Presentatie Nictiz

advertisement
Overdrachten in de
zorg:
twee ontwikkelingen
Stichting Gerrit
10 oktober 2013
Dr M. Sprenger
Nictiz & TU/e
3 oktober 2013
Ik…
•
•
•
•
•
Michiel Sprenger
Klinisch Fysicus
VUmc, 1986
•
MRI, radiologie, cardiologie
•
Medische technologie
•
Klinische informatica (o.a. radiologie)
•
CIO
Nictiz, 2008
•
Beleid en advies
•
Regionale samenwerking
•
Ziekenhuizen, medisch specialisten
•
Internationaal
TU/e, 2010 (part-time)
•
Opleiding klinische informatica
2
Nictiz
• Nationaal ICT Instituut voor de zorg
• Vanaf 2002, nu ca 40 fte
• Stichting zonder winstoogmerk
• 95% VWS financiering
• Taken:
• Bevordering standaardisatie en interoperabiliteit
• Kennis en advies, nationaal / internationaal
• Verbinden: creëren partnerships
• Monitoring: hoe staat NL ervoor?
• Exploitatie landelijk EPD
3
Vandaag
• Generieke overdrachtsgegevens – UMC’s
• Verpleegkundige overdracht
4
Overdracht: gelaagdheid
Transport
Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc
Implementatie
Documentstandaard, bericht, link naar software
Gegevens
Definitie, structuur, codering
5
Overdracht: gelaagdheid
Transport
Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc
Implementatie
Documentstandaard, bericht, link naar software
Gegevens
Definitie, structuur, codering
6
Overdracht: gelaagdheid
Transport
Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc
Implementatie
Documentstandaard, bericht, link naar software
Gegevens
Definitie, structuur, codering
7
Generieke overdracht
1. Generieke Overdrachtsgegevens
2. Implementatierichtlijnen Generieke
Overdrachtsgegevens
8
Generieke overdracht
• 8 UMC’s + Nictiz
• Definieer gegevens sets in de
ziekenhuizen
• Zodat een overdrachtsdocument kan
worden gevuld
• Met de kerngegevens
• In een stuctuur die is afgeleid van CCR
(continuity of care record)
9
Overdracht: gelaagdheid
Transport
Infrastructuur, XDS / LSP, direct mail etc
Implementatie
Documentstandaard, bericht, link naar software
Gegevens
Definitie, structuur, codering
10
37 Klinische bouwstenen
Drugsgebruik
Patient
Zorgverlener
Probleem
Betaler
Vaccinatie
Woonsituatie
Levensovertuiging
Ademhalingsfrequentie
Intoxicatie Alcohol
Glascow Coma Score
Bloeddruk
O2 Saturatie
Gewicht
Behandelaanwijzing
Hartfrequentie
Zorgaanbieder
Functionele status
Opleiding
Temperatuur
Burgerlijke staat
Tekstuitslag
Familie anamnese
Procedure
Plan of Care
Pijnscore
Contactpersoon
Barthel index
Labuitslag
Alert
Intoxicatie Tabak
Nationaliteit
Contact
Lengte
Medicatie
Polsfrequentie
Medisch hulpmiddel
Bedrijfsproces : gegevenselementen
Betaler
Contactpersoon
Patient
Zorgaanbieder
Zorgverlener
Contact
Subjectief
Pijn aan deklacht
knie
Probleem:
Objectief
Functie beperking;
Functionele
status echo
Tekstuitslag
Evaluatie
Probleem: diagnose
Meniscusletsel
Plan
Medicatie operatie;
Procedurerevalidatie
Plan of Care
Pijnstilling;
Alert: allergie
Pijnscore
Huidige status
• Publicatie 1 maart 2013 (37 bouwstenen, in 3
verschijningsvormen, begeleidend document)
• Sindsdien 24 RFC’s ingediend
• Versie 1.1
• Veel belangstelling, ook buiten ziekenhuizen
13
14
Welke technische standaard ?
Adviesgroep 2 keer bij elkaar (mei):
Wat is het advies betreffende
standaardisatiekeuze voor technische
implementatie van de bouwstenen van
Generieke Overdrachtsgegevens
(CCR/CCD, CCD 1.1/consolidated CDA,
CDA met extensions, anders)?
15
Welke technische standaard ?
Samenstelling adviesgroep:
•
Tom de Jong (namens HL7 Nederland)
•
Vincent van Pelt (namens IHE Nederland)
•
Sjaak Gondelach (namens kerngroep Generieke overdrachtsgegevens)
•
Tessa van Stijn (namens Nictiz)
•
John Boelee (pilot Erasmus MC)
•
Liesbeth Dusink (PoC Erasmus MC)
•
Robert Hardholt (Chipsoft)
•
Gulian van Poppel (Epic)
•
Roel Barelds (CSC/iSoft)
•
Loyd Slikboer (Siemens)
•
Richard Francken (Siemens)
•
Fred Smeele (PL Generieke Overdrachtsgegevens)
16
Welke technische standaard ?
Consensus adviesgroep:
•
•
•
•
CDA R2 is leidend, met ruimte voor extensies.
Het vertrekpunt is CCD 1.1.
De detail keuzes (met name voor extensies en
landspecifieke aanpassingen) worden gemaakt per
bouwsteen waarbij de Use Case van Generieke
Overdrachtsgegevens leidend is.
O.a. door de afgesproken review(momenten) van
(tussen)producten zullen deze keuzes tijdig en transparant
beschikbaar zijn, met voldoende ruimte (voor de definitieve
oplevering van de implementatierichtlijnen) voor inbreng
van andere afwegingen in de keuzes.
17
18
eOverdracht verpleegkundige
gegevens
Dataset met verpleegkundige gegevens voor
de verpleegkundige overdracht
… een informatiestandaard
eOverdracht in de care
19
Inventarisatie: hoe was en is het?
• Gestart in 2010
• Gezamenlijk initiatief
• Inventarisatie onderzoek
•
•
•
•
•
•
Weinig elektronische uitwisseling
Niet altijd de gewenste informatie, soms onleesbaar
Conclusie
Geen eenduidig
taalgebruik;
geen standaardisatie
1. Gebrek aan standaardisatie
Weinig elektronische
uitwisseling
ECD veel 2.
investering
in administratie
en financiering
Toegenomen administratieve lasten
Patiënt moet verhaal opnieuw vertellen
eOverdracht in de care
20
Ontwikkelen kernset eOverdracht
• 2011
• Landelijke standaard opstellen expertgroep
• Vaststellen door beroepsgroep
• Coderen kernset
• Aan de hand van dataset verpleegkundig
overdrachtsbericht ontwikkeld (eOverdracht)
• “Grootste risico’s in zorg ontstaan door knelpunten
in informatie-uitwisseling bij de overdracht” (IGZ
2011)
eOverdracht in de care
21
Implementatie eOverdracht
• 2012
• HL7 CDA bericht is klaar, alle data is gecodeerd
• eOverdracht als norm V&VN
• Branche organisaties o.a;
• Leveranciers
• Voorbeeld initiatieven ontwikkelen en publiceren
• 2013; eerste regio’s gestart met gebruik
eOverdracht in de care
22
Voorbeeld casus eOverdracht
Opname van
patient met CVA
Regionaal
ziekenhuis
Thuiszorg
Academisch
ziekenhuis
dagbehan
deling
Regionaal
ziekenhuis
verpleeghuis
eOverdracht in de care
23
Inhoud bericht
•
Persoonsgegevens
•
Toedieningsystemen
•
Gezinsituatie
•
Uitscheiding
•
Organisatie
•
Seksualiteit
•
Medische gegevens
•
Huid
•
Samenvatting zorg
•
Slaap
•
Meetwaarden
•
Zintuigen
•
Mobiliteit
•
Pijn
•
Wassen
•
Psychisch functioneren
•
Mondverzorging
•
Mentale functies
•
Aan- en uitkleden
•
Communicatie
•
Toiletgang
•
Ziektebeleving
•
Eten en drinken
•
Participatie maatschappij
•
Voeding
•
Hulp van anderen
eOverdracht in de care
24
Meerwaarde van eOverdracht (1)
Zorgverlener
• Kans op fouten vermindert
• Tijdsbesparing
• Administratieve lasten verlagen
• Eenduidige taalgebruik
Patiënt
• Niet nodig herhaaldelijk vragen te
beantwoorden
• Patiënt ontvangt de juiste zorg
eOverdracht in de care
25
Meerwaarde van eOverdracht (2)
Softwareleverancier
• Eén keer programmeren voor alle
klanten
• Geen interoperabiliteitsproblematiek
Zorginstelling
• Kwaliteit van zorg verbetert
• Hergebruik informatie
• Tijd besparen
•P
eOverdracht in de care
26
Oplossing? Groeimodel!
• Verschillende mogelijkheden om
eOverdracht uit te wisselen:
a) Elektronisch formulier, op papier verzenden
b) Elektronisch formulier, digitaal verzenden
c) HL7 CDA bericht digitaal verzenden
d) HL7 CDA bericht, verzenden via een regionaal
transfer systeem
eOverdracht in de care
27
Implementatie eOverdracht
ORGANISATIE
ORGANISATIE
ZORGPROCES
ZORGPROCES
INFORMATIE
INFORMATIE
eOverdracht
APPLICATIES
APPLICATIES
TECHNIEK
TECHNIEK
Ziekenhuis
eOverdracht in de care
VVT-instelling
28
Implementatietips zorginstellingen
• Inventarisatie
• Afspraken
• Commitment
• Datacodering en mapping
• Werkgroep
• Intern
• regionaal
• Introducties en scholing
eOverdracht in de care
29
Huidige situatie in Nederland
• Vlietland ziekenhuis, Schiedam
• Careyn, Frankelandgroep, Argos Zorggroep,
zonnehuisgroep Vlaardingen, buurtzorg Vlaardingen
en Schiedam.
• Groene Hart ziekenhuis, Gouda
• Vierstroom, Gouda en Zoetermeer
• RZCC 1-7-2014 eOverdracht
geïmplementeerd
• 4 ziekenhuizen, 11 care-instellingen, 2 GGZinstellingen
• Amsterdam e.o.
• Per 1 /10/2013 gestart met eOverdracht
eOverdracht in de care
30
Huidige situatie in Nederland
• Vlietland ziekenhuis, Schiedam
• Careyn, Frankelandgroep, Argos Zorggroep,
zonnehuisgroep Vlaardingen, buurtzorg Vlaardingen
en Schiedam.
• Groene Hart ziekenhuis, Gouda
• Vierstroom, Gouda en Zoetermeer
• RZCC 1-7-2014 eOverdracht
geïmplementeerd
• 4 ziekenhuizen, 11 care-instellingen, 2 GGZinstellingen
• Amsterdam e.o.
• Per 1 /10/2013 gestart met eOverdracht
eOverdracht in de care
31
Huidige situatie in Nederland
• Vlietland ziekenhuis, Schiedam
• Careyn, Frankelandgroep, Argos Zorggroep,
zonnehuisgroep Vlaardingen, buurtzorg Vlaardingen
en Schiedam.
• Groene Hart ziekenhuis, Gouda
• Vierstroom, Gouda en Zoetermeer
• RZCC 1-7-2014 eOverdracht
geïmplementeerd
• 4 ziekenhuizen, 11 care-instellingen, 2 GGZinstellingen
• Amsterdam e.o.
• Per 1 /10/2013 gestart met eOverdracht
eOverdracht in de care
32
Gebruik in voorbereiding
• Den Haag e.o.
• Noord Holland Noord
• Leiden e.o.
• Delft e.o.
• Zwolle e.o.
• Regio rotterdam
• Enschede e.o.
eOverdracht in de care
33
Wilt u dit alles nog eens nalezen?
• Lees dan de whitepaper:
‘Tips voor een efficiënte overdracht van
verpleegkundige patiëntgegevens’
•
ICT-standaarden in de zorg
•
@Nictiz @IreneV_D
•
eOverdracht in de care
34
Harmonisatie
• Generieke overdracht
• Verpleegkundige overdracht
• Werkgroep om de gegevens van de
verpleegkundige overdracht ook onder te
brengen in de UMC set
35
Register once,
unambiguously
IN primary process
Primary
process
Multiple Usage
Usage
Patient Care
Disease / problem
specific
information
Generic
information
(core set)
Selection,
Aggre
gation
Deriva
tion
etc
Transfer of patients
Research
Management
information
Quality indicators
Financial /
reimbursement
Etc.
Conclusies
• Grote agenda vóór ons
• Veel nieuwe kansen
• Binnenkort: implementaties
• Dan: verbreding
• [email protected]
Dr M. Sprenger
Nictiz & TU/e
www.nictiz.nl
37
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards