Schneider Magazine 51 - Exclusief interview

advertisement
Service
De derde industriële revolutie
Jeremy Rifkin wordt een van de
meest invloedrijke denkers en
visionairs van dit moment genoemd.
Zijn achttien bestsellers werden in
meer dan 35 talen vertaald.
In zijn laatste boek “The Third
Industrial Revolution” (2011) geeft
hij een lange termijnvisie voor
het creëren van een duurzame
economie. Zij is gebaseerd op
de evolutie naar hernieuwbare
energiebronnen gecombineerd met
moderne informatietechnologie.
Ron Bloemperk, Human Ressources
Manager van Schneider Electric
België, heeft hem ontmoet tijdens
zijn bezoek aan ons land.
Exclusief interview met Jeremy Rifkin Teloorgang van de
consumptiemaatschappij ?
Ontdek onze
video-reportage
via de QR-code.
14
SCHN5893_SM51_NL_BAT.indd 14
Jeremy Rifkin adviseert wereldleiders,
staatshoofden en verantwoordelijkheidsdragers
van de Europese Unie. Hij ontmoette ook
onze Belgische beleidsdragers Rudy Demotte,
minister-president van de Waalse Regering en
van de Franse Gemeenschap en Kris Peeters,
minister-president van de Vlaamse Regering.
Het ambitieuze strijdplan van Jeremy Rifkin
bestaat uit een nieuw klimaat- en energiebeleid
gestoeld op de transitie van fossiele brandstoffen
naar nieuwe energievormen en dit gecombineerd
met de informatietechnologie. In zijn laatste boek
toont hij aan hoe in een post-carbon tijdperk,
zowel de economische crisis, de energiecrisis
als de klimaatverandering kan opgelost worden.
Het einde van de consumptiemaatschappij is
nabij en het is de hoogste tijd om zich op een
derde industriële revolutie voor te bereiden,
op basis van hernieuwbare energiebronnen
en het internet. Industriële revoluties hebben
steeds plaatsgevonden op het ogenblik
dat nieuwe energiebronnen zich aanboden.
Deze lagen steeds aan de basis van meer
complexe maatschappelijke vormen en
nieuwe communicatiemiddelen. In de loop der
geschiedenis, wanneer deze twee technologieën
simultaan opdoken, gaf dit aanleiding tot
het ontstaan van een nieuw wereldbeeld.
Zo kon op het einde van de 19de eeuw veel
sneller en economischer gedrukt worden
door de geïndustrialiseerde boekdrukkunst.
In het opkomend openbaar onderwijs werden
handwerkers opgeleid met bevoegdheden die
de industriële revolutie op basis van steenkool
en van spoorwegenverkeer hebben kunnen
waarmaken. De 20ste eeuw werd gekenmerkt
door gecentraliseerde elektrificatie, snelle
communicatiemiddelen zoals de telefoon, de
radio, de televisie, de automobiel, maar ook
door het gebruik van aardolieproducten, door
verstedelijking en door mateloze consumptie.
Deze tweede industriële revolutie is aan het
eind van haar levensduur. Fossiele grondstoffen
worden steeds duurder en zijn begrensd in
hun beschikbaarheid. De op hen gebaseerde
technologieën, zoals de verbrandingsmotor en
de gecentraliseerde energieverdeling zijn niet
rendabel en de infrastructuur die erop gebouwd
is hangt aan de beademing. Het is tijd voor een
nieuw tijdperk van eerlijk verdeelde rijkdom.
29/11/13 16:44
Schneidermagazine - n° 51 - December 2013
Jean-Paul Brees,
Algemeen Directeur
van Schneider Electric
in België
en Jeremy Rifkin.
De 3de industriële revolutie
De structuur van de derde industriële revolutie
verschilt volledig van de vorige en haalt haar
kracht uit de nieuwe communicatietechnologieën
en de hernieuwbare energieën. Jeremy Rifkin:
“Ik ben opgegroeid in een gecentraliseerd
systeem met een verticale structuur van boven
naar beneden, met televisie, radio, magazines
en kranten, wat in schril contrast staat met het
internet dat niet gecentraliseerd is, maar wel
gedistribueerd werkt van peer-to-peer.
Dit principe kan ook toegepast worden op de
energie. De stroom kan via een wereldwijd net,
te vergelijken met internet, verspreid worden en
opgeslagen in brandstofcellen, zodat bijvoorbeeld
ook voertuigen elektrisch aangedreven kunnen
worden. Als energiebron kunnen zonne- of
windenergie, waterkracht (golven en getijden),
geothermische energie en biologisch afval worden
gebruikt. Deze zijn alom tegenwoordig op aarde”.
De 5 steunpilaren
De derde industriële revolutie steunt op een
infrastructuur bestaande uit 5 pilaren. Zij vormen
de basis van een plan van de Europese Unie,
dat door het Europees Parlement in 2007 werd
goedgekeurd. Het plan wordt voor het ogenblik
geëvalueerd door de commissie en de lidstaten.
(N.v.d.r: dit plan werd door Jeremy Rifkin
ontwikkeld in samenwerking met de Europese
Unie). Landen zoals Duitsland en Denemarken
zijn op het vlak van deze ontwikkeling zeer actief.
Pilaar 1 : Gebruik van hernieuwbare energie.
Europa heeft zich tot doel gesteld (mandaat),
tegen 2020 in alle landen over 20% hernieuwbare
energie te beschikken.
Pilaar 2 : Decentrale opwekking van energie
door gebouwen. 190 miljoen gebouwen in de
Unie kunnen fungeren als mini-energiecentrales
waar zonne- of windenergie, waterkracht,
geothermische en energie uit biologisch afval
wordt opgewekt.
Pilaar 3 : Opslag van elektriciteit in gebouwen
op verschillende manieren. Het aanbod
van elektriciteit opgewekt uit wind en zon
schommelt namelijk sterk, al naar gelang de
weersomstandigheden.
SCHN5893_SM51_NL_BAT.indd 15
Deze energie moet dus opgeslagen worden.
Beschikbare opslagtechnologieën zijn: batterijen,
vliegwielen, condensatoren, waterpompen,
luchtcompressoren, waterstof brandstofcellen.
Pilaar 4 : Gebruik van communicatietechnologie
voor de ontwikkeling van een groen “energie­
internet”.
Smart grids, geïnspireerd op internettechnologie
kunnen energienetten (m.i.v. minicentrales)
verbinden tot een uniek intelligent netwerk.
Miljoenen gebouwen kunnen elk hun eigen
kleine hoeveelheid groene energie produceren
en in waterstof opslaan, in analogie met data
op een harde schijf. Wanneer deze energie
niet onmiddellijk verbruikt wordt, kan de
gebouwenbeheersoftware er voor zorgen dat zij
tegen de gunstigste prijs verkocht wordt via het
“groene internet”.
Pilaar 5 : Introductie van elektrisch vervoer
op grote schaal.
Uitwerken van een logistiek, gericht op
het organiseren van de transitie van de
transportvloten naar hybride voertuigen.
Gemotoriseerde voertuigen voorzien van
brandstofcellen. De door waterstof aangedreven
personenwagens, lastwagens en autobussen
worden vanaf 2016 industrieel geproduceerd.
Volgens Jeremy Rifkin is er een nieuwe
ineenstorting van de wereldeconomie op til en
zoekt de mensheid wanhopig naar een
strategisch plan, dat ons naar een duurzame
economische toekomst kan leiden. Hij toont aan,
dat het samengaan van internettechnologie met
hernieuwbare energieën, een nieuwe dynamiek
zal creëren, die de basis zal vormen van de
“Third Industrial Revolution”.
Het is een boodschap van hoop voor Europa,
een continent met voorsprong op het vlak van
het ideeëngoed en van de al afgelegde weg,
maar ook voor België, een land waar talrijke
KMO’s al werken volgens de principes van de
5 opgesomde pilaren. Voor Jeremy Rifkin zullen
firma’s zoals Schneider Electric een belangrijke
rol spelen in de toekomstige ontwikkelingen.
De groep is wereldwijd gespecialiseerd in
energiemanagement en beschikt over een
jarenlange expertise in de 5 pilaren van de derde
industriële revolutie.
In het kort
Ron Bloemperk,
human ressources
manager bij Schneider
Electric België ontvangt
visionair Jeremy Rifkin.
De 2de industriële
revolutie met haar
fossiele brandstoffen is
aan het eind van haar
levensduur.
Wij staan aan het
begin van de derde
industriële revolutie.
Het post-carbon
tijdperk wordt
gekenmerkt door
de combinatie van
internettechnologie met
hernieuwbare energie.
Schneider Electric bezit
grote expertise in de
5 pilaren van de derde
industriële revolutie.
15
29/11/13 16:44
Download