De e-patch: de Elektronische Pleister Project in het

advertisement
De e-patch: de Elektronische Pleister
Project in het kader van het Operationeel Programma Oost 2014 -2020
Project nummer PROJ-00158
Periode:
Februari – Juni 2016
Projectleider:
Yellow Factory BV
In dit onderzoek is er gekeken naar de meest effectieve manier van feedback geven
op de spierspanning van de musculus trapezius wanneer deze door stress
gespannen wordt. Dit werd gedaan naar aanleiding van een opdracht van het bedrijf
Yellow Factory, die een product wilt ontwikkelen voor personen met
spanningshoofdpijn. Het doel van dit onderzoek is een proof of principle te leveren
over de meet- en feedbackmethode van een ePatch, een elektronische pleister, die
spanningshoofdpijn moet voorkomen. Een verkeerde schouderhouding waar de
musculus trapezius wordt aangespannen wordt als oorzaak gezien achter
spanningshoofdpijn. De ePatch moet door middel van myo feedback de patiënt
bewuster maken van zijn schouderhouding. Dit wordt gedaan door met EMG
spierspanning te meten. Wanneer te hoge waardes gemeten worden, geef deze aan
de drager, feedback om de spieren te ontspannen. De doelgroep bestaat uit mensen
met een leeftijd tussen de 20 en 50 jaar. Mensen uit deze leeftijdscategorie lijden het
meest aan spanningshoofdpijn, met name vrouwen.
Vooraf aan het onderzoek is er een literatuur onderzoek gedaan en interviews
gehouden met personen die lijden aan periodieke spanningshoofdpijn. In dit interview
werd gevraagd naar de wensen en verwachtingen van de ePatch en hoe zij omgaan
met spanningshoofdpijn.
Tijdens het onderzoek werd haptische feedback vergeleken met optische feedback
om te bepalen wat de beste methode is. Als laatste zijn er interviews afgenomen
waar gevraagd werd naar feedback over de verschillende methodes, welke als beste
werd ervaren en naar de wensen van het product..
Download