consistent

advertisement
Expertise-ontwikkeling
Els Boshuizen
Onderwerpen
• Definitiekwesties: Wat is een expert?
• Van beginner naar expert: Hoe verloopt dat
proces?
• De opleiding en de rol van de school: Hoe kun
je expertiseontwikkeling ondersteunen?
Definitiekwesties
Expert:
≠ ervaren persoon
≠ reputatie
= Iemand die iets beter kan dan …
= consistent op hoog niveau presteert
Definitiekwesties
Beginner:
≠ Leek
= Méér dan iemand die het nog niet kan
Van beginner tot expert
Beginner
Expert
10.000 uur
Beginne
r
Expert
Zelfsturing
Doelen
•
•
•
•
•
Voorbereid
Georganiseerd
Doel-gericht
Obstakels uit de weg ruimen
Zelf-management
Laura Jonker, 2011
Beginner
Expert
Deliberate practice
Beginner
10.000 uur
Plateaus en
Tussenstadia
Expert
Stadia in kennisintensieve domeinen
• Kennisopbouw, -validatie en –integratie
• Vorming van encapsulaties
• Vorming van scripts
Encapsulaties
Samenvattende
concepten die gebruikt
kunnen worden in plaats
van detailredeneringen
Implicaties voor opleiden
• Randvoorwaarden:
– Beperkte en vaste tijd/omvang
– Risico en aansprakelijkheid
– Certificering
Implicaties voor opleiden
• Curriculuminrichting
• Deliberate practice
• Modelling door experts
Curriculuminrichting
• Theoretische kennis is meestal afkomstig uit
verschillende disciplines
– Met hun eigen paradigma’s, ontologieën en prioriteiten
• Integratie bevorderen
• Probleem-gerichte kennisverwerving
• Contexten en toepassing
Ontwikkeling in stadia
Ontwikkeling in stadia
Deliberate practice
• Practice makes permanent, not perfect
• Leren en oefenen op het randje van je kunnen
• Zelfsturing ondersteunen
• Feedback !!!!!
Expert modelling
Expert modelling
• In onderzoek
gedrag van experts
en beginners
zichtbaar maken
Expertise verschillen
Jarodzka, H., Scheiter, K., Gerjets, P., & Van Gog, T. (2010). In the eyes of the beholder: How do experts and novices
interpret complex, dynamic stimuli, Learning and Instruction, 20, 146-154.
EXPERTS
NOVICES
•Sneller en accurater
•Langzaam en inaccuraat
•Diversiteit in benaderingen
•Nauwelijks diversiteit (saliencydriven)
•Shortcuts (in perceptuele en
conceptuele processen)
•Aandacht aan irrelevante
onderdelen (in waarneming en
beschrijving)
Filmpje
• Modelling door de oogbewegingen van de
expert te tonen
Dank u
De toolkit van
de expert
Diagnose
Illness
scripts
Enabling
conditions
Fault
Consequences
Management
Geïntegreerde kennisnetwerken
anatomie
Microology pathophysiology
Ziektebioo biophysics
Epidemipha rm aco leer
the
rapeut ics
ologie
Download