Opgave ec-vs-14 schoolexamen economie vwo Liberalisering van

advertisement
Opgave ec-vs-14
Liberalisering van de energiemarkt
schoolexamen economie vwo
Docentenmateriaal
Concept 3
Vraag
1
Antwoord
Scores
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Lagere prijzen als gevolg van toegenomen concurrentie
Betere service en meer keuze uit diverse aanbieders
1
1
2
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Er is sprake van een heterogeen oligopolie als de consumenten denken dat er verschillende
soorten gas en electriciteit aangeboden worden.
Of: Er is sprake van een homogeen oligopolie als consumenten alleen letten op de prijs en er
voor hen geen verschil is in product.
3
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:

In een oligopolistische markt kan het zijn dat producenten stilzwijgend afspraken
maken omtrent prijs, aantallen (kartelvorming)

waardoor de prijs kunstmatig hoog gehouden wordt of allen het belang zien van het
voorkomen van een cut-throat competition.
4
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Door de hevige concurrentie en de daarmee samenhangende lage prijzen voor de
consumenten zullen de bedrijven moeten besparen op de kosten, hetgeen ten koste kan gaan
van onderhoud, waardoor er meer storingen zullen voorkomen.
Of: Door de hevige concurrentie zullen de bedrijven proberen de meest betrouwbare
energieleverancier te zijn, waardoor ze er alles aan zullen doen om storingen te voorkomen,
waardoor er minder storingen zullen voorkomen.
5
maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
De integratie van bedrijven leidt op korte termijn tot hogere kosten (directies, afdelingen
worden samengevoegd, afvloeiingsregelingen, verhuiskosten, nieuwe logo’s, etc.).
6
maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
Een energiebedrijf is kapitaalintensief met hoge constante kosten als gevolg. Door
samenvoeging ontstaan er schaalvoordelen, die leiden tot lagere (constante) kosten per
product. Bij doorberekening aan de consument leidt dit tot een lagere prijs.
Pagina 1
1
1
7
maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Energievoorziening die de welvaart van toekomstige generaries niet in gevaar brengt.
8
maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Bij samenvoeging van de afzonderlijke bedrijven kunnen functies die dubbel bezet zijn
verdwijnen. De arbeidsplaats verdwijnt definitief, waardoor er sprake is van een verandering
van de aanbodzijde en dus van structurele werkloosheid.
Pagina 2
Download