Eindexamen Engels vwo 2002-I

advertisement
Eindexamen Engels vwo 2002-I
havovwo.nl
4 Antwoordmodel
Antwoorden
Deelscores
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Camera vanished on the beach? Tell us more …
1 †
Maximumscore 1
Verzekeringsmaatschappijen/Een verzekeringsmaatschappij/Verzekeraars
Tekst 2 Teachers urged to shut up
2 †
Maximumscore 1
‘A string … known rules.’
Tekst 3 De volgende tekst …
3 †
Maximumscore 3
1 onjuist
2
3
4
5
6
7
onjuist
juist
juist
onjuist
onjuist
juist
• Indien
• Indien
• Indien
• Indien
7
6
5
4
beweringen goed
beweringen goed
beweringen goed
of minder beweringen goed
3
2
1
0
Tekst 4 If we really …
4 „
C
5 „
B
6 „
B
7 „
A
8 „
D
9 „
C
10 „
A
11 „
A
12 „
A
www.havovwo.nl
-1-
Eindexamen Engels vwo 2002-I
havovwo.nl
Antwoorden
Deelscores
Tekst 5 Jobs for the jobless
13 „
C
Tekst 6 Forget IQ – it’s brains that matter
14 †
Maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
Een hoog IQ is geen garantie voor het nemen van goede beslissingen.
15 †
Maximumscore 1
‘(personal qualities such as) an ability … big picture’
16 „
D
17 „
D
Maximumscore 2
18 † • ‘self-awareness’
1
1
• ‘empathy’
19 „
C
20 „
B
Tekst 7 Upsetting the natural balance
21 „
C
www.havovwo.nl
-2-
Eindexamen Engels vwo 2002-I
havovwo.nl
Antwoorden
Deelscores
Tekst 8 Quiet, please
22 „
B
23 „
C
24 †
25 †
26 „
27 †
Maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
Je kunt stiltes inbouwen om je woorden meer effect te geven. / Het effect van humor kan
bepaald worden door het juiste gebruik van stilte.
Maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
Dat hij een hekel heeft aan de muziek die hij overal hoort. / Wat overal te horen is, kan
geen muziek genoemd worden/is lawaai.
C
Maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
Het feit dat de inhoud van de tekst van de muziek strijdig is met het effect van de muziek. /
Het feit dat muziek die oproept tot rust en harmonie deze verstoort.
28 „
E
29 †
Maximumscore 1
‘(the buzz of) social activity’
30 †
Maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
(Het beeld) dat we zo gewend zijn geraakt aan de aanwezigheid van muziek dat we deze
niet meer (bewust) horen.
Tekst 9 Richard Burge
31 „
C
www.havovwo.nl
-3-
Eindexamen Engels vwo 2002-I
havovwo.nl
Antwoorden
Deelscores
Tekst 10 Emotion and Spirit
32 †
Maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
• tussen de psychoanalytici en de kerk
• over wie van hen genezing biedt voor psychische problemen
Indien één element fout is of ontbreekt
33 †
0
Maximumscore 1
1 en 4
Indien één van de nummers fout is of ontbreekt
34 „
C
35 „
A
36 „
A
37 „
A
38 „
D
39 „
C
0
Tekst 11 Introducing Zyban
40 †
Maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
(Nee, want) Zyban begint pas effect te hebben na minimaal één week.
Tekst 12 Pop CDs
41 †
Maximumscore 1
(Ja:) The Listen Project.
Opmerking
Ook acceptabel: James Myerson.
Tekst 13 Film
Maximumscore 2
42 † • Blade
1
1
• Enemy of the State
Tekst 14 Music
43 †
Maximumscore 1
(Ja:) William Billings of Boston (: Eighteenth-Century Composer).
Opmerking
Ook acceptabel: McKay, David P., and Richard Crawford.
www.havovwo.nl
-4-
Download