Gebeden Voor De Goden (1)

advertisement
GEBEDEN VOOR DE GODEN
Atoem
O Atoem, grote God, schepper van de wereld, aanhoor uw nederige dienaren, bedankt
voor het scheppen van deze prachtige aarde
O grote Atoem, gemachtigd om Uw schepping te vernietigen, gelieve uw toorn in te
houden
Anukis
O Anukis, grote Godin, aanhoor Uw nederige dienaren
Zorg er alstublieft voor dat elk jaar opnieuw het wassende Nijlwater komt vanuit de
bronnen van de Nijl, O grote Godin, zodat die het vruchtbare slib kan meebrengen
O grote Godin, zonder U zijn wij nietig, dus aanhoor alstublieft onze gebeden, moge U
voor altijd en in vrede voortleven
Amon
O Amon, grote God, koning der Goden, grote schepper, aanhoor uw nederige dienaren,
help ons en bescherm ons met Uw grote, onzichtbare krachten
Help ons in de strijd tegen het kwade, help de armen en de zwakken, help ons elke dag,
O grote God
Moet
O Moet, grote Godin, koningin der Goden, moeder van de Farao, aanhoor alstublieft
Uw nederige dienaren, bescherm ons en verpletter onze vijanden, O grote Godin,
verjaag het slechte zodat het goede kan zegevieren
Chonsoe
O Chonsoe, grote God, God van de maan, God van de genezing, aanhoor Uw nederige
dienaren, help alstublieft de zieken, zodat zij gezond worden
O grote God, zorg alstublieft dat alle goede mensen een goed en lang leven zullen
lijden
O grote God, gelieve Uw wreedheid alleen te tonen aan onze vijanden, bescherm het
goede en vernietig het kwade
Chnoem
O Chnoem, grote scheppersgod, aanhoor Uw nederige dienaren,U schiep de aarde en
alles eromheen op Uw pottenbakkersschijf, van de planeten en sterren tot de mensen,
planten en dieren
O grote God, beschermer van de bronnen van de Nijl, bewaak deze alstublieft zodat
geen kwade ziel de jaarlijkse overstroming kan stoppen
Hapi
O Hapi, grote God, God van de Nijloverstromingen, aanhoor Uw nederige
dienaren,zorg alstublieft dat de Nijl elk jaar opnieuw overstroomt, niet te weinig en
niet te veel, zodat na het terugtrekken van het water het vruchtbare slib blijft liggen,
dat voor een grote overvloed zorgt
Anubis
O Anubis, grote God, God van de mummificatie, aanhoor Uw nederige dienaren, zorg
er alstublieft voor dat de lichamen van de doden zullen herleven in het Hiernamaals,
dat de lichamen herkenbaar blijven en niet beschadigd geraken
O grote God, beschermheer der necropolen, zorg er alstublieft voor dat de graven
onaangeroerd blijven, en moge uw toorn zich storten op alle grafschenners
Maät
O Maät, grote Godin, Godin van de waarheid en gerechtigheid, aanhoor Uw nederige
dienaren, zorg er alstublieft voor dat niemand liegt en iedereen de waarheid spreekt,
zorg er alstublieft voor dat overal ter wereld gerechtigheid geschiedde en de slechte
mensen gestraft worden
O grote Godin, Godin van het evenwicht, zorg er alstublieft voor dat het evenwicht in
de wereld zodat het nooit verstoord wordt
O Maät, grote Godin, Godin van de waarheid en gerechtigheid, zorg er alstublieft voor
dat niemand liegt en iedereen de waarheid spreekt, zorg er alstublieft voor dat overal
ter wereld gerechtigheid geschiedde en de slechte mensen gestraft worden
O grote Godin, Godin van het evenwicht, zorg er alstublieft voor dat het evenwicht in
de wereld zodat het nooit verstoord wordt
Download