WELKOM - Wandelnetwerk Noord

advertisement
Anna Paulowna
Sto
om
48
bollenvelden
Me
Breezand
Sto
om
we
g
slo
ot
erw
N99
eg
21
Breezand
Ba
lgz
an
Van Ewijcksluis
Wa
lle
Me
Za
nd
va
art
an
aa
l
20
e rs
rw
museum
dk
loo
t
50
eer
Kleinm
eg
enweg
Midd
Van Ewijcksluis
Middenvliet
waterberging
bollenvelden
Am
ste
ldi
j
43
N249
lor
Kle
iep
ad
Ve
e
Ca
Gelderse Buurt
iwe
ot
Ve
er
ud
e
49
slo
ANNA PAULOWNA POLDER
O
as
g
La
ge
Gr
ER
k
rw
eg
WESTPOLDER
Mo
len
Kle
islo
vaa
ot
ks
va
ar
t
rt
56
we
g
62
55
Spoorbuurt
A.P. Station
41
Kru
en
vli
et
M
id
d
Kruiszwin
Mo
len
54
isw
58
va
dierenpark
57
art
poldertuin
Anna Paulowna
rsl
o
51
eg
inw
Anna Paulowna
Zw
52
OOSTPOLDER
ot
Ve
er
w
Midden
weg
Sluisbuurt
53
ge
Ou
de
Ve
e
r
ad
t
ndp
Lo
nla
eg
Ve
e
as
eg
Gr
Va
n
Ew
ijc
42
ij p e
of
o
ANNA PAULOWNAPOLDER
Zw
ins
eg
loo
t
rkw
Ke
Boezem van de Z
Ho
erm
Bo
ans
de
ka
s
ee
Kn
in
zw
de Veer
N249
ANNA PAULOWNAPOLDER
e
Kn
t
oo
sl
es
ANNA PAULOWNAPOLDER
ndpad
74
boerenla
ndpad
De Kolk
g
Noordd
ijk
watertoren
k
e
w
ord
No
n
re
oe
b
d
pa
d
lan
ot
j
rdi
ste
slo
Oo
ga
rE
ste
en
lem
ot
o
tsl
Wieringerwaard
51 48
Oudesluis
g
78
twe
aterberging
79
No
77
44
8
museum
schutsluisje
Tsunamimonument
73
len
EPOLDER
nkooi
Pishoek
Mo
rte
Ko
Be
75
boerenla
we
er
lkm
g
we
s
ee
Kn
ad
dp
lan
en
er
Lage
d ij k
bo
ot
slo
t
en
m
e
al
OOSTPOLDER
Hoog
e Ou
WESTPOLDER
46
71
76
07
t
loo
id
Zu
eg
Zi
s
mp
Po
Nieuwesluis
82
rw
jpe
Wieringerwaard
v.m. tramstation
Sluizer
weg
88
Oudesluis
POLDER
Wandelnetwerk Kop van Noord-Holland
WIERINGERWAARD
23
waterberging
rd
oo
N
eg
Zi
rw
jpe
opmaak maart 2017
WELKOM
Je staat op het startpunt van enkele gemarkeerde rondwandelingen van het wandelnetwerk in de Kop van Noord-Holland. Dit netwerk omvat ruim 770 kilometer
aan routes.
Dit startpunt bevindt zich bij de oudste kerk van Anna Paulowna, gebouwd in
1853-1855. De in 1846 drooggelegde polder telde toen nog weinig inwoners, maar
hier, rond de Kleine Sluis aan het Hooge Oude Veer, groeide een dorpje dat al snel
het kloppend hart van de polder werd. Stille getuigen uit die tijd zijn de kerk en het
witte Polderhuis van het waterschap met zijn fleurige Poldertuin: ‘Klein Keukenhof’.
Deze tuin is in 1855 ontworpen door niemand minder dan Jan David Zocher in de
kronkelende, Engelse landschapsstijl.
• De rode Kruiszwinroute verkent de historische Poldertuin Anna Paulowna en
het aangrenzende natuurgebied van het rietomzoomde Kruiszwin, ooit een zeekreek in de wadden van het Balgzand.
• De zeegroene Poldertuinroute doet de Poldertuin en het Kruiszwin aan en
loopt door naar de Spoorbuurt. Ook zie je het Hooge Oude Veer en de groene
kanten van ‘A.P.’, zoals Anna Paulowna in de volksmond wordt genoemd.
• De gele Kneeskaderoute loopt over de groene Noordwesterdijk van de Wierin­ger­
waard naar het dorpje Oudesluis, dat aan de andere kant van de Zijperdijk ligt.
Via de kronkelende Kneeskade kom je langs het Hooge Oude Veer.
• De blauwe Oude Veerroute neemt je via de Poldertuin en het Kruiszwin mee
naar de Noordoosthoek van de polder: het dorpje Van Ewijcksluis aan het
Balg­zand­kanaal. Ook loopt de route via de groene Amsteldiepdijk en langs het
Lage Oude Veer.
www.wandelnetwerknoordholland.nl
ROUTES VANAF DIT STARTPUNT
3,4 km
9,9 km
5,2 km
11,7 km
LEGENDA
Startpunt
Bushalte
Keuzepunt + nummer
Treinstation
Route in netwerk
Verbindingsroute,
doorgaande route
Horeca
Rustpunt
Bezienswaardigheid
Lange-Afstand-Wandelpad
Honden verboden
Noord-Hollandpad
Geschikt voor buggy’s
Verboden toegang
tijdens broedseizoen (zie data)
Hoge wandelschoenen geadviseerd
(geldt ook voor boerenlandpaden)
N
Download