Externe communicatie

advertisement
1. Onderwerp/Thema
Externe communicatie
2. Pakkende oneliner de crux/context/boodschap. (Max. 3 zinnen)
Zonder externe communicatie kan je aanbod nog zo goed zijn, maar is je doelgroep niet op de hoogte
van het aanbod.
3. Inleiding met de meerwaarde voor de club/sporter.
Naast naamsbekendheid is het voor een vereniging van levensbelang om te laten zien waar de
vereniging voor staat, wat de vereniging doet en voor wie. Potentiële leden en sponsors moeten
eenvoudig kunnen weten wat de vereniging te bieden heeft en waarom iemand lid zou moeten worden
van uw vereniging of deze zou gaan sponsoren.
4. Uitwerking concreet voorbeeld (Max. 150 woorden)
De in het samenwerkingsverband Duursportief betrokken duursportverenigingen hebben een aantal
ervaringen opgedaan voor wat betreft externe communicatie; een greep uit deze ervaringen volgt
hieronder:
 Een uitgekiende marketingcommunicatiemix is belangrijk om samen te stellen waardoor de relatie
met de diverse doelgroepen worden opgebouwd, onderhouden en uitgebreid.
 Denk aan de juiste vorm van communicatie per doelgroep; advertenties in lokale media worden
goed gelezen door de doelgroep van 35+, jongeren moeten meer via internet ‘social media’
platforms benaderd worden.
 Het is aan te raden een mediabureau (bevriend/sponsor) in de hand te nemen die naast de
vormgeving van promotiemateriaal ook advies over inzet en gebruik van kanalen en middelen
voor haar rekening neemt.
 Om de MTB strandclinic ter voorbereiding op Egmond-Pier-Egmond onder de doelgroep bekend
te maken, heeft veel promotie plaatsgevonden bij fietsenzaken.
 Duursportief heeft een ruilovereenkomst gesloten met het Noordhollands Dagblad; het dagblad
kon een eigen wandelteam à 100 personen laten deelnemen aan de Alkmaarse Wandel4Daagse
– in ruil hiervoor ontving Duursportief communicatieruimte in de krant.
 Het uitgeven van een eigen krant in de regio werkt zeer goed voor de naamsbekendheid.
Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden, maar door ook adverteerders die sport gerelateerd zijn
te vinden, kunnen de kosten enorm gedrukt worden.
 Om publiciteit te trekken is het aan te bevelen gebruik te maken van bekende persoonlijkheden,
topsporters of andere bekenden uit de regio. Duursportief heeft diverse clinics georganiseerd met
bijvoorbeeld Kamiel Maase, Lornah Kiplagat, Jakko Jan Leeuwangh en Gerard Nijboer en heeft
hierover breed gecommuniceerd en aandacht gegenereerd.
 Kijk ook op internet naar diverse sites die bijvoorbeeld agenda’s publiceren met gratis vermelding
van activiteiten
5. 2 Quotes vanuit verschillende invalshoeken: deelnemer, verenigingslid, bestuurslid,
vrijwilliger, externe partner etc. (Max. 50 woorden per quote)
geen
6. Beeldmateriaal: Flimpje(s) / foto etc.
flyers, posters, advertenties, krant, etc
7. Bijlage met praktische informatie: Werkdocument zoals jaarplan, draaiboek etc.
communicatieplan, etc.
8. Links naar websites
www.duursportief.nl
www.dagvandeduinen.nl
www.sportinholland.nl
www.sportservicenoordholland.nl
9. Deze ervaring is voortgekomen uit Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden Duursportief
Download