Boring kb22d56e-B129

advertisement
Boring kb22d56e-B129
Boring
Proefnummer: kb22d56e-B129
X (mLambert): 122203.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
Y (mLambert):
Z (mTAW):
Gemeente:
Uitvoerder:
Opmerking:
188511.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
8.80 (Z_uit dossier)
WICHELEN
Smet-Dessel
opdrachtgever : M. De Wilde, Wichele
lithologische beschrijving
Auteur:
Gulinck M. (Belgische Geologische Dienst)
Van(m) Tot(m)
0.00
2.00
2.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00
6.00
8.00
8.00
9.00
9.00
10.00
10.00
13.00
13.00
14.00
14.00
16.00
16.00
18.00
18.00
19.00
19.00
21.00
21.00
22.00
22.00
25.00
25.00
33.00
Betrouwbaarheid: goed
Beschrijving
geelachtig, licht leemhoudend, fijn zand
grijze tot geelachtige, zandhoudende leem
grijsachtig, heterogeen zand met keien
heterogene, zandige leem met keien
grijsachtige, kleiige leem, enkele brokken kleiige veen
grijsgroenachtige, roestige leem
grijsbruinachtig, heterogeen zand met grijsgroenachtige leem
heterogeen, leemhoudend zand
heterogeen, sterk leemhoudend zand, zoetwaterschelpen
heterogene leem, zoetwaterschelpjes
glauconiethoudend, kalkrijk, sterk lemig, fijn zand
glauconiethoudende, zandige leem
heterogeen, grof zand, keitjes, kalkrijke leem
heterogeen, glauconiethoudend, kalkrijk, sterk kleihoudend zand, keien, Numm.plan.
kalkhoudend, zeer kleiachtig, fijn zand, enkele keien
groenachtig, heterogeen, kalkhoudend, kleihoudend, zeer fijnzand
gecodeerde lithologie - 16/10/2001
Auteur:
(Envico)
Van(m) Tot(m)
0.00
2.00
2.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00
6.00
8.00
8.00
9.00
9.00
10.00
10.00
13.00
13.00
14.00
14.00
16.00
16.00
18.00
18.00
19.00
19.00
21.00
21.00
22.00
22.00
25.00
25.00
33.00
Aanvangsdatum:
01/01/1960
Uitvoeringsmethode: onbekend (kwaliteit
onbekend)
Diepte (m):
33.00
Kleur
geel
grijs
grijs
onbekend
grijs
grijsgroen
grijsbruin
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
groen
DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN
Betrouwbaarheid: goed
Hoofdgrondsoort
fijn zand
leem
zand
leem
leem
leem
zand
zand
zand
leem
fijn zand
leem
grof zand
zand
fijn zand
fijn zand
Bijmenging
leem
zand
stenen
zand, stenen
klei, plaatselijk veen, plaatselijk klei
leem
leem
veel leem, schelpen
schelpen
veel leem, gespleten metamorf, kalk
zand, glauconiet
leem, kalk, stenen
veel klei, leem, glauconiet
veel klei, kalk, plaatselijk grind
klei, kalk
18/07/17
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.
p.1
Boring kb22d56e-B129
formele stratigrafie - 05/05/1993
Auteur:
Van de Velde D. (Universiteit Gent)
Betrouwbaarheid: goed
Van(m) Tot(m) Beschrijving
0.00
21.00 Quartaire afzetting
21.00
33.00 Lid van Egem (Formatie van Tielt)
Betrouwbaarheid
onbekend
onbekend
quartaire stratigrafie - 18/01/1999
Auteur:
Vermeire (bedrijf-dienst onbekend)
Betrouwbaarheid: onbekend
Van(m) Tot(m) Beschrijving
0.00
17.00 Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, fijn facies
17.00
22.00 Valleibodemgrind, ,
Betrouwbaarheid
goed
goed
informele stratigrafie
Auteur:
Gulinck M. (Belgische Geologische Dienst)
Betrouwbaarheid: goed
Van(m) Tot(m) Beschrijving
0.00
21.00 Q
21.00
33.00 Y
hydrostratigrafie - 25/09/2001
Auteur:
(Envico)
Betrouwbaarheid: goed
Van(m) Tot(m) Aquifer
0.00
21.00 Pleistoceen van de Vlaamse Vallei
21.00
33.00 Ieperiaan Aquifer (Egem en of Mont-Panisel)
DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN
Regime
Pakketnummer
18/07/17
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.
p.2
Download