t is voor de bakker staan hapjes en drankjes klaar in

advertisement

Uitnodiging
Via deze weg wordt u uitgenodigd door het Wijkoverleg Assendelft om de openbare vergadering
bij te wonen op dinsdag 29 november 2011 om 20.00 uur in het Wapen van Assendelft (Wintertuin)
De agenda voor dinsdag 29 november 2011 luidt:
1.
Opening en vaststellen agenda
2.
Mededelingen
3.
Ingekomen stukken
4.
Verslag openbare vergadering 28 september 2011
5.
Presentatie en toelichting “Oprichting buurtbus”
6.
Presentatie en toelichting begroting 2012 Gemeente Zaanstad
Pauze
7.
Stand van zaken diverse lopende zaken 2011
8.
Wijkmanager
9.
Werkgroepen
10.
Rondvraag
11.
Sluiting
Het verslag van 28 september kunt u vinden op: www.zaansewijken.nl en ligt op de avond bij de
ingang van de zaal. Op de website kunt u ook verdere informatie vinden over het functioneren van
het Wijkoverleg Assendelft.
Toelichting agendapunten:
5. Presentatie en toelichting “Oprichting buurtbus”
De stadsregio Amsterdam heeft aangegeven een presentatie te willen geven over de oprichting van een
buurtbus voor het gebied Assendelft-Zuid, Nauerna, Westzaan, naar station Zaandam.
6. Presentatie en toelichting Begroting 2012 Gemeente Zaanstad
De Gemeenteraad van Zaanstad heeft de door Burgemeester en Wethouders geleverde “Financiële
Begroting 2012” behandeld.
In het Openbaar Wijkoverleg zal de Wijkwethouder van Assendelft de heer R. Linnekamp namens
de gemeente een toelichting geven op deze “Financiële Begroting 2012”.
In de “Financiële Begroting 2012” zijn grote bezuinigingen opgenomen.
Ook de wijk Assendelft krijgt te maken met bezuinigingen
7. Stand van zaken diverse lopende zaken 2011
Bij dit onderwerp zal de stand van zaken gegeven over lopende zaken in Assendelft.
Hiervoor zullen diverse verantwoordelijke mensen worden uitgenodigd om een toelichting te geven.
8. Wijkmanager
De Wijkmanager de heer M. Groenendaal is aanwezig om vragen uit het publiek daar waar mogelijk te
beantwoorden.
Wijkoverleg Assendelft:
De gemeente Zaanstad is opgedeeld in ca 18 wijken. Iedere wijk heeft een wijkwethouder die overlegt met de
hem/haar toegewezen wijk. Voor Assendelft is dat Robert Linnekamp. De wijkwethouder treedt op bij
activiteiten in de wijk. En is ook regelmatig aanwezig op de Openbare Vergaderingen van het Wijkoverleg.
Iedere wijk kent vanuit de gemeente een wijkmanager. Deze bewaakt/zorgt voor de grote lijnen en stuurt alles
aan binnen de gemeentelijke organisatie. Voor Assendelft is dat Marcel Groenendaal.
De wijkmanager woont de vergaderingen bij van het Wijkoverleg (de coördinatiegroep) en de Openbare
Vergadering (waar alle bewoners hun zegje kunnen doen). De wijkmanager onderhoudt ook contacten met
werkgroepen via de mail/telefonisch of is aanwezig als dat nodig is.
Het Wijkoverleg zelf bestaat uit een groep vrijwilligers van maximaal 11 personen.
Iedere bewoner in Assendelft kan zich kandidaat stellen voor het wijkoverleg. Tijdens een Openbare
Vergadering worden er dan maximaal 11 personen gekozen voor een zittingsperiode van 3 jaar.
Het wijkoverleg bestaat nu uit Jacqueline Bergervoet (voorzitter), Hero van der Lei (penningmeester
+secretaris a.i.), Tineke van Zeijl, Hans Winter, Hans Lalk.
Het Wijkoverleg beschouwt het als haar taak te staan tussen de gemeente en de bewoners. Dus de wensen
van bewoners behartigen en anderzijds de argumenten van de gemeente te vertalen. En te proberen deze
meer naar elkaar te brengen. Wetende dat de gemeente uiteindelijk bepaalt, verantwoordelijk is en gebonden
is aan voorschriften. Het Wijkoverleg probeert de wensen van bewoners te vertalen en verwezenlijkt te krijgen
in plannen van de gemeente. Het Wijkoverleg is een overlegorgaan en wil heel nadrukkelijk geen actiegroep
zijn.
Vier keer per jaar worden er Openbare Vergaderingen georganiseerd, waarvoor alle bewoners van de wijk
Assendelft middels een Flyer worden uitgenodigd. In het Openbaar Wijkoverleg wordt verslag gedaan van
zaken die spelen en van belang zijn voor bewoners. Maar ook over (toekomstige) ontwikkelingen wordt
voorlichting gegeven en discussie gevoerd.
Heeft u interesse stuur een brief naar onze postbus of een e-mail naar ons e-mailadres.
Uw vragen, opmerkingen, ideeën en/of initiatieven met betrekking tot de activiteiten van het Wijkoverleg kunt u
sturen naar:
Wijkoverleg Assendelft
Postbus 6
1566 ZG Assendelft
of mailen naar: [email protected]
Sfeervol Kerst- en winterevenement in Assendelft Zuid.
Op zaterdag 10 december 2011 zijn tussen 15.00-21.00 uur de huizen, tuinen en erven van Dorpsstraat
128 t/m 155 in Kerst- en winterstijl.
Dorpsstraat 128 Brocante - Fotopresentatie Canada
Dorpsstraat 132 Fotografie - Expositie
Dorpsstraat 147 Kerstwinkel – Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft – Wintertuin – Openlucht cinema - Workshop
wol engeltjes maken – Demonstratie glas branden
Dorpsstraat 134 Muziek verenigingen - Straattheater
Dorpsstraat 136 Après ski tent – Warme winterse gerechten – Workshop bloemschikken – Feestelijke sierraden
Dorpsstraat 149 IJsvereniging Assendelft – Kerstman met arrenslee – KWF Alpe d’HuZes
Dorpsstraat 138 Openlucht cinema
Dorpsstraat 146 Massages
Dorpsstraat 155 Waarzegster
Dorpsstraat 154 Handbeschilderde waxines
Iedereen is welkom om te komen kijken, proeven, luisteren en genieten.
De straat zal worden verlicht d.m.v. vuurkorven.
Onze tuinen, erven en huizen zijn in kerst- en wintersfeer.
Plaatselijke harmonieën, koren en fanfares zullen zorgen voor muziek.
De Kerstman zal aanwezig zijn en vervlogen tijden zullen herleven in de
openlucht cinema.
In de Kerstwinkel van De Hooimaker vindt u de prachtigste cadeautjes en bij 't is voor de bakker staan
hapjes en drankjes klaar in de après ski tent.
Volg ons via http://xmassendelft,hyves.nl en http://www.tisvoordebakker.nl/xmassendelft.html
Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Wijkoverleg
Download