ChemisChe proCesteChnologie

advertisement
A c a d e m i e j aa r
modeltraject 2
Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versies.
Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versies.
*SP: Studiepunten
*SP: Studiepunten
C h e m i s c h e p r o c e s t e c h n o lo g i e SP*
opleidingsonderdelen
C h e m i s c h e p r o c e s t e c h n o lo g i e algemene INFO
modeltraject 2
SP*
Eenheidsoperaties
8
Industriële scheidingstechnieken
3
Transportsystemen
3
Biochemie 1
4
Meet- en regeltechnieken
7
Van monster tot te meten oplossing
6
- Procesautomatisatie
- Spectrometrische analyse
- Meet- en regeltechniek
- Staalvoorbereiding en analyse
Synthese en analyse
Witte biotechnologie
5
- Chromatografische analyse
- Milieuchemie
Kwaltiteitszorg/projectbeheer
Labcluster staalvoorbereiding en analyse
4
- Toegepaste statistiek
Industriële microbiologie
4
- Projectmanagement
Project CH periode 3
4
Statistiek en POP
4
vakken optie chemische procestechnologie
Labcluster instrumenteel lab (PO)
Geïntegreerd lab
3
13
4
- Chromatografische analyse
4
Materialenleer (PO)
3
Transportsystemen (PO)
5
Fysicochemie (PO)
6
Je mag starten als je een diploma secundair
onderwijs hebt. Er is geen toelatingsproef.
zaterdag 23 maart 2013: 10.00 u. - 17.00 u.
Je lessen starten midden september en lopen tot eind juni. Je krijgt les op weekdagen
tussen 8.00 en 17.30 uur. In januari en juni
leg je (hopelijk succesvolle) examens af.
Afstuderen
Afstuderen doe je na een geslaagde stage en
een eindwerk. De jobdienst van de opleiding
houdt interessante vacatures voor je in de
gaten en geeft je de kans om snel te solliciteren.
Wil je verder studeren? Dan kun je via een
schakelprogramma doorstoten naar een
master in de industriële wetenschappen,
chemie of biochemie en biotechnologie.
- PR (eenheidsoperaties en M&R)
- Internationale projectweek en POP
- Spectrometrische analyse
Organische chemie 2 (PO)
3
- Fermentatietechnologie
- Aromaten en polymeerchemie
OpenCampusDag
academiejaar
opleidingsonderdelen
GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN
toelatingsvoorwaarden
Stage en eindwerk CH-PO
23
totaal
60
Campus
Je volgt les op de Campus Kronenburg, vlak
bij het Zuid in Antwerpen. Daar vind je de
bibliotheek, zelfstudiecentrum, projecthoekjes, ontspanningsruimte en de cafetaria. Je
kunt ook terecht bij de studentenvoorzieningen, als je vragen hebt over sociale of financiële aspecten van je studie (www.ap.be).
infomarkt
zaterdag 4 mei 2013: 11.00 u. - 16.00 u.
infodagen
zaterdag 29 juni 2013: 10.00 u. - 13.00 u.
maandag 9 september 2013: 16.00 u. - 19.00 u.
inschrijven
Voorinschrijven kan al tijdens de OpenCampusDag op
23 maart 2013. Jouw definitieve inschrijving kan op de
zetel van het departement. Op www.ap.be vind je de inschrijvingsdata, meer informatie over de documenten
die je nodig hebt voor jouw inschrijving, studiegelden,
studentenvoorzieningen en toelatingsvoorwaarden.
meer weten over de opleiding en inschrijving
Surf dan naar www.ap.be
Mail naar [email protected]
Of bel naar 03 220 55 80
profesSionele
bachelor CHEMIE
Chemische
procestechnologie
- Fasenleer en warmteoverdracht
- Faseleer, warmteleer, reactoren, scheid. techn.
Project CH periode 4 (PO)
4
totaal
60
2013/2014
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Sch
eld
est
raa
Nationalestraat
2013/2014
aat
terstr
Kloos
A c a d e m i e j aa r
t
CHEMIE
Kronenburgstraat
Wil je meer weten? Neem dan
zeker een kijkje op www.ap.be of
mail naar [email protected]
eld
tra
at
5
Veilig Werken
5
t
Kas
tee
ouw
ers
lst
raa
t
uw
tra
me
at
est
Lambermontplaats
Kas
lei
rika
tee
lst
raa
t
Ame
chemie ANTWERPEN
tram
K ro n e n b u r g straat 4 7 bus
2 0 0 0 A n twerpe n
te l : 0 3 / 2 2 0 5 5 8 0
12 24
1 13
+ regionale lijnen
ro d
B re
de
- Wiskundige technieken
- Gedrag van fluïda
Labcluster gassen en vloeistoffen
4
Lab, lab, lab. We laten je zo vaak mogelijk je witte labjas aantrekken en je veiligheidsbril opzetten. Want dat
betekent dat je écht bezig bent. Jouw plaats is achter
de bunsenbrander en de centrifugemachine. Daar pas
je alles wat je net geleerd hebt toe. Je brengt er meer
dan de helft van je studietijd door.
Project CH periode 1
4
Chemie in oplossingen
5
Labcluster chemie in oplossingen
6
Je kiest gaandeweg je specialisatie. Tijdens het
eerste jaar volg je al je vakken samen met je collegastudenten. Bij de start van het tweede jaar kies je voor
jouw afstudeerrichting en volg je steeds meer van je
vakken in een kleine groep. Het laatste jaar verdiep
je je nog verder in je vakgebied en groei je uit tot een
echte specialist. Je loopt dan ook stage in een onderzoekslab, een lab voor milieu- en kwaliteitscontrole of
in een chemisch productieproces.
Energie in evenwicht
4
Labcluster energie in evenwicht
4
Organische chemie 1
6
Project CH periode 2
4
Professional Skills & POP
3
- Meetvariatie
- PH, kleur en chemisch evenwicht
Het buitenland wenkt. Je stage kan perfect in het buitenland doorgaan. Misschien hoor je zelfs bij de gelukkigen die samen met buitenlandse collega-studenten
aan een intensief programma mogen werken waarbij
je een chemisch project van a tot z uitvoert.
- Communicatie
- POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)
Omdat de chemische wereldtop zich in Antwerpen
bevindt. Zowel de grote industriële bedrijven in de
Antwerpse haven als de farmaciereuzen zijn uit op
jouw talent. En ook in de onderzoeksgroepen aan de
universiteit komen jouw kennis en vaardigheden goed
van pas. Werk is gegarandeerd - zeker nu elk bedrijf
duurzaam en milieubewust wil werken.
totaal
60
** Alternatief programma (CH-up):
Wie veel labervaring heeft, komt in aanmerking voor een aangepast
uitdagend traject “CH-up”. Daarin kan je deze basisvaardigheden
meteen toepassen.
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
lei
rika
Ame
ers
st r
.
est
5
Bo
ldh
Pacificatiestraat
- Microbiologische vaardigheden
raa
Bresstraat
Chemische bindingen
rst
Coquilhatstraat
raa
t
5
t
Ver
bon
dst
raa
t
ilde
4
De Vrièrestraat
Wa
elp
De
tram
Sch
Bee
Van atoom tot reagerende moleculen**
ntstra
traa
Verschansingstraat
- Veiligheid en naamgeving
Omdat je opleiding geen letter theorie telt die niet
meteen in de praktijk getoetst wordt. Alles wat je leert,
pas je toe in het lab. Al vanaf de eerste dag. Zo bereiden we je perfect voor op een carrière in de chemie.
Tols
+ regionale lijnen
Leo
po
ld
SP*
opleidingsonderdelen
Gassen en vloeistoffen
Marnixplaats
12
34
*SP: Studiepunten
chemie
t
laa
ts
Vla
am
se
ka
ai
Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versies.
Omdat wij je zo veel mogelijk in contact brengen met
échte projecten. Veel van je docenten hebben nauwe
contacten met de praktijk en brengen concrete voorbeelden mee naar lab-opdrachten en projecten. Om
die projecten tot een goed einde te brengen moet je
meerdere competenties aanspreken en met elkaar
combineren. Precies wat je nodig hebt om een echte
professional te worden in de chemie.
Chemie is niet alles. Oké, vakken als scheidingstechnieken, celbiologie en organische reacties maken de
kern van je opleiding uit. Maar we reiken je ook heel
wat competenties aan die van jou een betere professional maken: projectmanagement, toegepaste statistiek, veilig werken, .
tram
bus
at
stra
heid
Vrij
raa
Vo
lks
Wa
als
ek
aa
i
Omdat jij geboeid bent door wat chemie te betekenen
heeft buiten de muren van het lab. Jij denkt na over de
impact van industriële chemische processen op het
milieu en wilt je steentje bijdragen om die te optimaliseren. Je bent altijd nieuwsgierig naar nieuwe technologieën en wilt later graag een rol bij een vooruitstrevend chemisch bedrijf.
est
Lamb
ermo
modeltraject 1
Sch
locatie
Je ideale opleiding kiezen uit
het ruime aanbod aan onze
hogeschool is niet eenvoudig.
Waarop moet je letten? De
vakken? De lectoren? De
beroepsmogelijkheden? Deze
brochure helpt je alvast om juist
te kiezen.
Chemie is dé opleiding voor jou . .
P
raat
Geuzenst
Chemische
procestechnologie
at
Professionele bachelor chemie
Download