstijden evenement
Verwacht aantal bezoekers
Doelgroep
Totale projectkosten
Facilitaire kosten (podium, licht,
geluid, toiletten, hekwerk, etc.)
Organisatiekosten
Kosten voor marketing en PR
Kosten voor infrastructurele- en
verkeersmaatregelen
Kosten voor veiligheid en beveiliging
Publieksinkomsten
Sponsor/donateursbijdragen
Eigen investering
Subsidies (excl. Gem. Eindhoven)
Aan te vragen bedrag
Beschrijving van het project
Max 250 woorden
Waarom past dit project in Eindhoven
Max 250 woorden
Wanneer is het evenement een succes?
Max 250 woorden
Datum aanvraag
Handtekening:
Download