Opgave ec-vs-11 schoolexamen economie vwo Biertje? Docenten

advertisement
Opgave ec-vs-11
Biertje?
schoolexamen economie vwo
Docentenmateriaal
Concept 3
Vraag
Antwoord
Scores
1
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Heterogeen oligopolie. Een relatief klein aantal aanbieders heeft een overgroot marktaandeel
op de biermarkt. Consumenten hebben een voorkeur voor een bepaald bier, waardoor er
sprake is van heterogene producten.
2
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Door afzetafspraken te maken is er een bepaald aanbod van bier waarbij de bierprijs hoog
blijft. Daarnaast gelden ook prijsafspraken om de prijs hoog te houden.
Wanneer er alleen prijsafspraken, maar geen afzetafspraken, gemaakt worden, zou de prijs bij
een te hoge productie/aanbod onder druk kunnen komen staan en zou men in de verleidi9ng
kunnen komen de prijsafspraken te schenden.
3
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Door de kartelafspraken stijgt de bierprijs, waardoor de bierconsumptie ontmoedigd wordt.
4
maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Cafébezoekers, met name stamgasten, hebben vaak een voorkeur voor een bepaalde kroeg
waar een bepaald bier wordt geschonken. Zij zullen niet snel veranderen van kroeg en dus ook
niet van biermerk.
5
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
De kartelprijs ligt hoger dan de prijs die zonder kartelvorming tot stand zou komen. Het
consumentensurplus wordt bepaald door het verschil tussen de prijs die de consument
maximaal bereid is te betalen en de prijs die de consument daadwerkelijk betaalt.
Door de hogere kartelprijs wordt dit verschil kleiner, hetgeen een kleiner consumentensurplus
inhoudt.
Pagina 1
1
1
6
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Caféeigenaren zitten vaak vast aan een bierbrouwer die ook hun bank en pandeigenaar is. Als
bank en pandeigenaar bepaalt de brouwer in hoge mate de kosten en daarmee de prijs.
Hierdoor kan de brouwer de prijs hoog houden.
Wanneer deze constructies niet meer voorkomen, kunnen café-eigenaren sneller van brouwer
wisselen, beter kunnen onderhandelen. kortom bij een kostendaling door welke oorzaak ook,
bier tegen een lagere prijs aanbieden.
Pagina 2
Download