Op deze pagina kan de gebruiker een

advertisement
Sitemap United Mobility
Index
Dit is de home-pagina van de website.
Account
Op deze pagina kan de gebruiker zijn
eigen account informatie zien en
welke reserveringen er zijn gemaakt.
De informatie van reserveringen
wordt geladen met ‘account_parse’.
Ook kan de gebruiker uitloggen op
deze pagina.
Van hieruit kan de gebruiker op elk
deel van de website komen.
Op deze pagina staat ook alle basis
informatie over United Mobility als
introductie
Het idee van deze pagina is dat het
een overzicht geeft over alle basic info
als one-pager en linkt naar
uitgebreidere info over bijvoorbeeld
de auto of werking van leensysteem.
Reserve
Op deze pagina kan de gebruiker een
plaats uitkiezen waar hij zijn auto kan
ophalen.
Deze pagina kan uitgebreid worden
met meer plaatsen, een filter voor de
plaatsen en extra informatie per
plaats.
Login
Register
Reserve-den_haag
Op deze pagina kan de gebruiker
inloggen met de gegevens die hij
heeft opgeven bij het registreren.
Op deze pagina kan de gebruiker een
account aanmaken.
Op deze pagina kan de gebruiker een
reservatie plaatsen voor de plek Den
Haag.
De informatie die de gebruiker
invoert wordt gecheckt door
javascript (items/javascript/inputvalidator.js) en verzonden door
‘login_parse.php’
De informatie die de gebruiker
invoert wordt gecheckt door
javascript (items/javascript/inputvalidator.js) en verzonden door
‘register_parse.php’
Parses
Connect
In deze file staat de informatie die
nodig is om met de database te
verbinden. Dit verschilt per hosting
server.
Deze pagina’s worden gebruikt om
informatie naar de database te
schrijven. Deze pagina’s zijn niet te
zien voor de gebruiker.
De informatie wordt beveiligd met
‘mysqli_real_escape_string’.
Sommige onderdelen (bijvoorbeeld:
password) moeten nog beveiligt
worden met een hash.
Momenteel is er per plek een eigen
tabel in de database.
De informatie die de gebruiker
invoert wordt gecheckt door
javascript (items/javascript/inputvalidator.js) en verzonden door
‘register-den_haag_parse.php’
Technische specificities
Ontwikkeltaal
De volgende talen zijn gebruikt voor deze website:





Html
Css
Php
Mysqli
Javascript
Html en Css heb ik gebruikt voor de pagina layout en style.
Php en Mysqli heb ik gebruikt om informatie naar database te schrijven en ook om te herkennen of de
gebruiker is ingelogt.
Javascript heb ik gebruikt voor de animatie in de header en om een check te doen op de informatie die
de gebruiker invult op de verschillende forms.
Opzet database
De database bestaat momenteel uit
twee tabellen.
In de tabel users staan alle gebruikers
die een account hebben aangemaakt.
De tabel reservaties is gelinkt aan users
met een één op veel relatie.
Per plaats die toegevoegd wordt zou je
nu een aparte tabel aan moeten
maken. Dit zou anders kunnen door een
kolom in de reservaties tabel aan te
maken waarbij de locatie van de reservatie wordt beschreven.
Serverinstelling
De serverinstellingen staan in de ‘connect.php’ file.
De standaard connect.php gebruik je voor localhost. Deze kan je aanpassen om de website te laten
werken op andere database’s. De ‘debug’ variabele gebruik je als je meerdere databases op één
database gebruikt.
De database is te importeren via de ‘united_mobility.sql’ file.
Beheer pagina
De tekstuele content kan aangepast worden in de ‘index.php’. De visuele content kan aangepast worden
in de ‘index.php’ en de ‘style.css’. Deze content staat in ‘div’s met de benaming als volgt: *soort
content*-*naam onderwerp*.
De gehele stijl van de website wordt bepaald door de ‘style.css’ file.
Download