Jaarverslag 2014 - Amstelveens poppentheater

advertisement
Jaarverslag 2014
Doelstelling Stichting Amstelveens Poppentheater
Voor de periode 2014-2018 is er een nieuw beleidsplan gekomen voor het Amstelveens
Poppentheater.
Uiteraard blijft het beleid gericht op behoud van de eigen plaats die het theater inneemt in het
Amstelveense en landelijke theaterlandschap. Het beleid is dan ook gericht op handhaving
van het bestaande hoge artistieke niveau van de voorstellingen voor een zo breed mogelijk
publiek, verbreding van activiteiten en tegelijkertijd op de verhoging van inkomsten en
verlaging van kosten.
Nog steeds is het Amstelveens Poppentheater het enige professionele jeugdtheater met een
kernprogrammering van poppen- en objecttheater. Hoofddoel blijft het tonen (en bevorderen)
van het poppen- en objecttheater, alsmede het beeldende theater in ruime zin voor een zo
breed mogelijk publiek. Ons theater probeert dit doel met name te bereiken door het
engageren van een groot aantal professioneel werkzame gezelschappen. Voornamelijk
voorstellingen worden gespeeld en ook een aantal poppentheaterworkshops zitten in de
programmering. Wat betreft het aantal voorstellingen opereren wij binnen een beperkte
bandbreedte. Wij willen een divers aanbod bieden met een goede balans tussen
laagdrempelige voorstellingen enerzijds een voorstellingen die een meer experimenteel
karakter hebben anderzijds.
Naast de voorstellingen en workshops wordt ons theater steeds vaker verhuurd aan derden,
theatergroepen, instellingen, bedrijven etc. Verheugd kunnen we zijn over het aantal, vooral
culturele, verhuringen dat ten opzichte van 2013 flink is toegenomen.
Algemene informatie Amstelveens Poppentheater
Omdat de correspondentie vooral via de website of email gaat en door de veranderde
werktijden in verband met de verhuringen hebben wij de vaste tijden dat wij bereikbaar zijn
losgelaten. Mensen kunnen het antwoordapparaat inspreken en worden dan zo snel mogelijk
teruggebeld. Ook via de computer wordt zo snel mogelijk gereageerd. Het komt steeds vaker
voor dat mensen langs willen komen. Om te reserveren of het pand te bekijken voor mogelijke
huur. Ook dit is in overleg natuurlijk mogelijk.
Omdat het systeem van kaarten reserveren vanaf een maand voor de voorstelling nog steeds
goed werkt houden we dit systeem aan. Toegangskaarten worden voornamelijk via de website
gereserveerd. Toegangskaarten dienen op de dag van de voorstelling tussen een half uur en
een kwartier van te voren worden opgehaald. We zijn een te kleine organisatie om kaarten
vooruit te laten betalen en op te sturen. Dit kost meer geld en tijd dan dat het soms kaarten
kost die niet worden opgehaald. Ook komt bij kinderen vaker voor dat ze plotseling ziek zijn
en dan is de service dat het kaartje niet betaald hoeft te worden.
Om onze voorstellingen toegankelijk te houden voor een breed publiek achten wij een
toegangsprijs van € 8,00 het maximum. Daarbij spiegelen wij ons onder meer aan
vergelijkbare theaters. De toegangsprijs voor Vrienden van het Amstelveens Poppentheater is
€ 7,00. Regelmatig hebben wij groepen van de naschoolse opvang in huis. Hiervoor hanteren
wij een toegangsprijs van € 6,00. Personen met een Amstelveenpas krijgen gratis toegang. Wij
krijgen gelukkig deze kaartjes weer terugbetaald door de Gemeente Amstelveen. Bij
verjaardagsfeestjes krijgen de jarigen een vrijkaartje, een klein cadeautje en ze mogen met de
artiest(en) op de foto.
Het Theatergebouw
In de zomer is de techniek weer helemaal opgeknapt. De theaterlampen zijn schoongemaakt
en er is een nieuwe meer geavanceerde lichtcomputer aangeschaft door middel van een
bijdrage van de Stichting Theo Janssen MOC. Het hele podium is uit de theaterzaal gehaald
en alle poten van de praktikabels zijn opnieuw gesteld zodat het speelvlak weer egaal is. Dit is
vooral belangrijk bij dansvoorstellingen. In 2014 is toch nog een keer ingebroken door het
enige raam wat nog niet aangepast was. Ook hier heeft de Gemeente Amstelveen nu inbraak
werend glas ingezet.
Organisatie
De Stichting Amstelveens Poppentheater heeft een onbezoldigd bestuur dat soms ook
uitvoerende taken op zich neemt. In 2014 was de samenstelling van het bestuur: Ben Smit
voorzitter, Bernard Smit penningmeester, Astrid Eetgerink secretaris en Petra Kirch en Trudy
Kuyper algemene bestuursleden. In 2014 is er vijf keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was
de directeur aanwezig. In de vergaderingen worden o.m. de lopende activiteiten besproken,
begrotingen en financiële verslagen goedgekeurd, nagedacht over verhuurmogelijkheden en
toekomststrategieën. Vanaf de helft van dit jaar staat ook ons 50 jarig jubileum in 2016 op de
agenda.
De directeur, Myrthe Schuuring, is het enige betaalde personeelslid en sinds 2003 in dienst
van de stichting, voor 30 uur per week. Zij functioneert onder verantwoordelijkheid van het
bestuur en is verantwoordelijk voor de zakelijke en artistieke leiding, de programmering, de
marketing en pr, de begeleiding van de technici en vrijwilligers, gastvrouw voor de artiesten
en publiek tijdens de voorstellingsdagen en gastvrouw voor de huurders tijdens verhuurdagen,
de zorg voor het gebouw en de administratie, educatie, festivalorganisatie en contactpersoon
voor derden in en buiten het culturele veld.
De technicus/gebouwenbeheerder, Joris Thomassen, heeft een gesubsidieerde baan via de
Gemeente Alkmaar en is sinds 2008 in ons theater gedetacheerd. Sinds 2012 wordt de
jaarlijkse bijdrage meer. Toch is deze constructie goedkoper dan de eerdere situatie waarbij
met meer free-lancers en een schoonmaakbedrijf werd gewerkt. Joris zit helemaal op zijn plek
in het Amstelveens Poppentheater en is onmisbaar geworden door vooral zijn zeer
klantvriendelijke en enthousiasmerende houding naar theatergroepen en huurders.
Joris in het zwart
tussen de jonge makers en spelers van Theater Brodyachaya uit Sint Petersburg
Naast Joris zijn twee free lance technici al jarenlang werkzaam in ons theater, Jaap van den
Brink werkt als technicus bij ons en bij De Melkweg en Liesbeth Wielders die naast technicus
bij ons ook in de kinderopvang werkt. Jacolien Schreuder doet sinds 2008 als zelfstandig
boekhouder bij ons de boekhouding.
Leuke enthousiaste mensen van diverse leeftijden hebben ook dit jaar weer op formidabele
wijze het theater als vrijwilliger mede gerund.
Linda Edwards werkt op de dinsdagmorgen op kantoor (administratie en pr).
Frank van Eykelen is professioneel webdesigner en beheert de website. Frans de Groot maakt
iedere maand onze digitale nieuwsbrief. Paul van Rijswijk is ontwerper en heeft al diverse
flyers en advertenties voor ons gemaakt. Martijn Donders, Jouke Lamers, Florentyna
Elderkamp, Hetty Elbers, Lot Postma en Stan van Tol (deze laatste 2 eerst stagiair en nu
jongste vrijwilligers) en de eerder genoemde vrijwilligers assisteren op voorstellingsdagen de
directeur bij de ontvangst van de bezoekers, de kaartverkoop en het beheer van de bar. Zij
worden beloond met gratis toegang tot de voorstelling waarbij zij werkzaam zijn, een
eindejaarsattentie en een vrijwilligersuitje. Wij zijn er trots op dat veel vrijwilligers al heel
lang bij ons werken en zijn ook blij met onze nieuwe en jonge vrijwilligers.
Stage Hoger Onderwijs
Wij stellen ons beschikbaar als stageplek. Stan van Tol, student van het Media en
Entertainment College loopt bij ons stage gelopen voor zijn afstudeerproject. Stan is in 2014
begonnen en hoopt in 2015 af te studeren. Zijn scriptie is het onderzoek waarom de
voorstellingen voor kinderen vanaf 6 jaar minder publiek trekken. Voor dit onderzoek heeft
Stan naast literatuuronderzoek een flink aantal enquêtes afgenomen.
Maatschappelijke Stages
In 2014 hebben wij weer veel maatschappelijke stagiaires gehad. Zij hielpen mee op
voorstellingsdagen en deden verder allerlei werkzaamheden (administratief, publiciteit, kassa
en buffetverkoop (laatste vooral populair) en kregen een „les“ in theatertechniek. Wij vinden
het belangrijk dat scholieren praktijkkennis opdoen en dragen daar graag aan bij door ons als
stageplek te blijven aanbieden. Andersom kunnen wij ook van stagiaires leren, bijvoorbeeld
wat betreft de nieuwe media.
Onze jongste vrijwilligster en ex-stagiaire Lot Postma
Programmering
Professionele jeugdtheatervoorstellingen met poppen en/of objecten vormden ook in 2014 het
grootste deel van het aanbod. Uitgangspunt bij de programmering is het laten zien van zoveel
mogelijk stijlen daarbinnen: handpoppenspel, combinatievoorstellingen met acteurs en
poppen, modern objectenspel, enz. Ook muziektheater- en bewegingstheatervoorstellingen,
waarbij het beeldende aspect voorop staat, worden geprogrammeerd. Het betreft kleinschalige
voorstellingen. De voorstellingen worden het meeste op de zondagen geprogrammeerd.
Verder wordt op de zaterdag geprogrammeerd en steeds meer in de schoolvakanties. In de
schoolvakanties komen ook vaak naschoolse vestigingen naar de voorstelling.
In onze programmering stellen wij ons tot doel om ook jonge poppenspelers te boeken. Omdat
zo de traditie van het poppenspel bewaard blijft. Daarnaast wordt het voor jonge makers
steeds moeilijker om geschikte plekken te vinden om te spelen doordat er kleine theaters
wegvallen. Juist het opdoen van ervaring in een klein theater is belangrijk om door te groeien
naar de grote podia.
Jonge makers/spelers van Theatergroep Krijt
Bijzondere programmering:
In de programmering proberen we af en toe iets bijzonders. In september hebben wij een
circusweekend geprogrammeerd met poppentheatervoorstellingen over het circus. RTV
Amstelveen heeft door middel van filmopname en een interview aandacht besteed aan ons
circusweekend.
Festival Reistebrij
In het kader van het verlevendigen van het Stadsplein, het 50 jarig jubileum van de Gemeente
Amstelveen en vooral ook een nieuwe uitdaging voor onszelf hebben we op zaterdag 10 mei
het Festival Reistebrij georganiseerd met een aantal rijdende theatertjes: een bus,
vrachtwagen, woonwagen en caravan stonden in een kring en daarin werden korte
voorstellingen gegeven. Drie beeldende, muzikale poppen- en objecttheatervoorstellingen en
in de caravan werd een theatraal verhaal verteld. Het betrof 4+, 6+ en 8+ voorstellingen. Het
weer was heel slecht, maar we waren zeer tevreden over de sfeer en opkomst. Voor ons een
festival wat zeker voor herhaling en eventueel uitbreiding vatbaar is.
De bus van Munganga en de vrachtwagen van Unieke Zaken
In 2014 hebben 47 openbare voorstellingen plaatsgevonden en 4 workshops. 5 voorstellingen
gingen bij ons in première. 2 voorstellingen zijn niet doorgegaan. Een voorstelling moest
worden afgelast wegens ziekte en de voorstelling in het sinterklaasweekend trok te weinig
bezoekers waardoor deze voorstelling is verplaatst naar 2015. Daarnaast was er een
voorstelling teruggetrokken omdat de groep hun voorstelling niet kwalitatief genoeg vond.
Voor deze voorstelling hebben wij een andere voorstelling voor dezelfde leeftijdsdoelgroep
ingezet.
Het totaal aantal bezoekers in 2014 bedroeg 3673 bij 48 voorstellingen.
Gemiddeld aantal bezoekers 77
Het aantal bezoekers in aan de 4 workshops bedroeg 70
Het totale aantal bezoekers in 2013 bedroeg 4225 bij 51 voorstellingen.
Gemiddeld aantal bezoekers 83
Het aantal bezoekers in 2013 aan de 3 workshops bedroeg 50
Het totaal aantal bezoekers in 2012 bedroeg 3550 bij 45 voorstellingen.
Gemiddeld aantal bezoekers 79
Het aantal bezoekers in 2012 aan de 7 workshops bedroeg 124.
Het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling is ten opzichte van 2013 wat gedaald,
maar was bijna gelijk aan dat van 2012. Hierbij opgemerkt dat in de rijdende
theatertjes er een maximaal aantal bezoekers konden plaatsnemen wat het gemiddeld
aantal bezoekers ook drukt. Tevens is het voorjaar en najaar dit jaar extreem warm
geweest, waardoor we bij sommige voorstellingen duidelijk merkten dat het weer van
invloed zou kunnen zijn. Sommige groepen zijn namelijk altijd succesvol als ze optreden.
Bijlage 1 bevat een overzicht van alle openbare voorstellingen en workshops. Bij elke
voorstelling/workshop wordt de naam van het gezelschap, de titel van de voorstelling, het
genre en het aantal bezoekers vermeld. Achter het aantal bezoekers staat het aantal bezoekers
dat bij de betreffende voorstelling toegelaten mocht worden. Dit aantal wordt vastgesteld om
diverse redenen; het intieme karakter, stembereik van de poppenspeler, afwijkende zichtlijnen
etc.
Extra activiteiten
Wij hebben in 2014 een bijdrage geleverd aan Koningsdag. Zowel in Graft/De Rijp als in
Amstelveen was een route gemaakt met een zeer divers programma voor onze koning Willem
Alexander en zijn gevolg. Onze inbreng was een reuzenkonijn die aangestuurd werd door 3
professionele poppenspelers en drie vrijwilligers. Vrijdag was een paar uur generale repetitie
en zaterdag waren wij bijna de hele dag aanwezig voor Koningsdag. Het konijn was bij het
koningspaar, het publiek en op de tv een succes. Het Amstelveens Poppentheater werd nog
ook even informatief belicht tijdens de landelijke uitzending op tv en ons konijn draaide mee
in de Wereld draait door.
Koning Willem Alexander en Maxima bij ons Konijn
Wij hebben ook een bijdrage geleverd aan de landelijke straatspeeldag. Omdat Zwembad De
Waterlelie haar jubileumjaar vierde had zij een speciale feestelijke straatspeeldag bij het
zwembad. Wij konden een beginnende theatergroep laten spelen die een voorstelling rond het
thema water had.
Verhuringen
Het aantal verhuringen is ten opzichte van 2013 flink toegenomen. In 2012 hadden wij nog
twee vaste avonden huur van de Nederlandse Vereniging van Poppenspelers in verband met
hun opleiding, maar die opleiding is overgegaan naar een reguliere HBO-opleiding.
In 2013 hebben wij al geprobeerd flink te promoten dat ons theater te huur is en nu in 2014
zijn er flink wat verhuringen geweest. Steeds meer (poppen)theatergroepen weten inmiddels
van onze huurmogelijkheid. De meeste verhuringen zijn culturele verhuringen. Vooral de
verhuringen voor en door kinderen zijn voor ons de leukste verhuringen. Door deze
verhuringen komen vaak mensen terug bij openbare voorstellingen. De Rabobank heeft haar
siinterklaasvoorstelling bij ons gevierd met de voorstelling die wij een dag later als openbare
voorstelling hadden geboekt. Trots zijn we op het feit dat een raadslid graag in ons theater
wilde trouwen. Vanaf nu zijn we officieel ook trouwlocatie.
Een van de kinderen
van Drumschool Logblock
In bijlage 2 en 2a staan alle activiteiten waaronder ook alle verhuringen met uitleg
vermeld.
Educatie
Wij draaien mee in het lespakkettensysteem van Cultuureducatie Amstelland. Hierin zijn alle
culturele instellingen van Amstelveen en randgemeenten vertegenwoordigd met lespakketten
voor de verschillende groepen. Deze pakketten worden gesubsidieerd door de Gemeente
Amstelveen. Het lespakket waar wij in meedraaien is bestemd voor de middenbouw, groepen
3,4,5 en 6.
Het lesprogramma Echter dan echt, groter dan groots bestaat uit drie lessen en gaat over
marionetten, poppenkastpoppen, wajangpoppen en over al die verschillende manieren waarop
je met poppen iets kunt uitbeelden. De tweede les bezoeken de leerlingen een voorstelling in
het Amstelveens Poppentheater.
Naast de lespakketten werden ook een aantal schoolvoorstellingen voor de groepen 1 en 2
gegeven op aanvraag. Ook had een school uit Heemstede Aerdenhout een voorstelling bij ons
geboekt als onderdeel van hun schoolreisje. De Rembrandtschool hield bij ons weer de
musical van de groepen 8.
Voor 2015 staan inmiddels meer schoolvoorstellingen voor het lespakket Echter dan echt op
de agenda en komt ook de Piet Hein School in navolging van de Rembrandtschool in ons
theater met optredens door hun leerlingen.
Over 2014 bezochten 1090 kinderen in schoolverband een voorstelling.
In bijlage 2 en 2a staan alle activiteiten waaronder ook alle schoolactiviteiten vermeld.
Publiciteit
Publiciteitswerkzaamheden die ieder jaar hetzelfde zijn:
Onze tweejaarlijkse brochure (zie bijlage) werd weer verspreid onder alle leerlingen van het
basisonderwijs in Amstelveen, Uithoorn, Nes en Ouderkerk aan de Amstel. Daarnaast werden
er ook stapels brochures gestuurd naar scholen in Amsterdam, Aalsmeer, Hoofddorp en
Kudelstaart. Overige verspreidpunten zijn onder andere de Amstelveense culturele
instellingen, wijkcentra, kinderdagverblijven, naschoolse opvang, zwembad, boerderijen, het
Uitbureau Amsterdam.
De meeste reserveringen worden via onze website gedaan. Alle emailadressen worden per
leeftijd verzameld in apart databasebestanden die af en toe gebruikt worden voor e-mailingen.
Dit altijd met de tekst erbij dat mensen kunnen aangeven als zij geen digitale informatie
willen ontvangen.
Wij hebben een Facebookpagina waar we steeds regelmatiger informatie op plaatsen.
Onze voorstellingsinformatie sturen wij wekelijks naar de Amstelveense kranten, de regionale
en landelijke kranten, de wijkkranten en websites, RTV Amstelveen en RTV Noord-Holland.
Wat betreft de publiciteit in Amstelveen en regio mogen wij niet klagen. Heel vaak staan onze
voorstellingen, soms met foto, in de krant, op de kabelkrant en op de gemeentesites. Van de
landelijke kranten besteedt het Parool veel aandacht aan ons theater.
De Gemeente Amstelveen brengt de UITkalender uit die een aantal keer per jaar op papier en
digitaal uitkomt. Ook hierin worden onze activiteiten meegenomen.
Daarnaast sturen wij maandelijks informatie naar de Uitgids Amsterdam, de glossy ‘Uit in
Amstelveen’, de landelijke kranten en bladen en incidenteel naar periodieke uitgaven.
Veel bladen en kranten hebben ook een internetsite waar onze gegevens ook te vinden zijn.
Verder zijn we te vinden op een aantal gratis sites voor uitjes met kinderen (soms met actie of
prijsvraag). Deze sites nemen nog steeds in aantal toe.
Sinds 2012 geven wij maandelijks een digitale nieuwsbrief uit met onze voorstellingen en
eventuele andere activiteiten in de betreffende maand. In deze nieuwsbrief kunnen wij een
aantal voorstelling groot uitlichten. De nieuwsbrief wordt naar onze diverse adresbestanden
gemaild.
Promotie in 2014
Onze brochure is in 2014 opnieuw vernieuwd. Op de achterzijde van de brochure is de ruimte
voor algemene informatie, zoals bijvoorbeeld de huurmogelijkheden van ons theater en de
ruimte voor adverteerders gebleven. De helft van de achterkant van de brochure voor de
periode september tot en met december als flyer voor het Broersepark Familiefestival bleek
zo’n succes dat we ook in 2014 op dezelfde manier de brochure hebben vormgegeven. Voor
het Broersepark Familiefestival hebben we ook extra een aparte flyer laten maken en drukken.
Net als bij het Broerseparkfestival hebben wij ook voor festival Reistebrij de helft van de
achterkant van de brochure gebruikt als flyer. Voor dit festival hebben we een aparte flyer
extra laten ontwerpen en drukken met meer informatie. (onze brochure en de flyer maken
onderdeel van de bijlagen).
Voor de voorstellingen in de schoolvakanties hebben we ook speciale flyers gemaakt die we
per post en sociale media rond hebben gestuurd.
Flyer voorjaarsvakantie
We hebben wederom geadverteerd in de brochure van de Schouwburg Amstelveen en
daarnaast wat advertenties voor goede doelen. Onder andere Stichting Opkikker en het Beter
Boek. Ook zijn wij lid van Amsterdam Marketing waardoor we gratis in de AUB-gids en
digitale uitgaven mee kunnen draaien en we betalen aan Amstelveenweb die ook voor ons
promotie maken.
RTV Noord-Holland heeft ons ook in 2014 weer regelmatig benaderd voor telefonische
interviews en acties. Voor RTV Amstelveen heeft onze directeur een promotie-filmpje
gemaakt om mensen op te roepen om vooral te gaan stemmen voor de
Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is natuurlijk ook weer promotie voor ons theater.
In november 2014 is gestart met een gezamenlijke facebookpagina van Schouwburg
Amstelveen, het Cobra Museum en het Amstelveens Poppentheater: Kids & Cultuur
Amstelveen. Ook andere instellingen die kinderactiviteiten hebben kunnen aansluiten.
Het aantal likes en bezoekers is sinds het plaatsen steeds meer geworden. Effect van de pagina
lijkt merkbaar in live-bezoekers.
Vrienden
Het aantal Vrienden en Bedrijfsvrienden is ongeveer hetzelfde gebleven. In aanloop naar ons
50 jarig jubileum in 2016 willen we volgend jaar zien of we het
“Vrienden/Bedrijfsvriendenverhaal” in een nieuw jasje kunnen steken. We denken aan een
Club van 50. 25 Vrienden en 25 Bedrijfsvrienden.
Samenwerkingsverbanden
Samenwerking in Amstelveen en randgemeenten
Het grote samenwerkingsevenement met alle culturele instellingen in Amstelveen samen is
voor ons het Stadspleinfestival op de tweede zaterdag in september dat het begin van het
culturele seizoen inluidt. Dit jaar was er wederom een samengaan met Amstelveen Culinair.
Na afloop van deze gezamenlijke editie is besloten de combinatie volgend jaar niet meer te
herhalen. Het culturele werd overschaduwd door het culinaire aanbod.
Kookshow Iwan Dam tijdens Stadspleinfestival
Incidenteel is er ook samenwerking wat betreft publiciteit. De Schouwburg heeft in haar
digitale nieuwsbrief de rubriek “Kijkje bij de buren’ waarbij een voorstelling of activiteit van
een collega-instelling wordt belicht. Ook een of twee voorstellingen van ons werden
meegenomen. Ook wij hebben een voorstelling van de Schouwburg meegenomen in onze
digitale nieuwsbrief. Met de Kunstuitleen en de SABK is de samenwerking gericht op
exposities en publiciteit.
Samenwerking was er dit jaar weer ook met de stuurgroep Cultuureducatie Amstelland (zie
Educatie).
Naast de goede samenwerking met Kinderrijk komen er ook af en toe andere nachoolse
opvanggroepen uit Amstelveen of randgemeenten naar ons theater.
Samenwerking is er ook met Stadsdorp Elsrijk. Onder andere door onze hulp bij de
voorstelling in het Openlucht theatertje en het beschikbaar stellen van ons theater. Gratis voor
activiteiten waar ons theater bij betrokken is en tegen kostprijs van overige activiteiten. Soms
wordt een voorstelling van ons in hun digitale nieuwsbrief meegenomen.
In Zwembad De Meerkamp en Zwembad De Waterlelie geven wij een vrijkaart weg aan alle
diploma A afzwemmers in ruil voor promotie.
Samenwerking is er ook met de Amstelveense poppenspeler Neville Tranter die zijn
voorstellingen bij ons repeteert en try out. Ook de Amstelveense jeugdtheatergroep van
Martijn Donders repeteert bij ons en geeft voorstellingen.
Repetitie Engelstalige voorstelling The King and I van Neville Tranter (eventueel geschikte voorstelling
voor volgend jaar aan te bieden aan het Voortgezet Onderwijs
Samenwerking buiten Amstelveen en randgemeenten
Het Amstelveens Poppentheater werkt samen met Nederlandse Vereniging van Poppenspelers
(NVP). In 2014 zijn een workshopdagen geweest en onze directeur Myrthe Schuuring heeft
een workshop gegeven aan beginnende poppenspelers hoe ze zichzelf in de markt kunnen
zetten.
Feikes Huis, het landelijke productiehuis voor poppen- en objectentheater heeft sinds twee
jaar weer een jeugdvoorstelling in de maak. TikTakSlaap voor peuters. Gezien in december en
geboekt voor 2015.
Het NOKT-overleg (Noord-Hollands Overleg Kleine Theaters) leek dit jaar op te houden te
bestaan door het wegvallen van een aantal theaters. Gelukkig zijn er een paar nieuwe en
bestaande theaters bijgekomen en maakt het NOKT een doorstart door. Naast het NOKT
hebben wij contact met de Krakeling, het Ostadetheater en het OCCI in Amsterdam. Dit op
gebied van programmering en publiciteit.
In Nederland zijn er weinig poppentheaters met een wisselbespeling. Het
samenwerkingsverband met Poppentheater Muzipo in Breda is er nog steeds om gezamenlijk
kleine interessante poppentheatervoorstellingen uit het buitenland te boeken. Ook met
Poppentheater De Zilveren Maan is contact. Theater Wesopa in Weesp is zich meer gaan
richten op poppentheater voor de jeugd en ook met dit theater is de bedoeling de
samenwerking te intensiveren.
Verder hebben wij een samenwerkingsverband met de twee poppentheaterfestivals in
Nederland. Het Pop Arts festival in Amsterdam en het Internationale Poppentheaterfestival in
Meppel. Het Pop Arts festival was dit jaar maar een weekend, maar heeft voor 2015 weer
genoeg subsidie gekregen om het festival minimaal een week te laten duren. Wij hebben
tijdens Pop Arts 2015 vooral gepromoot voor onze eigen voorstellingen. Puppets International
Meppel (nieuwe naam) werd in september gehouden. Onze fantastische openingsvoorstelling
kwam uit Sint Petersburg en konden wij laten zien door de samenwerking met dit festival.
Daarnaast is het festival voor ons van belang om nieuwe voorstellingen te scouten die wij (in
samenwerking) kunnen boeken.
Internationale samenwerking
Naast bovenstaande samenwerking is er nog steeds de band met het Fliegendes Theater uit
Berlijn. Deze bijzondere poppen- en objectentheatergroep had weer een nieuwe voorstelling
uitgebracht die wij in onze voorjaarsvakantie in samenwerking met Theater Muzipo en
Theater OCCI twee keer konden laten spelen. Ook met het Belgische
Poppentheatergezelschap Tieret is al jaren een band. Na twee jaar van grote zalen producties
heeft dit gezelschap weer een prachtige intieme voorstelling gemaakt voor het kleine circuit.
Deze voorstelling Rimpelwals was de parel in de programmering van 2014.
Financiën
Het jaar 2014 sluiten we af met een verlies van € 3.484. In 2013 was het verlies € 173.
Het grote verlies van dit jaar is terug te voeren op een aantal posten. De huur is verhoogd met
€ 1.200 en de bijdrage voor onze WNK-kracht: technicus/gebouwenbeheerder Joris
Thomassen is verhoogd met € 1.000. Wij zijn vergeten een inflatiecorrectie met betrekking tot
ons subsidiebedrag te vragen.
Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst een exploitaitievergunning moeten aanschaffen en
met twee mensen een cursus Sociale Hygiëne moeten volgen. Kosten totaal: € 1060,00
Kosten samen zijn € 3260.
Het Amstelveens Poppentheater genereert zelf inkomsten uit recettes, buffetverkoop en
verhuringen. Daarnaast ontvangen wij subsidies en incidenteel een sponsorbijdrage.
De voornaamste ontwikkelingen ten opzichte van 2013
Subsidie en Sponsoring
Het Amstelveens Poppentheater krijgt een structurele subsidie van de Gemeente
Amstelveen, die onmisbaar is voor het voortbestaan van het theater. In 2014 was het
subsidiebedrag € 110.100. In 2013 was het subsidiebedrag € 109.900. In 2014 hebben wij
€ 200 meer subsidie gekregen.
Iets minder dan de helft van ons jaarlijkse subsidiebedrag gaat terug naar de gemeente
voor huur van het pand.
Overige subsidies:
Voor de periode 2014 en 2015 hebben wij weer een aanvraag bij het Nederlands Fonds voor
de Podiumkunsten ingediend. Voor deze twee jaar hebben wij wederom uitkoopsupppletiesubsidie van € 5000 per jaar gekregen voor de meer experimentele voorstellingen en relatief
onbekende groepen-Dit betekent dat bij een groot verlies op de voorstelling het bedrag wordt
aangevuld met een subsidiebedrag.
Van de Stichting Theo Janssen MOC hebben wij een bedrag van € 900 gekregen voor een
nieuwe lichttafel.
Omdat wij over zijn gegaan naar een ander frisdrankenassortiment hebben wij van de nieuwe
leverancier een sponsorbedrag van € 500 gekregen.
Opbrengsten
Vergeleken met het jaar 2013 is de post recettes lager en de post opbrengst uit zaalverhuur
hoger. Buiten de mogelijke redenen zoals vermeld bij Programmering waardoor er dit jaar
minder bezoekers waren, zijn er qua financiën nog extra redenen waarom de post recettes
lager is geweest. De bezoekers van Festival Reistebrij betaalden slechts € 5,00 per
toegangskaart. Dit omdat we met 50 x € 0,10 cent het jubileum van de Gemeente Amstelveen
wilden vieren. Ook hebben we voor twee korte voorstellingen de normale toegangsprijs van €
8,00 verlaagd. Daarnaast hadden we in 2014 relatief veel premières waarvoor er per
voorstelling meer vrijkaarten worden uitgegeven. Daar staat dan tegenover dat de uitkoopsom
van die voorstelling ook wat lager is.
Een welkome aanvulling op onze inkomsten zijn de opbrengsten uit verhuur. Zij hebben het
ook in 2014 mede mogelijk gemaakt om tot een bijna sluitende exploitatie te komen, buiten
het verlies met de daaraan gerelateerde kostenposten.
In 2014 is het aantal verhuringen veel hoger geweest dan in 2013. Het bedrag aan zaalhuur is
in 2014 € 12.547 tegenover € 7.284 in 2013. Omdat in de verhuurdagen veel repetitiedagen
zitten is helaas het bedrag aan Buffetverkopen niet evenredig gestegen.
Kosten
De bedragen van de kostenposten, buiten bovengenoemde kostenposten, zijn ongeveer
hetzelfde gebleven. De kosten voor het Festival Reistebrij waren hoger dan van tevoren is
ingeschat. In het vervolg proberen wij voor de festivals wat sponsor of subsidiegeld te krijgen.
In onze jaarrekening zijn de subsidie en de kosten voor het Broersepark Familie Festival en
subsidie voor de uitwisseling met Berlijn (restant) opgenomen. De Gemeente Amstelveen
subsidieert jaarlijks het Broersepark Familiefestival en voor het seizoen 2013-2014 een
uitwisseling met Berlijn.
Bijlage 3 is de resultatenrekening 2014
Gerealiseerde doelen en toekomstplannen
Wat betreft ons theatergebouw is de balletvloer weer helemaal opgeknapt en egaal gemaakt.
Er is een moderne lichttafel gekomen. Op het verlanglijstje blijven nog een paar betere
theaterlampen en wat meer prikpunten in het grid.
De programmering blijft een mix van oude rotten en jonge honden. Deze laatsten hebben de
kleine theaters nodig om te kunnen groeien naar de grotere schouwburgen. Wij blijven
impresariaten enthousiasmeren voor het houden van premières bij ons. Dit is gunstig qua
bezoekers en buffetverkoop.
Het Festival Reistebrij willen wij zeker herhalen, maar dan in ons jubileumjaar 2016. We
zullen in 2015 proberen voor dit festival sponsors/subsidie te krijgen.
Ook promoten wij onszelf in de theaterwereld als repetitie-plek. Hierdoor kan een
theatergroep repeteren in ruil voor een voorstelling.
Verder blijven wij openstaan en zoeken naar nieuwe programmering en
samenwerkingsverbanden. In de programmering willen wij ons nog meer richten op de
Internationale samenleving in Amstelveen door het programmeren van woordloze
voorstellingen.
Ook zullen wij meer in het Engels promoten. Onder andere op onze website en in onze
nieuwe brochures.
In 2015 zullen wij ons ook nog meer op Amsterdam richten met onze publiciteit. Ook zullen
wij op zoek gaan naar een extra vrijwilliger voor extra publiciteitswerkzaamheden.
We zijn blij met onze nieuwe jonge vrijwilligers. Eventueel zou er nog 1 of 2 extra
vrijwilligers ons team kunnen versterken.
In 2015 staan meer lespakketten met bezoek aan het Amstelveens Poppentheater gepland.
Ook verdere combinatie met educatie blijft in de programmering waardoor ook voor het
onderwijs de voorstellingen betaalbaarder worden. Een voorstelling openbaar op de zondag en
voor scholen maandag is voor alle groepen lucratief. Naast de Brede School Rembrandt houdt
ook de Piet Hein School in 2015 presentatie-avonden. Wij zullen nog meer voor deze
mogelijkheid promoten.
Nieuw voor de periode van volgend jaar en verder is de educatie voor het Voortgezet
Onderwijs. Wij zijn gevraagd om hier over na te denken. Omdat wij al ervaring hebben als
speelplek voor leerlingen van het gymnasium en wat theatergroepen boeken die ook voor VO
spelen zullen wij proberen een klein aanbod samen te stellen.
Om meer inkomsten te genereren wordt blijvend geprobeerd om meer verhuringen binnen te
halen. Dit is buiten het huurbedrag ook goed voor de baromzet. Door de extra activiteiten
wordt het theater nog bruisender.
2015 zal ook voor een deel in het teken staan van het komend jubileum in 2016. Dit wat
betreft het ontwikkelen van jubileumactiviteiten en het zoeken naar geldbronnen hiervoor.
Extra zomeractiviteit Amstelveens Poppentheater
Het Broersepark Familiefestival 2014
Het Amstelveens Poppentheater organiseerde in samenwerking met de Gemeente Amstelveen
dit jaar onze negende editie van het Broersepark Familiefestival. Dit festival is bestemd voor
kinderen in de leeftijd van 2 tot ca. 12 jaar, en natuurlijk hun begeleiders. Vooral dit jaar
kwamen er ook veel volwassenen zonder kinderen en ouderen naar het festival . Het festival
bestaat uit drie familievoorstellingen op de twee laatste zondagen van augustus en de eerste
zondag van september. Het zijn drie openluchtvoorstellingen waarvan de toegang gratis is.
Het festival vond ook dit jaar weer plaats op het terrein van Jeu-de-Boulesvereniging
Bulderbaan. De samenwerking verloopt al jaren goed, net als het contact met Groenbeheer.
Jeu-de-Boulesvereniging Bulderbaan laat ons, behalve het terrein, ook het huisje gebruiken
(toilet voor publiek, omkleedplek voor artiesten), en de vereniging verzorgt de catering.
Groenbeheer leent ons de sleutels uit zodat we onze spullen binnen de hekken in de containers
kunnen opslaan. Dit scheelt veel werk. Voor het heen en weer brengen van ons materiaal
mogen we de grote laadauto lenen.
Met ons vaste team vrijwilligers en twee nieuwe krachten is ook deze editie weer goed
verlopen met betrekking tot de eisen van de vergunning. We hebben wederom gelet op
geluidsoverlast en een aantal dagen ervoor een brief bij de buurtbewoners in de bus gedaan. In
onze informatie over het festival hebben we duidelijk vermeld waar er geparkeerd kon worden
op en op de dag zelf borden met bewegwijzering voor parkeerplaatsen neergezet. Ook waren
er vrijwilligers ter plaatse om het publiek te begeleiden. Voor de veiligheid zijn er twee BHVers en twee EHBO-dozen.
Een deel van de groep vrijwilligers (samen met de twee mannen van Theategroep
Hilaria)
Aankleding terrein
Naast de versiering met onze gekleurde vlaggetjes hadden we dit keer ook beachflags van de
Gemeente Amstelveen staan met 50 jaar Gemeente Amstelveen. Natuurlijk stond onze eigen
promotiestand er weer en de Amstelveense ijswinkel Patagonas is drie keer met zijn ijscokar
gekomen om ijsjes te verkopen.
Op de tweede dag, de circusdag hadden we extra Lisette van Gemert als Circusartieste
rondlopen met haar circushondje Fifi. Zij deelde voor en na de voorstelling onze brochures
uit.
Helaas konden wij onze peuterspeelplek geen van de zondagen neerzetten in verband met het
weer. Gelukkig hadden we in onze programmering een extra voorstelling voor de peuters. De
eerste zondag was het halve terrein in beslag genomen door het grote oosterse decor van
Hilaria. De tweede zondag was het decor een hele grote hoge installatie waar Wietske ook
boven in de ringen acrobatische toeren deed.
Voor de derde zondag hadden we een nostalgische muziektent gehuurd waar om 12.00 uur
een peuterliedjesprogramma en s middags om 15.00 een muziektheatervoorstelling voor de
oudere kinderen (vanaf 4 jaar) in te zien was.
De muziektent
met de optredens van de Peuterband en Theater van Santen
Programmering
Op de eerste festivaldag trad Theatergroep Hilaria op. Deze groep is een van de bekendste
openluchttheatergroepen en heeft al meerdere keren op het Broersepark Familiefestival
gestaan. Dit keer hadden ze gelukkig weer een nieuwe show ‘Fata Morgana’, Hilarische show
waar het publiek enthousiast op reageerden. Wel was duidelijk dat het meer een voorstelling
voor kinderen vanaf 4 a 5 jaar was. Wij overwegen om bij dit soort voorstellingen toch in de
aankondigingen een leeftijd te zetten.
De tweede voorstellingszondag was een circusdag. Wietske Vogels en Milan Seegers
brachten samen de Grote Hula Show. In dit fantastische hoepelspektakel passeerden ringen in
allerlei soorten en maten de revue en lieten beiden zien op de grond en in de lucht wat je
allemaal met deze ringen kon doen.
Wietske Vogels
De laatste festivaldag waren er twee voorstellingen door muziektheatergroep Van Santen. Om
12 uur brachten zij speciaal voor de peuters een liedjesprogramma en s middags hun
theatermuziekvoorstelling Leve het Nijlpaard.
Nieuw dit jaar was bij iedere zondag een klein voorprogramma. Door het succesoptreden van
goochelaar Mijnheer de Groot in de editie van 2013 hebben wij hem gevraagd om voor elke
voorstelling een kleine goochelact te doen die aansloot bij de voorstelling.
Alle zondagen waren heel goed bezocht. Ook allebei de voorstellingen op de laatste zondag.
En de voorstellingen zijn allemaal goed ontvangen waarbij wel de voorstelling van Hilaria
voor sommige kleintjes wat te spannend was.
Publiciteit
In navolging van 2013 hebben we ook dit jaar weer ons festival aan laten sluiten op de
schoolvakantie zodat we in de eerste week van het nieuwe schooljaar onze brochure -met
hierin ook reclame voor het Broerseparkfestival-(zie algemene publiciteit) op alle
basisscholen konden verspreiden. Ook waren de culturele instellingen weer begonnen
waardoor promotie daar ook weer mogelijk was. We hebben dit jaar wel nog een aparte flyer
laten drukken van het programma voor verspreidadressen die de flyer op konden hangen.
Daarnaast hebben we e-mails gestuurd naar het bezoekersbestand van het Amstelveens
Poppentheater en natuurlijk hebben we persberichten gestuurd naar de regionale en landelijke
pers. Ook hebben we op onze eigen website en facebookpagina flink promotie gemaakt.
Wat betreft publiciteit maken wij ieder jaar tijdens het Broersepark Familiefestival promotie
voor het Stadspleinfestival dat aansluit (een week later) op ons festival.
Financiën
De financiën zijn ieder jaar ongeveer gelijk. Dit jaar waren de posten programmering en
techniek hoger omdat we een extra peutervoorstelling hadden en een theatrale presentator.
Hierdoor waren ook de techniekkosten hoger. De post aankleding was lager omdat we geen
peuterspeelplek konden creëren en ook de post personele kosten was iets lager.
Het Broersepark Familiefestival 2015
Ook de komende editie zullen wij rekening houden met de schoolvakantie. Doordat er heel
veel publiek was op alle festivaldagen is het zeer aannemelijk te constateren dat dit te maken
heeft met het feit dat de scholen weer waren begonnen.
Omdat het openluchttheatertje net begint zullen wij wel meedenken met de programmering,
maar is in de editie 2015 nog geen gezamenlijke programmering hebben
In 2015 organiseren wij in samenwerking met de Gemeente Amstelveen voor de 10de maal het
festival. Wij zullen hier een extra feestelijke editie van maken.
We denken onder andere aan iedere zondag een andere theatrale ontvangst van het publiek en
extra peutervoorstellingen. Omdat de eerste zondag, 23 augustus, ook het festival Jazz in het
Oude Dorp plaats vindt, is wellicht een samenwerking met ons festival leuk. Bij de laatste
zondag willen wij een klein gek treintje inzetten die het publiek naar de uitgang van het park
brengt en waarbij tevens extra publiciteit voor het Stadspleinfestival gemaakt wordt.
Download