Opgave ec-vs-10 schoolexamen economie vwo Marktfalen door

advertisement
Opgave ec-vs-10
Marktfalen door asymmetrische informatie
schoolexamen economie vwo
Docentenmateriaal
Concept 3
1
maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Machtsmisbruik door gebrek aan concurrentie is een maatschappelijk ongewenste uitkomst.
2
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Kopers zullen er altijd rekening mee houden dat de verkoper niet eerlijk is en dus zullen ze
een prijs bieden die lager ligt dan de waarde van een goede tweedehands auto. Aanbieders van
echt goede tweedehands auto’s zullen tegen deze prijzen hun auto’s niet willen verkopen en
halen hun auto’s van de markt.
3
maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord:

garantie geven waardoor je geen risico loopt wanneer je teveel betaalt voor een slechte
auto

een deskundige (bijvoorbeeld de ANWB) de auto laten keuren waardoor de
asymmetrie in informatie verdwijnt

een goede naam opbouwen waardoor een potentiele koper op goede gronden af kan
gaan op hetgeen de verkoper zegt
4
maximumscore 2
Voorbeeld van een juiste berekening:
qs= 2ps+1,6ps+12.000
10.000=-0,4ps+12.000
ps=5.000
(1)
pg=1,6x5.000= 8.000
(2)
qg=-6x8.000+10x5.000-2.000=0
(3)
3 berekeningen goed 2 punten
2 berekeningen goed 1 punt
0,1 berekeningen goed 0 punten
5
maximumscore 1
Voorbeeld van een juiste berekening:
Ek(s)=1x8.000/10.000=0,8
6
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Een hoge elasticiteit. Alleen in dat geval worden slechte tweedehands auto’s gezien als een
redelijk alternatief voor goede tweedehands auto’s.
© Cito B.V. (2011)
Pagina 1
7
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Door de negatieve externe effecten door te berekenen in de prijs van het autorijden zullen
automobilisten bij de beslissing of ze de auto gebruiken de opbrengsten afwegen tegen alle
kosten.
Hierdoor zal de auto alleen gebruikt worden als de welvaart stijgt bij het gebruik van de auto.
8
maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
De kritiek uit de samenleving is terecht, indien door het vergunningenstelsel voor slechte
tweedehands auto’s het welvaartsverlies dat ontstaat, doordat bedrijven bijvoorbeeld in het
buitenland gaan produceren om de duurdere vervoerskosten te vermijden, groter is dan de
welvaartswinst door het voorkomen van de negatieve externe effecten.
De kritiek uit de samenleving is niet terecht als er geen welvaartsverlies ontstaat.
© Cito B.V. (2011)
Pagina 2
Download