Van gepland naar geleefd: antropologisch ontwerpen

advertisement
Van gepland naar geleefd:
antropologisch ontwerpen • 16.30 uur
• 16.35 uur
• 16.45 uur
• 17.05 uur
• 17.10 uur
• 17.30 uur
• 17.35 uur
• 17.45 uur
Ontvangst, voorstellen van inleiders Korte introductie, toelichting op de keuze voor antropologische invalshoek Presentatie Ester Heiman, stadsantropoloog
Wrap up/interactie Presentatie Philips, Marije Nouwen en Hoi Kee Wong (People Research Team) Wrap up/interactie
Samenvatting en conclusie
Afsluiting Anna Diepraam, Roeli Pot, Frederique van der Laan
Wat is antropologie?
 Antropologie is de wetenschap van de mens  Vaak gericht op bestudering van de ‘cultuur’ van een volk, gemeenschap of organisatie
 De antropoloog maakt gebruikt van etnografisch onderzoek, meestal participerende observatie  De antropoloog probeert zo min mogelijk te interveniëren: stuurt niet, maar observeert  Op basis van wat hij ziet en hoort probeert de antropoloog lijnen te ontdekken; hij ontrafelt het alledaagse en komt op die manier tot verfijnde inzichten in de werking van een systeem of groep
 Resultaat: beschrijving van de situatie, theorievorming, toetsen van theorie of aannames. Anna Diepraam, Roeli Pot, Frederique van der Laan
Wat raakte ons in de antropologie?
• Door je in te leven in het gedrag van mensen in de organisatie, krijg je zicht op de verschillende realiteiten • Belang van de beleving van het individu (medewerker) staat centraal • Je maakt het impliciete zichtbaar (de cultuur of hoe die beleefd wordt) • Je moet je eigen kader loslaten: ‘going native’
• Je betrekt de context in je ontwerp, je kijkt naar het hele systeem (organisatie) • Uitdaging om antropologisch te werken: je moet de tijd nemen, je echt verdiepen in de ander
• Het is een intuïtieve, creatieve zoektocht, maar wel professioneel (met voldoende afstand) Anna Diepraam, Roeli Pot, Frederique van der Laan
Ester Heiman  Presentatie Stadsantropologie
 Wat is antropologie
 Wat is stadsantropologie
 Methodes van stadsantropologie
 Casus / voorbeelden uit mijn werk
 Wrap‐up:
 Welke mogelijkheden voor toepassing van de antropologische invalshoek zie je in je eigen organisatie en welke bedenkingen heb je?
Anna Diepraam, Roeli Pot, Frederique van der Laan
Philips: People Research Team  Presentatie werkwijze Design team
Toelichting op de vier fasen aanpak: discover, define, design, deliver
 Werken in een multidisciplinair team  Voorbeelden aan de hand van flowchart

 Wrap‐up
 Zie je nu andere mogelijkheden of beperkingen? Pas ev. de post‐it aan of vul deze aan. Anna Diepraam, Roeli Pot, Frederique van der Laan
Toegevoegde waarde • Aandacht voor ‘geleefde’ cultuur in de organisatie • Inzicht in betekenissen die mensen toekennen aan organisatie‐
aspecten
• Inzicht in wat mensen zeggen dat ze doen (rational mind) en wat ze echt doen (transactional mind) • Draagt bij aan ‘grondige’ probleemanalyse voor ontwerpen
• Herkenning van wat er echt speelt en erkenning bij de medewerkers
• Concreet nagaan bij medewerkers hoe ontwerp ervaren wordt (ecologische validiteit) en een voorspeller voor acceptatie en duurzaamheid.
Anna Diepraam, Roeli Pot, Frederique van der Laan
Voorwaarden
Beschikbaarheid van tijd Top down benadering loslaten Geplande resultaten loslaten
Waardering van kwalitatieve gegevens
Bereidheid om de uitkomsten te vertalen in acties, ontwerp, toepassing • Eigen kaders loslaten, alle perspectieven toelaten, uitstel van conclusies
•
•
•
•
•
Anna Diepraam, Roeli Pot, Frederique van der Laan
Download