HET SCHOOLKOOR MARICHOIR VAN HET INSTITUUT

advertisement
HET SCHOOLKOOR MARICHOIR VAN HET INSTITUUT ZUSTERS
MARICOLEN
Het Schoolkoor Marichoir van het Instituut Zusters Maricolen trad op tijdens de
openingsreceptie van de WAK 2017 op 28 APRIL in het gemeentehuis, Maldegem. Het
Schoolkoor Marichoir komt buiten de schoolse muren en wordt enthousiast onthaald! Het was
een grandioos idee om de jeugd te betrekken bij de WAK 2017. Vrijdag 28 april werd om 19.00
uur het startschot van de WAK gegeven in het gemeentehuis. Het doedelzakensemble Silver
Thistle Pipes & drums, MariChoir - het schoolkoor van het Instituut Zusters Maricolen - en de
dansafdeling van de Academie muziek, woord en dans Aalter-Maldegem brachten muziek en
beweging. De groepstentoonstelling in het gemeentehuis en huis Wallyn, gingen van start
gevolgd door een receptie op het gemeentehuis met een demonstratie stijldansen van Dansclub
Evergem. Talrijke activiteiten komen aan bod tijdens de WAK.
MariChoir …. het koor van de leerlingen en de leerkrachten van het Instituut Zusters
Maricolen op de Markt in Maldegem bracht een eersterangs concert tijdens de opening van
DE WAK 2017. Het vast team leerkrachten met een wisselend groepje muzikale leerlingen
brachten adembenemende en ontroerende muziek, met thema’s die alle grenzen overschrijden.
Een prachtige reeks liederen gebracht door een groepje jonge mensen begeleid en ondersteund
door hun opvoeders.
Een 25-tal leerlingen en leerkrachten repeteren elke week. Samen zingen zorgt voor een ideale
groepssfeer en vriendschappen die de verschillende klassen en leerjaren overschrijden en de
kloof tussen leerkrachten en leerlingen vernauwen.
Mooie klanken naar voor brengen geeft een goed en positief gevoel en maakt meestal gelukkig.
Het is heel belangrijk dat jongeren muziek leren en samenkomen om begeleid te worden om
samen te werken aan een groot of klein concert of een optreden.
Het enige wat eigenlijk werkelijk telt in een samenleving, is dat de mensen, zeker de jongeren
zich goed in hun vel voelen. Iemand die zich goed voelt is goed voor de ander en dat is een
pertinente meerwaarde.
Zingen veroorzaakt een chemische reactie in het lichaam waardoor endorfine aangemaakt
wordt. Dit is een stof die gelukkig maakt en het samenhorigheidsgevoel stimuleert, het
ontwikkelt een dynamiek van zorgzaamheid voor elkaar, het gezamenlijk scheppen van
schoonheid, vreugde, ontroering enz. Ook in schoolverband wekt het levenslust op, het
verhoogt de aandacht door de zuurstof boost die het zingen teweegbrengt. Bovendien gaan
liederen altijd ergens over dat in verband kan staan met het leven zelf. Zingen intensifieert het
woord door klank. Door het zingen wordt ook de liefde voor alles wat geen geld oplevert
aangewakkerd en dit is toch wel heel belangrijk in een mensenleven!
Zingen leert hoe de mensen langs bergen en dalen de wereld begaanbaar maken.
Dit schooljaar trad het koor al op op school en maakten een kerstclip.
Beiden kunnen jullie via onderstaande links bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=4yyGdJU6tzM
https://www.facebook.com/pg/Maricolen-Maldegem-129230730498885/videos/
klikken op 'gedachtenisviering'
Contact schoolkoor: [email protected]
Tekst: M. Posman. Bew. Foto Els Stevens.
Download