Jodendom Het Jodendom is de oudste van de drie monotheïstische

advertisement
MOC
Multicultureel OntmoetingsCentrum
Veel gezichten, één hart
Jodendom
Het Jodendom is de oudste van de drie monotheïstische religies: Jodendom, Christendom, Islam. De basis
van het Jodendom is dat er een enkele God is, de Schepper van onze wereld.
Het heilige boek is de Tora, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Het Jodendom spreekt niet over
het Oude Testament, want dat zou betekenen dat het ook een Nieuw Testament heeft, en dat is niet het
geval. De kern van de Tora zijn de 10-Geboden. De Tora is de basistekst die verder verklaard en uitgewerkt
wordt in de Talmoed. De Tora wordt in een jaarcyclus helemaal gelezen, ieder jaar opnieuw.
De eerste Jood was Abraham, die de „eerste monotheist” was en van God de opdracht kreeg naar een land
te gaan dat God hem zou wijzen: het land Israel. Dus sinds het prille begin ligt de band met het land Israel
er al.
Het Jodendom is, net als de Islam, een manier van leven. De hele dag is geregeld: vanaf het moment dat je
je ogen opent. Dan bedank je God dat je ziel weer in je lichaam terugkeert.
Ook de spijswetten, zijn heel precies geregeld: wat je wel en niet mag eten en welke combinaties wel of
niet. Geen varkensvlees, alleen vissen met schubben en kieuwen, geen schelp- en schaaldieren, geen
vleesproducten vermengen of combineren met melkproducten, een heleboel E-nummers niet. Dit heet
„kosjer”.
Gastvrijheid, het doen van goede daden, geld geven voor liefdadigheid, zijn belangrijke plichten (mitswot).
Het centrum van het Jodendom was in Jeruzalem. Hier stond de Tempel, waar in het heiligste der
heiligdommen de Ark met het Verbond (de twee stenen tafelen, ofwel de tien geboden) stond.
In het jaar 70 is de Tempel verwoest en mochten de Joden niet meer in het land Israel wonen. Ze hebben
zich verspreid over Europa, Noord-Afrika en verder over de wereld. Sindsdien wonen er in veel landen
Joden.
De Joden hebben de nationaliteit van het land waar ze wonen, maar hebben wel hun
joodse identiteit behouden. Joods is niet hetzelfde als Israelisch. Er is pas sinds 1948 een Staat Israel. De
Joden die daar wonen zijn Israeli’s. Dit is een politieke identiteit. De grondwet is wel de joodse wet. Dit
maakt het een joods land. Hierdoor kunnen Joden van over de hele wereld zich zonder problemen in Israel
vestigen. Het Jodendom doet niet aan bekeren. Volgens de joodse wet ben je Joods als je moeder Joods is.
Je kunt Joods worden, maar dat is een lange en moeilijke weg die enkele jaren duurt.
Rabbijn Marianne L. van Praag
Liberaal Joodse Gemeente Den Haag
Ontmoeting
Centrum
Bezoek:Teniersstraat 17, 2526NX, Den Haag • Post: Laan van Meerdervoort 1658, 2555CS, Den Haag • Anbistatus
www.mocdenhaag.nl • Bank: NL93INGB0002315870t.n.v. Dr. Ariënsstichting te Den Haag • KvK 41150870
1.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards