DOV Boorrapport

advertisement
DOV Boorrapport
Boring
Proefnummer:
X (mLambert):
Y (mLambert):
Z (mTAW):
Gemeente:
Uitvoerder:
kb23d73e-B121
154046.5 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
178805.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
12.00 (Z_afgeleid van topokaart)
Vilvoorde (Vilvoorde)
Behiels-(Lemmens)-Wetteren
Aanvangsdatum:
01/05/1962
Uitvoeringsmethode: spoelboring
Diepte (m):
0.00 - 17.00
Water op (m):
Lithologische beschrijving - 09/01/1969
Auteur(s):
Gulinck, Marcel (Belgische Geologische Dienst (BGD))
Van(m)
0.00
6.00
7.50
9.00
11.00
14.00
14.50
Tot(m)
6.00
7.50
9.00
11.00
14.00
14.50
17.00
Beschrijving
grof geel zand met weinig grind (0 tot 4.5) met veel grind (4.5 tot 6)
zeer fijn zand, enkele keien en zeer talrijke Nummulites planulatus
grind: silex, eocene zandstenen, kwarts, enkele paleozoïsche gesteenten (Devilliaan)
harde klei, zeer fijn met N. planulatus
grijze, fijne zandrijke klei
harde Nummulieten kalksteen
silteuse klei met ingestorte rolstenen
Formele stratigrafie - 20/09/1999
Auteur(s):
Buffel, Ph. (Katholieke Universiteit Leuven (KUL))
Van(m)
0.00
9.00
Tot(m) Beschrijving
9.00 Q - Quartaire afzetting
17.00 Ko - Formatie van Kortrijk
Betrouwbaarheid: goed
Betrouwbaarheid
onbekend
onbekend
Quartaire stratigrafie - 01/07/1995
Auteur(s):
Bogemans, Frieda (Vrije Universiteit Brussel (VUB))
Van(m) Tot(m) Beschrijving
0.00
6.00 Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies
6.00
17.00 Tertiair, ,
Informele stratigrafie - 09/01/1969
Auteur(s):
Gulinck, Marcel (Belgische Geologische Dienst (BGD))
Van(m)
0.00
9.00
Betrouwbaarheid: onbekend
Betrouwbaarheid: onbekend
Betrouwbaarheid
goed
goed
Betrouwbaarheid: goed
Tot(m) Beschrijving
9.00 Pleistoceen
17.00 Ieperiaan
DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN
18/07/17
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.
p.1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards