BN X-ceL

advertisement
BN X-ceL
Groei- en bloeistimulator voor alle gewassen
BN X-ceL is een natuurlijke groei- en bloeistimulator, die toepasbaar is op alle plantensoorten en in alle geteste gewassen een aantoonbare verhoging geeft van zowel de
kwaliteit als de kwantiteit.
De uitgekiende combinatie van ingrediënten zorgt voor stimulatie van de biochemische
functies op alle niveaus. De van plantenextracten afgeleide ingrediënten bevorderen de
stofwisselingsprocessen en in het bijzonder de fotosynthese en daarmee de opbouw van
koolhydraten. De hormoonhuishouding van het gewas wordt actief gestimuleerd door een
combinatie van vrije aminozuren.
BN X-ceL bevat de volgende ingrediënten:
Diverse vitaminen, natuurlijke groei- en bloeistimulatoren, vrije aminozuren, bacteriën,
spoorelementen, enzymen, kelp en veenhumuszuren.
Vanaf de eerste dag na de aanplant, neemt BN X-ceL actief deel aan het groei- en bloeiproces: het gewas slaat eerder aan waarbij nauwelijks uitval plaatsvindt. Er wordt een zeer
uitgebreid wortelstelsel gevormd en tegelijkertijd zal de plant sneller en vitaler groeien.
De bloeibereidheid wordt gestimuleerd en uiteindelijk kan men rekenen op een aantoonbare meeropbrengst.
BN X-ceL is te combineren met alle op de markt zijnde meststoffen en
toepasbaar in alle substraten.
DOSERING:
5-10 ml. per 10 liter voedingsoplossing, te gebruiken vanaf de eerste tot de laatste dag
van de teelt.
Tel. +31 (0)416 650082 | [email protected] | www.bionova.nl
Your green companion in every way!
Download