INSCHRIJVEN BUIITENLANDSE STUDIEREIS GFE

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER BUITENLANDSE STUDIEREIS GFE : HONG KONG
Je moet dit formulier uiterlijk 25 januari 2012 vóór 23.59 geheel ingevuld inleveren bij
iemand van de BSRC, het bestuur of mailen naar [email protected]
Achternaam: (volgens paspoort)
Voornamen: (volgens paspoort)
Voorletters: (volgens paspoort)
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Medicijngebruik/Dieet
Weekend/Week OV
Aantal fiscale ECTS:
momenteel
schatting na deze tt periode
Studie:
Beginjaar studie:
........................................................................
........................................................................
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
........................................................................
........................................................................
....……………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………....
........................................................................
Activiteiten buiten je studie (commissies, studentenvereniging, etc):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Ik heb zelf een reisverzekering
Ja/nee
Ik heb zelf een annuleringsverzekering Ja/nee
Ik wil gebruik maken van de mogelijkheid om via de GFE een reis- en annuleringsverzekering af
te sluiten. Kosten voor reisverzekering zijn ongeveer € 23 en voor de annuleringsverzekering
ongeveer € 30.
Ja/nee
(Het is aan te raden om zelf een doorlopende reisverzekering te regelen want dit is meestal
goedkoper)
Motivatie waarom ik mee wil met de Buitenlandse reis naar Hong Kong:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
De prijs van de buitenlandse studiereis van de GFE naar Hong Kong is € 300.
Dit is inclusief de vlucht: Amsterdam – Hong Kong en Hong Kong – Amsterdam,
hotelovernachtingen op basis van logies en een aantal activiteiten.
Kantoorbezoeken
De volgende data dien je vrij te houden voor de kantoorbezoeken in Nederland:
10 februari 2012
17 februari 2012
23 februari 2012
2 maart 2012
5 april 2012
6 april 2011
13 april 2012
25 april 2011
????????
BDO
Deloitte
Pereira
KPMG Meijburg
PwC
Mazars
RSM Niehe Lancée Kooij
Accon AVM
Grant Thornton
Let op deze kantoorbezoeken zijn verplicht. Je dient, bij opgave voor de Buitenlandse Studiereis,
bij alle kantoorbezoeken aanwezig te zijn. Als je niet kan, verwachten wij een goede vervanger.
Je dient dit te communiceren met de Buitenlandse Studiereis Commissie.
Boeteregeling:
Je mag twee keer afwezig tijdens een kantoorbezoek maar dan moet je zorgen voor een
vervanger. Heb je geen vervanger dan betaal je € 50 euro boete per kantoorbezoek.
Na de 2e keer afwezig is de regel: boete van € 50 én een vervanger! Hopelijk komt het niet zover.
Bij frequente afwezigheid behoudt de BSRC zich het recht voor om de desbetreffende deelnemer
uit het reisgezelschap te zetten.
Hierbij verklaar ik dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat ik aanwezig ben bij alle
kantoorbezoeken in Nederland en in Hong Kong.
Annuleren om wat voor reden dan ook: altijd € 300 betalen + alsnog verplichte aanwezigheid op
de kantoorbezoeken, boeteregeling voor de kantoorbezoeken blijft gelden, dus € 50 per gemist
kantoorbezoek.
Voor het overige bedrag van de reissom (hetgeen boven de € 300 wat de GFE aan de
reisorganisatie heeft betaald, dus de volledige reissom die de GFE betaald per persoon) moet je
ook betalen, tenzij de RvA & de KasCie besluiten dat je annuleert om gewichtige reden, dan hoef
je dit niet te betalen. Maar in dit soort gevallen zal de annuleringsverzekering vaak ook het één en
ander dekken.
Wij zijn helaas genoodzaakt deze strenge voorwaarden te stellen omdat er boven op de door jou
te betalen reissom van € 300 een substantieel bedrag door de GFE wordt betaald aan de
reisorganisatie.
Machtiging
Bij niet betalen van de boete binnen de door ons gestelde termijn is de fiscus van de GFE
gemachtigd het boetebedrag van je rekening af te schrijven, dit geldt tevens voor de
reissom.
Bij het ondertekenen van dit formulier verklaart te deelnemer akkoord te gaan met de eerder
gestelde voorwaarden.
Naam:.......................................................
Handtekening:..........................................
Datum:........................................
Belangrijk!!! Neem dit formulier mee naar huis!!!
De reis zal plaatsvinden van vrijdag 27 april tot en met zaterdag 5 mei 2012.
De eigen bijdrage voor de reis bedraagt € 300.
Bij deelname aan de buitenlandse reis ben je verplicht deel te nemen aan de kantoorbezoeken.
Deze zijn op vrijdag gepland om overlap met de colleges te voorkomen. Mocht je echt niet
aanwezig kunnen zijn, zorg dan voor een goede vervanger. Mocht jij of de vervanger niet komen
opdagen voor een kantoorbezoek dan zullen wij € 50 euro per kantoorbezoek voor de eerste twee
keer in rekening brengen. Na de 2e keer afwezig is de regel: Boete van € 50 + een vervanger.
Hopelijk komt het niet zover. Bij frequente afwezigheid behoudt de BSRC zich het recht voor om
de desbetreffende deelnemer uit het reisgezelschap te zetten.
Let op!
Voor China heb je een paspoort nodig, wij hebben je paspoortgegevens voor vrijdag 3 februari
2012 nodig dus zorg ervoor dat je dan een geldig pasport hebt. Als wij deze gegevens niet hebben
voor vrijdag 3 februari 2012 kunnen wij je ticket niet boeken en kan je niet mee.
Kantoorbezoeken
De volgende data dien je vrij te houden voor de kantoorbezoeken in Nederland:
10 februari 2012
17 februari 2012
23 februari 2012
2 maart 2012
5 april 2012
6 april 2011
13 april 2012
25 april 2011
???????
BDO
Deloitte
Pereira
KPMG Meijburg
PwC
Mazars
RSM Niehe Lancée Kooij
Accon AVM
Grant Thornton
Vergeet niet het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij iemand van
Buitenlandse studiereiscommissie, het bestuur of online door te het formulier te mailen naar
[email protected] . Heb je nog vragen neem dan contact op met een van ons of stuur
een email naar [email protected] .
Groeten,
De Buitenlandse Studiereiscommissie 2011/2012
Voorzitter:
Extern:
Fiscus:
Secretaris:
Ymkje van der Veen
Jim de Wolf
Hemmo Jan Clevering
Frederike Leeuw
06-22107697
06-44135813
06-30282935
06-50481217
Download