lesidee - Malmberg

advertisement
LESIDEE maart 2013
Lesidee: Langer concentreren
door kauwgom kauwen
OVER HET LESIDEE
Samenvatting
Hoewel vaak verboden op scholen blijkt keer op keer dat het kauwen op kauwgom veel
voordelen heeft. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat wie kauwgom eet zich langer kan focussen.
Maar klopt dit onderzoek wel? Leerlingen gaan nadenken hoe ze dit onderzoek zelf opnieuw
kunnen uitvoeren en hieruit een conclusie kunnen trekken.
Hoort bij
bovenbouw havo
Trefwoorden
kauwgom, onderzoek, verteringsstelsel, voeding
LESIDEE
Brontekst
Door kauwgom te kauwen kun je je langer concentreren. Je kunt je langer focussen
op taken die continue aandacht vragen.
Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Cardiff University en
gepubliceerd in het British Journal of Psychology.
Eerder onderzoek liet al zien dat kauwgom de concentratie verbetert bij visuele
geheugentaken. Bij deze nieuwe studie lag de focus op de oren in plaats van de ogen, met een
auditieve geheugentaak.
Horen
‘Verschillende onderzoekers toonden al dat kauwen op gom sommige gebieden van de cognitie
ten goede komt,’ aldus onderzoeker Kate Morgan.
‘In ons onderzoek keken we naar het kortetermijngeheugen tijdens een auditieve taak.
Opvallend was dat mensen die geen kauwgom kauwden in het begin iets beter waren in de
taak dan de kauwers. Naarmate de taak lager duurde, veranderde dit.’
Bij de studie waren 38 personen betrokken, de helft van hen kreeg kauwgom. Het experiment
duurde een half uur. Na afloop bleek de reactietijd van de kauwgomkauwers korter, ook
hadden zij meer juiste antwoorden. Zeker tegen het einde van de taak.
Bron: http://www.nu.nl/gezondheid/3365477/langer-concentreren-kauwgom-kauwen.html
(11-03-2013)
1
© Uitgeverij Malmberg
LESIDEE maart 2013
Links


Hoe wordt kauwgom gemaakt?
http://www.youtube.com/watch?v=r16hMuR9rIY
Klokhuis uitzending over kauwgom:
http://www.ntr.nl/player?id=7705768&ssid=269
Vragen
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn wij hier in Nederland bekend met kauwgom. Na de
bevrijding deelden Amerikaanse en Canadese soldaten die namelijk uit. De soldaten kregen
kauwgom mee in hun proviand, omdat je er ontspannen, maar ook alert van zou blijven. Over
kauwgom doen veel verhalen de ronde. Veel positieve, maar ook enkele negatieve: zo zou
kauwgom aan de binnenkant van je darmen blijven vastplakken.
1
2
3
4
5
6
Door welke spijsverteringsorganen komt de kauwgom achtereenvolgens nadat je de
kauwgom hebt ingeslikt?
Kauwgom gaat gewoon door je maagdarmkanaal doordat dit de kauwgom samen met het
andere voedsel voortduwt. Hoe heet deze voortstuwende beweging die het
maagdarmkanaal maakt?
In het artikel staat dat uit eerder onderzoek bleek dat kauwgom de resultaten verbeterde
bij visuele geheugentaken, en dat uit nieuw onderzoek blijkt dat dit ook geldt voor
auditieve taken. Wat zijn visuele en auditieve taken?
Een van de redenen waarom resultaten verbeteren wanneer je kauwgom eet, zou zijn
omdat er door de kauwbewegingen van de kaken meer bloed naar je hoofd en hersenen
zou stromen. Waarom zou dit een gunstig effect op de resultaten kunnen hebben?
Wetenschappelijk onderzoek is opgedeeld in een aantal fasen. Tijdens de onderzoeksfase
van dit onderzoek zijn 38 personen gebruikt. Is dit onderzoek betrouwbaar te noemen?
Licht je antwoord toe.
Dit onderzoek is prima te reproduceren. Verzin zelf een klein onderzoek waarbij de helft
van de leerlingen een taak uitvoert zonder kauwgom en de andere helft met kauwgom.
–
Bedenk een visuele of auditieve test om het geheugen van je medeklasgenoten te
testen.
–
Verdeel de klas in twee groepen. Een groep die kauwgom eet en een groep die geen
kauwgom eet.
–
Verwerk de resultaten in een tabel of een grafiek.
–
Wat is de conclusie van het onderzoek?
2
© Uitgeverij Malmberg
LESIDEE maart 2013
Antwoorden
1
2
3
4
5
6
Nadat je de kauwgom hebt ingeslikt komt de kauwgom via de keelholte in de slokdarm,
maag, twaalfvingerige darm, dunne darm, dikke darm en de endeldarm.
Deze beweging heet darmperistaltiek.
Visueel is kijken, auditief is luisteren. Bij visuele geheugentaken moet de proefpersoon zijn
ogen gebruiken, bij auditieve geheugentaken moet de proefpersoon zijn oren gebruiken.
Meer bloed in de hersenen betekent meer zuurstof en meer voedingsstoffen in de hersenen.
Dit zou wellicht een positief effect kunnen hebben op de resultaten.
Het gebruiken van 38 proefpersonen is te weinig om er echte conclusies uit te trekken.
Misschien was de helft van het aantal proefpersonen wel op leeftijd en konden ze minder
goed horen of was hun geheugen wat minder goed.
Ter beoordeling aan de docent.
3
© Uitgeverij Malmberg
Download