Impact van EU-regels op aanbieders van

advertisement
Impact van EU-regels
op aanbieders betaaldiensten
Simon Lelieveldt
Programma



Regels
Toezicht
Cases
– Rabobank, Moxmo, Colt, MPSA

Toekomst
Links naar bron-informatie te vinden in de speaker notes
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Regels: Europa
European Parliament
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Regels: Nederland
Ministerie van Economische Zaken
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Toezicht Nederland
COLLEGE BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Case Rabobank

Kredietinstelling:
een onderneming of instelling die haar
bedrijf maakt van het ter beschikking
verkrijgen van, al dan niet op termijn,
opvorderbare gelden en van het voor eigen
rekening verrichten van kredietuitzettingen
of beleggingen
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Case Moxmo

Elektronisch geld instelling:
– een onderneming of instelling, anders dan
bedoeld onder 1°, die gelden ontvangt en
in ruil hiervoor elektronisch geld uitgeeft
t.b.v. betaling aan derden

Elektronisch geld (Wtk 1992):
– een geldswaarde die is opgeslagen op een
elektronische drager (of een geldswaarde die op
afstand is opgeslagen in een centrale rekeningadministratie).
Case Colt Telecom

Toeleverancier / processor voor banken
of elektronisch geld instellingen
– Verplichte toelating van toezichthouder tbv
controle van systemen/procedures etc.
– Controle op doorwerking van de Regeling
Organisatie en Beheersing

Niet van toepassing bij niet-banken
(doorbetaling of betaling achteraf)
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Mobile Payment Service Association

Infrastructuur mobiel betalen m.b.v.
– credit-card wallet,
– pre-paid betalen beltegoed
– postpaid betalen op rekening


Indien aanbieder de pre-paid variant
gebruikt valt dat onder Europese en UK
definitie elektronisch geld en toezicht
………..en in Nederland ?
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Sinds 15-04-03!
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Toekomst - 1

Ook betalen wordt gereguleerd
– Communication of the European
Commission on A Possible Legal
Framework for the Single Payment Area in
the Internal Market

Van toepassing op:
– credit transfers, direct debits, card
payments and various payments made via
electronic means (face-to-face or remote)
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Thema’s in Draft Communication

Onder andere….
– Vergunningstelsel voor aanbieders
betaalprodukten
– Verplichtingen mbt informatievoorziening
aan klanten
– Veiligheidseisen, digitale handtekening
– Rol/verantwoordelijkheid bij outsourcing en
gebruik Payment Service Providers
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Conclusie


Nu bestaan in sommige landen,
waaronder Nederland, niche’s met
vrijheid van aanbieden betaalprodukten
of dienstverlening
Straks worden regels van toepassing:
– probeer nu alvast in reactie op de
Communication de inhoud van regels en
wijze van toepassing te beïnvloeden
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Vragen?
© S Lelieveldt
Telecom.Media.Internet
12 juni 2003
Download