Cognitieve stoornis - Patientgerichte Communicatie

advertisement
Patientgerichte communicatie
Remke van Staveren
2014
PATIËNTGERICHT
COMMUNICEREN
Bij de patiënt met een cognitieve stoornis
De patiënt met een cognitieve stoornis:
opdracht
Denk na over een recent consult met een
patiënt met een cognitieve stoornis.
Wat deed je goed?
Wat kun je beter? (schrijf je leerdoel
op)
Patientgerichte communicatie
Remke van Staveren
2014
De patiënt met een cognitieve stoornis:
definitie

Verzamelnaam voor stoornissen met een, al dan niet
tijdelijke, afname verstandelijke vermogens (zoals
waarneming, aandacht, geheugen, oriëntatie,
taalgebruik, vaardigheden)
Patientgerichte communicatie
Remke van Staveren
2014
De patiënt met een cognitieve stoornis:
kerndoelen


Het contact herstellen
Diagnosticeren onderliggend lijden
Patientgerichte communicatie
Remke van Staveren
2014
De patiënt met een cognitieve stoornis:
vaardigheden
Patientgerichte communicatie


10 tips
Pre-therapie volgens Prouty
Remke van Staveren
2014
De patiënt met een cognitieve stoornis:
oefening

Hoe benader je iemand met een cognitieve
stoornis?
Stel je eigen top-tien tips op.
Patientgerichte communicatie
Remke van Staveren
2014
De patiënt met een cognitieve stoornis:
toepassingen van ‘Prouty’



Bij verlies van het contact met de realiteit.
Bij verlies van het contact met zichzelf, de eigen
stemmingen en emoties.
Bij verlies van het contact met anderen.
Patientgerichte communicatie
Remke van Staveren
2014
De patiënt met een cognitieve stoornis:
uitvoering van ‘Prouty’





Situationele reflecties
Reflecties van gelaatsuitdrukkingen
Reflecties van lichaamshoudingen en bewegingen
Woord-voor-woordreflecties.
Herhaling van reflecties waarop de patiënt ook
maar enigszins op reageerde.
Patientgerichte communicatie
Remke van Staveren
2014
De patiënt met een cognitieve stoornis:
rollenspel
Patientgerichte communicatie

Oefening drie aan drie
Remke van Staveren
2014
Leermoment

Wat is nu het belangrijkste dat je hebt geleerd?
Patientgerichte communicatie
Remke van Staveren
2014
Download