Het antwoord moet de volgende strekking hebben:

advertisement
Het antwoord moet de volgende strekking hebben:
38 Veel mensen lachen en dat is een gezichtsuitdrukking die je niet lang vol kunt houden, alleen even
voor het maken van een foto, of: als je voor een schilder poseert neem je een rustige houding en
gezichtsuitdrukking aan.
Maximumscore 3
39
Drie van de volgende aspecten:
De kleuren zijn vervaagd of grijsachtig of onverzadigd (maar soms enige kleuraccenten). . De
kleurvlakken zijn transparant aangebracht.
Contouren zijn vervaagd.
Vormen en/of kleuren lopen soms in elkaar over.
Elementen zijn soms geaccentueerd, bijvoorbeeld ogen.
per juist aspect
Maximumscore 2
40
drie van de volgende aspecten:
Het ene gezicht is groter/dichterbij weergegeven dan het andere.
Gezichten zijn soms frontaal, soms gedraaid weergegeven, of: recht, schuin of voorover gebogen.
Er is variatie in gezichtsuitdrukkingen (ernstig, glimlach, lachend).
Er is afwisseling in achtergrondkleur.
Opmerking
Voor uiterlijke verschillen tussen de mensen zoals brillen, hoeden en kledi ng geen punten
toekennen.
Maximumscore 2
41
twee van de volgende aspecten:
De panelen hebben hetzelfde formaat.
De panelen passen in een rechthoekig kader.
Er is eenheid door de verdunde manier van schilderen (waardoor de kleuren allemaal tamelijk
onverzadigd zijn).
per juist aspect
Het zijn overwegend gezichten of hoofden
Maximumscore 1
42
Het antwoord moet de volgende strekking hebben:
De nachtbeelden wijzen op het ondoorgrondelijke van de menselijke geest en dit kan in verband
gebracht worden met de psychische problematiek of ziekte van de mensen uit de kliniek.
Maximumscore 1
43
(neo-)expressionisme
Download