PowerPoint-presentatie

advertisement
Bijeenkomst
vakcoördinatoren
Opzet
• Voorstelling vakbegeleiding
• Doel bijeenkomsten
• Uitnodigende school
2
Programma
• Leesvaardigheid
•
•
•
Peilingen
Leesdidactiek
Lessuggesties
• Informatie uitwisselen
• Vragen en ervaringen samenbrengen
• Nieuws uit het vakgebied
3
Peilingen
4
•
•
•
•
Informatieve teksten
Beschrijvend niveau
Mediawijsheid – omgaan met media
Woordstrategieën (context en tekstintern)
•
•
•
•
Activerende en persuasieve teksten
Info ordenen, evalueren en samenbrengen
Mediawijsheid – kritische zin
Actieve woordstrategieën
Instroom HO
• Weinig problemen met gerichte vragen
• Moeite met structurerende vragen
• Moeite met boventekstuele vragen (oordeel
op basis van bronnen, opinies confronteren)
• Grote moeite met bijeenbrengen van info uit
meer dan twee teksten
5
PISA
• Bevestiging moeite met beoordelend lezen
• 15-jarigen lezen niet graag
• Groot en groeiend verschil op basis van socioeconomische status
6
Krachtige leesdidactiek
7
Krachtige leesdidactiek – teksten
• Authentieke teksten
• Ruim aanbod (soort, doel en frequentie)
• Link met wereld / levensechte situatie
• Uitdagend: net boven huidige leesniveau
8
Krachtige leesdidactiek – activiteit
• Middel om doel te bereiken
• Vraag of opdracht voor het lezen (ook literair)
• Concreet leesdoel vooropstellen
• Interactie met andere leerlingen
• Probleemoplossing
• Positief effect tutoring
• Keuze aanbieden
9
Krachtige leesdidactiek – leerling
•
•
•
•
10
Kilometers maken helpt
Stillezen
Expliciet reflecteren op proces en techniek
Koppeling aan schrijven
Activiteit
Effect
Reageren op tekst
Score 0.77
Samenvatting maken (met of
zonder stappenplan)
Score 0.52
Notities maken bij tekst (met
of zonder instructie)
Score 0.47
Vragen beantwoorden (leraar
of zelf bedacht)
Score 0.27
Voorwaarde
• Basisprogramma is doorlopen
•
•
•
•
11
Klank-letterkoppeling
Vloeiend lezen
Woordenschatontwikkeling
Inzetten van tekstbegripstrategieën
Lessuggesties
12
1. Sorteertaak
• 20 betekenisvolle woorden/termen/namen
• Leerlingen categoriseren in duo
• Minimaal 3 woorden / categorie
• Maximaal 6 categorieën
• Verband in de tekst
• Structurerend niveau
• Diepe relaties leggen
13
2. Hoe sms’t een Chinees? – verloop
1 Lees de tekst twee keer aandachtig.
•
•
Begrijp je de vraag en het antwoord?
Maak eventueel een (visueel) schema
2 Zoek online bewijzen.
•
•
Komt het antwoord overeen?
Vond je de bron betrouwbaar?
3 Verzamel je bronnen in een document.
14
2. Hoe sms’t een Chinees? – verloop
4 Maak een opname (60’ tot 120’)
•
•
•
•
•
15
Geef de vraag die je koos.
Formuleer het antwoord in je eigen woorden.
Vond je verschillen tussen bronnen?
Geef bedenkingen bij het boekje
(positief/negatief)
Sluit af met een vraag waarop jij het antwoord
wil weten.
3. Cases
schema
Reactie op
- uitspraak van één persoon
- voorgesteld project
- reportage
INSTRUCTIE
EVALUATIE
16
Bronmateriaal
• Quest
• Geschiedenis magazine
• Psychologie
• www.kennislink.nl
17
Deelgroepen
• Informatie uitwisselen
•
•
•
•
•
Aantal lesuren / teksten besteed aan lezen
Opdrachten
Integratie (vaardigheden, kennis, literatuur)
Omgaan met één tekst of combinatie
Terugkoppeling aan inleiding
• Ervaringen uitwisselen
•
•
19
Good practices
Problemen en suggesties
Goede lezers
• Kunnen omgaan met verschillende tekstsoorten
op verschillende niveaus
• Lezen vanuit een doel
• Lezen actief
• Gebruiken voorkennis
• Bevragen tekst, mening auteur en zichzelf
• Reflecteren voor, tijdens en na het lezen
20
Nascholingen
• Omgaan met ex-OKAN-leerlingen – 3 februari
• Paperless evalueren – 9 maart
• Taalbeschouwing derde graad
• 5 januari (13 u – 16 u)
• 3 mei (9 – 12 u)
21
Wat nog?
• Bijeenkomst vakcoördinatoren
• Di 19 april Leuven/Aarschot
• Do 21 april Brussel/Mechelen
• Netwerkdag Nederlands in Se-n-Se
• Maandberichten
22
Download