Browserconfiguratie voor Track 4

advertisement
Browserconfiguratie voor Track 4
Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote werkgevers,
arbo-dienstverleners en interventiebedrijven. De jarenlange exclusieve focus op arbo en
re-integratie, in combinatie met onze ervaring in software-ontwikkeling vormen de peilers onder
ons succes. Track Software kiest bewust voor kwaliteit en innovatie door te investeren in kennis
rond de software-platformen van Adobe, IBM, Microsoft en Exact.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 1 van 42
Inhoudsopgave
1.
Inleiding....................................................................................................................................... 4
2.
2.1
2.2
Snelheid van de internetverbinding ............................................................................................ 5
Specificaties................................................................................................................................ 5
Meten .......................................................................................................................................... 5
2.2.1
Aantal connecties....................................................................................................................................... 5
3.
3.1
Performance ............................................................................................................................... 6
Beveiligde verbinding.................................................................................................................. 6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
Internet Explorer van Microsoft................................................................................................... 7
Inleiding....................................................................................................................................... 7
Versie.......................................................................................................................................... 7
Vertrouwde websites .................................................................................................................. 7
Pop-upblokkeringen .................................................................................................................... 8
4.4.1
Andere programma’s die pop-ups blokkeren ............................................................................................. 9
4.5
4.6
4.7
4.8
Cache-instellingen ...................................................................................................................... 9
Geavanceerde instellingen van Internet Explorer..................................................................... 10
Cookies ..................................................................................................................................... 10
Koppeling met Microsoft Word & Excel: ActiveX-besturingselement ....................................... 11
4.8.1
4.8.2
Opmerking vooraf..................................................................................................................................... 11
ActiveX-besturingselement ...................................................................................................................... 11
4.9
Pdf-bestanden openen ............................................................................................................. 13
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Firefox van Mozilla .................................................................................................................... 14
Inleiding..................................................................................................................................... 14
Versie........................................................................................................................................ 14
Pop-ups..................................................................................................................................... 14
Cookies ..................................................................................................................................... 15
Pdf-bestanden openen ............................................................................................................. 15
Resetten.................................................................................................................................... 15
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Chrome van Google.................................................................................................................. 16
Inleiding..................................................................................................................................... 16
Versie........................................................................................................................................ 16
Cookies ..................................................................................................................................... 16
Pop-ups..................................................................................................................................... 17
Pdf-bestanden openen ............................................................................................................. 17
Resetten.................................................................................................................................... 17
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Safari van Apple........................................................................................................................ 18
Inleiding..................................................................................................................................... 18
Versie........................................................................................................................................ 18
Pop-ups..................................................................................................................................... 18
Cookies ..................................................................................................................................... 18
Pdf-bestanden openen ............................................................................................................. 19
Resetten.................................................................................................................................... 19
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
Opera ........................................................................................................................................ 20
Inleiding..................................................................................................................................... 20
Versie........................................................................................................................................ 20
Cookies , pop-ups en JavaScript .............................................................................................. 20
Pdf-bestanden openen ............................................................................................................. 20
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 2 van 42
9.
9.1
9.2
Printen naar pdf ........................................................................................................................ 21
Inleiding..................................................................................................................................... 21
Internet Explorer ....................................................................................................................... 21
9.2.1
9.2.2
9.2.3
Het pdf-bestand openen in Adobe Reader............................................................................................... 21
Het pdf-bestand openen in een pdf-viewer .............................................................................................. 24
Het pdf-bestand downloaden ................................................................................................................... 25
9.3
Firefox ....................................................................................................................................... 25
9.3.1
9.3.2
9.3.3
Het pdf-bestand openen in Adobe Reader............................................................................................... 25
Het pdf-bestand openen in de pdf-viewer ................................................................................................ 26
Het pdf-bestand downloaden ................................................................................................................... 26
9.4
Chrome ..................................................................................................................................... 26
9.4.1
9.4.2
9.4.3
Het pdf-bestand openen in Adobe Reader............................................................................................... 26
Het pdf-bestand openen in de pdf-viewer ................................................................................................ 27
Het pdf-bestand downloaden ................................................................................................................... 27
9.5
Safari......................................................................................................................................... 27
9.5.1
9.5.2
9.5.3
Het pdf-bestand openen in Adobe Reader............................................................................................... 27
Het pdf-bestand openen in de pdf-viewer ................................................................................................ 27
Het pdf-bestand downloaden ................................................................................................................... 27
9.6
Opera ........................................................................................................................................ 28
9.6.1
9.6.2
9.6.3
Het pdf-bestand openen in Adobe Reader............................................................................................... 28
Het pdf-bestand openen in de pdf-viewer ................................................................................................ 29
Het pdf-bestand downloaden ................................................................................................................... 29
10.
10.1
10.2
Instellingen voor macro’s in Excel ............................................................................................ 30
Excel 2010 ................................................................................................................................ 30
Excel 2003 ................................................................................................................................ 32
11.
11.1
11.2
11.3
Problemen oplossen ................................................................................................................. 33
Inleiding..................................................................................................................................... 33
Traagheid.................................................................................................................................. 33
Hangen en crashes................................................................................................................... 34
11.3.1
11.3.2
De tijdelijke internetbestanden verwijderen (Internet Explorer) ................................................................ 34
Internet Explorer zonder invoegtoepassingen starten .............................................................................. 35
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
Internet Explorer opnieuw instellen........................................................................................... 36
Firefox opnieuw instellen .......................................................................................................... 38
Chrome opnieuw instellen ........................................................................................................ 38
Safari opnieuw instellen............................................................................................................ 39
Andere oorzaken zoeken.......................................................................................................... 39
Problemen bij het inloggen ....................................................................................................... 40
11.9.1
11.9.2
Melding “Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord” .............................................................................. 40
Kan niet inloggen, geen meldingen .......................................................................................................... 40
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
Begrippenlijst ............................................................................................................................ 41
Track-website, Track-URL ........................................................................................................ 41
TLS en https : beveiligde verbinding......................................................................................... 41
ActiveX-control.......................................................................................................................... 42
Cookies ..................................................................................................................................... 42
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 3 van 42
1. Inleiding
Track Portal is een webapplicatie die u met de meeste moderne browserprogramma’s kunt
gebruiken. Momenteel worden o.a. ondersteund:
-
Internet Explorer van Microsoft
-
Firefox van Mozilla
-
Chrome van Google
-
Safari van Apple
Alleen de versie die op iOS -het besturingssyteem van Appledraait. De Windows-versie is sterk verouderd en wordt niet
meer ondersteund.
-
Opera
In veel gevallen is de default configuratie van deze programma’s al voldoende om Track te
gebruiken maar soms zijn er ook aanvullende instellingen nodig. In dit document zullen we die
instellingen beschrijven en toelichten.
De punten die aan de orde komen zijn o.a.:
-
De beschikbare bandbreedte die het programma verwacht.
-
Per browserprogramma bespreken we instellingen m.b.t. pop-ups, cache, cookies, ActiveXcontrols, enz.
-
De zgn. “Swing Integrator”
Track Portal kan gebruikmaken van een ActiveX-besturingselement dat de naam “Swing
Integrator” draagt. Via dit stukje software is het mogelijk om gegevens vanuit Track naar Officetoepassingen als MS Word en Excel over te zetten. Een briefsjabloon bijvoorbeeld kan
hierdoor met de specifieke adresgegevens van een werknemer worden gevuld waardoor
overtypen van gegevens niet nodig is.
Deze software, alleen beschikbaar binnen Internet Explorer, installeert zichzelf grotendeels
automatisch. Ook hierover kunt u in dit document meer informatie vinden.
-
Ten slotte is er een hoofdstuk Problemen oplossen waarin we beschrijven wat u kunt doen als
Track om wat voor reden dan ook niet correct werkt.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 4 van 42
2. Snelheid van de internetverbinding
2.1 Specificaties
De minimum eisen die Track stel aan de internetverbinding zijn:
-
Downloadsnelheid 1000 kbps
Aanbevolen wordt het dubbele.
-
Uploadsnelheid 256 kbps
Aanbevolen wordt het dubbele.
-
Aantal connecties per minuut: 250
2.2 Meten
Om de daadwerkelijke snelheid van de verbinding te meten zijn op het internet verschillende
websites beschikbaar. In Afbeelding 1 ziet u een voorbeeld van de uitkomst van een test via de
website www.speedtest.nl .
Afbeelding 1
2.2.1
Aantal connecties
We willen nog nadrukkelijk onder de aandacht brengen dat een hoge download- en uploadsnelheid alléén niet voldoende zijn, het aantal connecties is minstens zo belangrijk. Dit houdt
verband met de aard van de applicatie: Track Portal haalt via een hoog aantal connecties
(verbindingen) verschillende stukjes informatie[1] gelijktijdig op. Het resultaat is dat pagina’s snel
geladen en aan de gebruiker gepresenteerd kunnen worden.
[1] Met ‘stukjes informatie’ bedoelen we plaatjes (png-bestanden) en JavaScript-bibliotheken (*.js) die door de browser
worden gedownload en in de zogenaamde cache worden gezet. De cache, ook wel aangeduid als ‘tijdelijke
internetbestanden’, staat op de harde schijf van de PC van de gebruiker. Iedere keer dat Track bijv. een plaatje nodig
heeft, kijkt het eerst in de cache, is het plaatje daarin aanwezig dan wordt het daaruit opgehaald, het hoeft dus niet
opnieuw gedownload te worden en dat scheelt tijd.
Track kijkt één keer per dag of de inhoud van de cache nog actueel is; is dat niet meer het geval (bijv. als de applicatie
een nieuwe versie heeft gekregen waarin plaatjes zijn veranderd), dan wordt de cache automatisch bijgewerkt.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 5 van 42
3. Performance
Met het woord ‘performance’ doelen we op de reactiesnelheid van Track, in het bijzonder op de tijd
die nodig is om een scherm te openen (een werknemerskaart, een verzuimmelding, een actie,
enz.).
Als normale reactiesnelheid van Track geldt vijf seconden of minder.
De reactiesnelheid van het programma is vooral afhankelijk van:
-
de gebruikte browser
-
de actuele internetsnelheid
-
de instellingen van de browser
-
een eventuele beveiligde verbinding
Mozilla’s Firefox en Googles Chrome blijken in de praktijk vaak sneller te reageren dan Microsofts
Internet Explorer versie 8 of 9. Als u geen behoefte hebt aan functies waarmee Word-brieven
kunnen worden gegenereerd, dan raden wij het gebruik van één van deze browserprogramma’s
aan.
De actuele internetsnelheid kunt u o.a. via www.speedtest.nl meten, zoals in het hoofdstuk
Snelheid van de internetverbinding wordt uiteengezet.
Mocht u ondanks zorgvuldige controle van deze aandachtspunten toch nog performanceproblemen ondervinden, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van uw aanbieder.
3.1 Beveiligde verbinding
We spreken van een beveiligde verbinding als het netwerkverkeer tussen Track en uw PC wordt
beveiligd middels het TLS-protocol (Transport Layer Security). In uw browserprogramma wordt
zo’n verbinding weergegeven via de letter s (van ‘secure’) in https:// en middels het pictogram van
een slotje.
Afbeelding 2
De gegevens die tussen Track en uw PC worden uitgewisseld, worden beveiligd door ze te
versleutelen (encryptie). Het versleutelen en weer ontsleutelen kost tijd en dat betekent dat een
beveiligde verbinding iets langzamer is dan een normale verbinding, we gaan uit van een
vertraging van ongeveer 10%.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 6 van 42
4. Internet Explorer van Microsoft
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk bespreken we de instellingen die specifiek voor Internet
Explorer (afgekort IE) vereist zijn.
4.2 Versie
De versie van Internet Explorer moet versie 8 of hoger zijn. Versie 8 is (nog)
beschikbaar voor Windows Vista, versie 9 is ook voor Windows 7 beschikbaar. Windows 8 maakt
gebruik van Internet Explorer versie 10 of hoger.
In zijn algemeenheid is het zéér aan te raden om altijd de laatste versie van een browser te
installeren.
4.3 Vertrouwde websites
We adviseren om de URL waarmee u Track Portal opent, in de lijst van vertrouwde websites op te
nemen. In de meeste gevallen is die URL https://asp.tracksoftware.nl.

Open Internet Explorer en kies Extra (of klik in IE9 en hoger op

Open het tabblad Beveiliging en klik op het icoon Beveiligde websites.

Klik op de knop Websites.
) en kies Internetopties.
Afbeelding 3
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 7 van 42

Maakt u niet gebruik van een beveiligde verbinding, vink dan eerst het hokje Serververificatie
(https:) voor alle websites in deze zone vereist uit.
Afbeelding 4

Voeg nu de URL waarmee u Track opent aan de lijst toe.
Bij twijfel: voeg https://asp.tracksoftware.nl én http://asp.tracksoftware.nl toe.

Sluit alle schermen en dialoogvensters en herstart Internet Explorer.

Controleer na te zijn ingelogd of onderin het scherm het groene vinkje van 'Vertrouwde
websites' aanwezig is (let op: dit is alleen in IE versie 8 te zien):
Afbeelding 5
4.4 Pop-upblokkeringen
Het openen van sommige schermen en dialogen in Track Portal kan door browserprogramma’s
worden opgevat als het openen van een pop-up. Pop-upblokkeringen moeten daarom ‘uit’ staan of
anders gezegd: pop-ups van de website https://asp.tracksoftware.nl moeten toegestaan zijn.
Doorgaans zult u van pop-upblokkeringen geen last hebben als u Track Portal aan de lijst met
vertrouwde websites hebt toegevoegd.

Open Internet Explorer en kies Extra (of klik in IE9 of hoger op
pop up-blokkering.

Voeg asp.tracksoftware.nl (of een andere URL die u gebruikt om Track te openen) toe aan de
lijst van websites die pop-ups mogen gebruiken.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
) en kies Instellingen voor
pag. 8 van 42
Afbeelding 6
4.4.1
Andere programma’s die pop-ups blokkeren
Naast de pop-upblokkering binnen Internet Explorer zélf zijn er ook nog andere programma’s die
pop-ups kunnen blokkeren. Vaak gaat het om ‘add ons’ die zich als werkbalken binnen Internet
Explorer laten installeren, een voorbeeld daarvan is de ‘Google Toolbar’.
We kunnen binnen het bestek van dit document niet al die verschillende programma’s beschrijven.
We raden u daarom aan om in de documentatie die bij de betreffende software wordt geleverd na
te zoeken hoe ingesteld kan worden dat pop-ups van Track Portal worden toegestaan.
4.5 Cache-instellingen

Open Internet Explorer en kies Extra (of klik in IE9 of hoger op
Algemeen en klik op de knop Instellingen.
) , ga naar het tabblad
Afbeelding 7

Selecteer Automatisch.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 9 van 42

Kies voor Te gebruiken schijfruimte een getal tussen 50 en 250 MB.

Alléén als u gebruikmaakt van een beveiligde verbinding (https), dan moet op het tabblad
Geavanceerd de optie Versleutelde pagina’s niet op schijf opslaan uitgevinkt zijn.
Afbeelding 8
4.6 Geavanceerde instellingen van Internet Explorer
Op het tabblad Geavanceerd van de internetopties (Extra/
volgende instellingen van belang:
> Internetopties) zijn nog de
-
HTTP 1.1 gebruiken moet aangevinkt zijn.
-
Maakt u gebruik van een beveiligde verbinding, dan moet de optie Versleutelde pagina’s niet
op schijf opslaan uitgevinkt zijn (zie Afbeelding 8).
-
De optie HTTP 1.1 gebruiken met behulp van een proxyverbinding moet aangevinkt zijn als uw
organisatie een proxyserver gebruikt.
Afbeelding 9
4.7 Cookies
Op het tabblad Privacy van de internetopties (Extra/
> Internetopties) moet ingesteld staan
dat Internet Explorer cookies accepteert. U mag zelf kiezen in welke mate ze worden toegestaan
zolang maar niet de optie Alle cookies blokkeren wordt gekozen.
Zie Cookies op blz. 42 voor meer informatie over welke cookies Track gebruikt.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 10 van 42
4.8 Koppeling met Microsoft Word & Excel: ActiveX-besturingselement
4.8.1
Opmerking vooraf
Tot versie 4.2 (begin 2012) maakte Track gebruik van een ActiveX-besturingselement om
gegevens tussen Track en MS Word en Excel uit te wisselen. In de versies daarna is dit extra
stukje software niet meer nodig (maar eventueel nog wel beschikbaar). Organisaties die in 2012 of
daarna met Track zijn begonnen, kunnen deze paragraaf daarom overslaan.
4.8.2
ActiveX-besturingselement
Al naar gelang hoe u Track gebruikt, kan Track Portal gegevens uitwisselen met Microsoft Word.
Denk bijvoorbeeld aan het maken van oproepbrieven of lijsten: deze kunnen vanuit Track Portal
automatisch aangemaakt en gevuld worden met de beschikbare informatie. De uitwisseling van
informatie tussen Track Portal en Microsoft Word vergt de installatie van een klein stukje software
in uw browserprogramma, dit heet in Internet Explorer een ActiveX-besturingselement (of “ActiveXcontrol”).
Dit besturingselement wordt automatisch geïnstalleerd. Dit gebeurt echter niet zomaar: u moet dat
om veiligheidsredenen wél zelf toestaan. Dat gaat als volgt.

Wanneer u voor de eerste keer Track gebruikt, dan kunt u op een bepaald moment deze
melding bovenin het scherm te zien krijgen:
Afbeelding 10

Klik op de melding en kies ActiveX-besturingselement installeren. Het volgende scherm
verschijnt:
Afbeelding 11

Klik op Installeren.

Is de installatie voltooid, sluit Internet Explorer dan af en herstart het programma weer.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 11 van 42
Als u ervoor kiest om het ActiveX-besturingselement niet te installeren en geen behoefte hebt aan
de koppeling tussen Track en Word en Excel, neem dan contact op met de helpdesk van Track
Innovations. Zij kunnen (in sommige gevallen) de beschikbaarheid van ActiveX in Track
uitschakelen zodat u geen last hebt van telkens terugkerende meldingen over de installatie van het
besturingselement.
Als u deze software niet kunt installeren, kan het zijn dat u onvoldoende rechten (autorisaties) hebt
om op de PC deze installatie uit te voeren. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw
eigen helpdesk of ICT-afdeling om deze instellingen voor u aan te passen.
Hebt het ActiveX-besturingselement geïnstalleerd, dan zijn nog de volgende instellingen van
belang.

Kies vanuit Internet Explorer voor Extra > Internetopties > tabblad Beveiliging. Klik één maal
op Vertrouwde websites en vervolgens op de knop Aangepast niveau.

Controleer en wijzig indien nodig de instellingen die hieronder in het geel zijn weergeven:
Afbeelding 12
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 12 van 42
Afbeelding 13
Volledigheidshalve vermelden we nog dat de Visual Basic 6.0 SP5 runtime module geïnstalleerd
moet zijn. De installatie daarvan vindt normaal gesproken automatisch plaats – mits een gebruiker
voldoende rechten op zijn PC heeft. Zie voor handmatige installatie de url
http://download.microsoft.com/download/vb60pro/Redist/sp5/WIN98Me/EN-US/
VBRun60sp5.exe .
4.9 Pdf-bestanden openen
Zie de paragraaf 9.2 Internet Explorer in het hoofdstuk 9 Printen naar pdf dat begint op blz. 21.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 13 van 42
5. Firefox van Mozilla
5.1 Inleiding
Mozilla’s browserprogramma Firefox heeft maar weinig aanpassingen nodig
om probleemloos met Track te kunnen werken. In dit hoofdstuk bespreken
we de belangrijkste instellingen.
5.2 Versie
Er verschijnen regelmatig nieuwe versies van Firefox. We raden aan om altijd de meest recente
versie te installeren en te gebruiken.
5.3 Pop-ups
Standaard staat Firefox zo ingesteld dat pop-ups worden geblokkeerd. Het is daarom zaak om de
Track-website op te voeren als een uitzondering op die regel. Dat gaat als volgt.

Klik op het icoontje Menu openen dat zich helemaal rechts boven in het scherm bevindt.
Afbeelding 14

Klik vervolgens op Opties.
U kunt ook op de Alt-toets drukken en uit het menu Extra kiezen voor Opties

Ga naar het onderdeel Inhoud.

Als Pop-upvensters blokkeren niet is aangevinkt, hoeft u voor dit punt verder niks te doen.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 14 van 42

Klik op de knop Uitzonderingen achter Pop-upvensters blokkeren en voeg de URL van
Track toe aan de lijst van uitzonderingen.
Afbeelding 15
5.4 Cookies
Firefox moet cookies accepteren van de website waarop Track draait. Bij een standaard installatie
is dat al het geval en hoeft u verder niets te doen.
Hebt u voor aangepaste instellingen gekozen, controleer dan op het tabblad Privacy of Track
cookies mag gebruiken.
Zie Cookies op blz. 42 voor meer informatie over welke cookies Track gebruikt.
5.5 Pdf-bestanden openen
Zie de paragraaf 9.3 Firefox in het hoofdstuk 9 Printen naar pdf dat begint op blz. 21.
5.6 Resetten
Zie Firefox opnieuw instellen op blz. 38 als u Firefox naar de standaardinstellingen wilt terugzetten.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 15 van 42
6. Chrome van Google
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van de vereiste instellingen voor
Googles browserprogramma Chrome.
6.2 Versie
Er verschijnen regelmatig nieuwe versies van Chrome. We raden aan om
altijd de meest recente versie te installeren en te gebruiken.
6.3 Cookies
Standaard worden cookies geaccepteerd in Chrome, daar hoeft u dus niets aan te veranderen.
Controleer eventueel de volgende instelling:

Klik op het icoontje

Typ ‘cookies’ in in het zoekveld:
en kies Instellingen.
Afbeelding 16

Ga naar de pagina die door het gele label wordt aangegeven (in de afbeelding hierboven: klik
op de knop Instellingen voor inhoud. In nieuwere versies van Chrome kan dit veranderd zijn).
Afbeelding 17
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 16 van 42
Bij de bovenste twee keuzes worden cookies geaccepteerd.
Als Sites niet toestaan gegevens in te stellen is aangevinkt, dan moet via de knop
Uitzonderingen beheren de URL van Track worden toegevoegd.
Zie Cookies op blz. 42 voor meer informatie over welke cookies Track gebruikt.
6.4 Pop-ups
Stel in dat Chrome binnen Track pop-ups mag gebruiken.

Klik op het icoontje

Type ‘pop’ in in het zoekveld en klik op de knop die door het gele label wordt aangeduid.
en kies Instellingen.
Afbeelding 18
Afbeelding 19
Als de bovenste optie is geselecteerd, is verdere actie niet nodig.
In het geval de onderste optie is aangevinkt, moet via de knop Uitzonderingen beheren de
URL van de Track-website worden toegevoegd.
6.5 Pdf-bestanden openen
Zie de paragraaf 9.4 Chrome in het hoofdstuk 9 Printen naar pdf dat begint op blz. 21.
6.6 Resetten
Zie Chrome opnieuw instellen op blz. 38 als u Chrome naar de standaardinstellingen wilt
terugzetten.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 17 van 42
7. Safari van Apple
7.1 Inleiding
Apple’s browserprogramma Safari is er voor iMac’s en andere apparaten
met iOS als besturingssysteem. De versie voor Windows wordt niet meer
ondersteund (2015).
In dit hoofdstuk bespreken we de instellingen die Track aan Safari stelt.
7.2 Versie
Er verschijnen regelmatig nieuwe versies van Safari. We raden aan om altijd de meest recente
versie te installeren en te gebruiken.
7.3 Pop-ups
Standaard worden pop-ups door Safari geblokkeerd. We raden aan om deze blokkering uit te
zetten.
-
Klik op het icoontje van het wieltje
-
Klik op Pop-upvensters blokkeren zodat het vinkje dat ervoor staat, verdwijnt.
.
7.4 Cookies
Standaard worden alleen cookies van derden en adverteerders geblokkeerd. Voor Track is dat de
juiste instelling, zie
> Voorkeuren > tabblad Privacy:
Afbeelding 20
U hoeft hier dus niets aan te veranderen.
Zie Cookies op blz. 42 voor meer informatie over welke cookies Track gebruikt.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 18 van 42
7.5 Pdf-bestanden openen
Zie de paragraaf 9.5 Safari in het hoofdstuk 9 Printen naar pdf dat begint op blz. 21.
7.6 Resetten
Zie Safari opnieuw instellen op blz. 39 als u Safari naar de standaardinstellingen wilt terugzetten.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 19 van 42
8. Opera
8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van de vereiste instellingen voor het
browserprogramma Opera.
8.2 Versie
Er verschijnen regelmatig nieuwe versies van Opera. We raden aan om altijd
de meest recente versie te installeren en te gebruiken.
8.3 Cookies , pop-ups en JavaScript
Net als voor andere browserprogramma’s het geval is, moet Opera cookies, pop-ups en JavaScript
van de Track-website accepteren. Wilt u de instellingen controleren of aanpassen, volg dan deze
stappen:

Type in de adresbalk in: about:settings

Typ in het zoekveld de gewenste term, of een deel ervan, bijv. ‘pop’:
Afbeelding 21
Zie Cookies op blz. 42 voor meer informatie over welke cookies Track gebruikt.
8.4 Pdf-bestanden openen
Zie de paragraaf 9.6 Opera in het hoofdstuk 9 Printen naar pdf dat begint op blz. 21.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 20 van 42
9. Printen naar pdf
9.1 Inleiding
Via alle browserprogramma’s die in dit document zijn beschreven, kunnen
vanuit Track gegevens worden overgezet naar een pdf-bestand. We
noemen dit wel “printen naar pdf”.
Deze functionaliteit wordt o.a. gebruikt om bijv. een plan van aanpak of een
probleemanalyse naar een officieel UWV-formulier over te zetten.
Het pdf-bestand dat Track genereert, kunt u bijvoorbeeld e-mailen naar een
collega, opslaan in een map op uw PC of weer als bijlage in een document
in Track opnemen.
In eerdere versies (tot ongeveer juni 2014) was het noodzakelijk om Acobat Reader te gebruiken
voor het openen van door Track aangemaakte pdf-bestanden. Vanaf versie 4.3.0 is dat niet meer
nodig en kunnen de pdf-bestanden in ieder pdf-programma en in iedere pdf-viewer bekeken
worden, op Windows PC’s, Apple computers, tablets en smartphones.
Veel browsers hebben tegenwoordig een ingebouwde pdf-viewer. Dit betekent dat het pdf-bestand
dat Track aanmaakt, meteen in een browservenster kan worden weergegeven. Meestal bevat de
viewer knopjes of icoontjes waarmee het pdf-bestand geprint of opgeslagen kan worden.
Daarnaast blijft het mogelijk om het bestand meteen in Adobe Reader te openen of om het te
downloaden.
Samengevat zijn er dus drie mogelijkheden:
1.
Het pdf-bestand wordt geopend in de pdf-viewer van de browser.
2.
Het pdf-bestand wordt geopend door het pdf-programma dat op de computer is
geïnstalleerd (meestal is dat Adobe Reader).
3.
Het bestand wordt gedownload naar een map op de computer.
Het is een persoonlijke keuze aan welke optie u de voorkeur geeft. Bovendien ondersteunt niet
iedere browser de genoemde drie mogelijkheden. In de paragrafen hierna leggen we kort uit welke
opties de afzonderlijke browsers bieden en wat de bijbehorende instellingen zijn.
9.2 Internet Explorer
9.2.1
Het pdf-bestand openen in Adobe Reader
Gebruikt u Acobat Reader versie 10 of lager en wilt u de pdf-bestanden in Adobe Reader openen,
volg dan deze stappen:
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 21 van 42

Open Acobat Reader en ga via het menu Bewerken naar Voorkeuren (sneltoets Ctrl-K) en
selecteer de categorie Internet:
Afbeelding 22

Vink de optie PDF in browser tonen uit.
Gebruikt u Internet Explorer versie 9 of hoger in combinatie met Adobe Reader versie 10 of hoger
en wordt een pdf-bestand in de browser geopend terwijl u juist wilt dat het in Adobe Reader wordt
geopend, volg dan deze stappen.
Afbeelding 23
Hierboven staat een voorbeeld van een pdf-bestand dat niet in Adobe Reader is geopend. Een
kenmerk is dat de werkbalken ontbreken.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 22 van 42

Klik op het tandwieltje en kies Invoegtoepassingen beheren.
Afbeelding 24

Kies Alle invoegtoepassingen.
Afbeelding 25

Zoek naar Adobe PDF Reader. Staat die niet in de lijst, kies dan in het veld Filteren op voor
de optie Zonder toestemming uitvoeren.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 23 van 42
Afbeelding 26

Klik één maal op de regel Adobe PDF Reader (zodat die in het blauw staat) en klik dan op de
knop Uitschakelen.
Als nu vanuit Track een pdf-bestand wordt aangemaakt, dan wordt dit in Adobe Reader geopend.
Voorbeeld:
Afbeelding 27
9.2.2
Het pdf-bestand openen in een pdf-viewer
Internet Explorer kent geen echte ingebouwde pdf-viewer (bedoeld wordt: een viewer die geen
beroep doet op andere geïnstalleerde software).
Het is wel mogelijk om de pdf-viewer van Adobe te gebruiken (en dus dient Adobe Reader te zijn
geïnstalleerd). Doe hiervoor het omgekeerde van wat beschreven is in Het pdf-bestand openen in
Adobe Reader:
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 24 van 42

Vink de optie PDF in browser tonen aan als u een oude versie (8 of lager) van Adobe Reader
gebruikt (zie Afbeelding 22).
of

Schakel de invoegtoepassing ‘Adobe PDF Reader’ in (Afbeelding 26) als u Adobe Reader 11
of hoger gebruikt.
9.2.3
Het pdf-bestand downloaden
Nadat u in Track op de de knop Printen hebt geklikt, verschijnt in Internet Explorer het volgende
scherm:
Afbeelding 28
Kies Opslaan om het bestand op te slaan in de map ‘Downloads’ van uw computer (klik op Opties
om te zien welke map dat is). In het volgende scherm kunt u kiezen of u het bestand wilt openen
(in het programma dat op uw computer is geassocieerd met pdf-bestanden).
Kiest u voor ‘Openen’, dan wordt het bestand niet gedownload (althans niet in de standaard map
voor downloads) en meteen geopend in het pdf-programma van uw computer.
9.3 Firefox
9.3.1
Het pdf-bestand openen in Adobe Reader

Klik op de Menu-knop (

Ga naar het tabblad Toepassingen.
TRACK SOFTWARE
) en kies Opties.
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 25 van 42

Selecteer op de regel Portable Document Format (PDF) de optie Adobe Reader gebruiken
(standaard).
Afbeelding 29
9.3.2

Kies in Afbeelding 29 de optie Voorbeeldpagina in Firefox.
9.3.3

Het pdf-bestand openen in de pdf-viewer
Het pdf-bestand downloaden
Kies in Afbeelding 29 de optie Bestand opslaan of de optie Altijd vragen.
9.4 Chrome
9.4.1

Het pdf-bestand openen in Adobe Reader
Typ in de adresbalk in chrome://plugins/.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 26 van 42

Zoek de plugin Adobe Reader en klik op Inschakelen.
Afbeelding 30
9.4.2
Het pdf-bestand openen in de pdf-viewer

Zie Afbeelding 30.

Zoek de plug-in Chrome PDF Viewer en klik op Inschakelen.
9.4.3
Het pdf-bestand downloaden

Zie Afbeelding 30.

Zorg ervoor dat de plug-ins PDF Viewer en Adobe Reader beide zijn uitgeschakeld (ze
hebben een grijze achtergrond).
9.5 Safari
9.5.1
Het pdf-bestand openen in Adobe Reader
Dit is niet rechtsreeks mogelijk in Safari. Download het bestand (zie hierna) en open het
vervolgens.
9.5.2
Het pdf-bestand openen in de pdf-viewer
Het bestand wordt na het downloaden al automatisch in de ingebouwde pdf-viewer van Safari
geopend.
9.5.3
Het pdf-bestand downloaden
Na een klik op de knop Printen in Track verschijnt een venster zoals hieronder staat:
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 27 van 42
Afbeelding 31

Rechtsklik op de link (de bovenste regel) en kies Download gekoppeld bestand als.
Afbeelding 32
9.6 Opera
9.6.1
Het pdf-bestand openen in Adobe Reader
Er is geen manier om het pdf-bestand meteen in Adobe Reader te openen. Het is wel mogelijk om
de pdf-viewer van Adobe te gebruiken.

Druk op de Alt-toets (waardoor het menu verschijnt) en kies Instellingen.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 28 van 42

Zoek naar ‘plug-ins’.
Afbeelding 33

Klik op Afzonderlijke plug-ins uitschakelen en schakel de plug-in Adobe Reader in.
9.6.2
Het pdf-bestand openen in de pdf-viewer
Opera kent geen ingebouwde pdf-viewer. Er bestaat wel een softwareleverancier-onafhankelijke
pdf-viewer die als extensie aan Opera kan worden toegevoegd. Zoek naar ‘pdf viewer’ op
Opera.com.
9.6.3
Het pdf-bestand downloaden
Als eventuele pdf-viewers (zie de twee paragrafen hiervoor) zijn uitgeschakeld, dan wordt het pdfbestand dat Track genereert, automatisch gedownload.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 29 van 42
10. Instellingen voor macro’s in Excel
Vanuit Track kunnen gegevens van werknemers, ziekmeldingen, etc. naar Excel worden
overgezet. In een Excel-werkmap worden de ‘rauwe’ gegevens door middel van macro’s omgezet
naar bijv. gesorteerde lijsten, grafieken of tabellen. Als het beveiligingsniveau van Excel dermate
hoog staat ingesteld dat macro’s niet mogen worden uitgevoerd, dan blijven werkmappen
ogenschijnlijk leeg of hebben de getoonde gegevens niet de juiste formattering. Ook kunnen
foutmeldingen zoals getoond in Afbeelding 34 verschijnen.
Afbeelding 34
10.1 Excel 2010
Hieronder staat beschreven hoe u in Excel 2010 en later het beveiligingsniveau van macro’s juist
kunt instellen.

Klik op Bestand en kies Opties.
Afbeelding 35
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 30 van 42

Klik op Vertrouwenscentrum (links) en vervolgens op de knop Instellingen voor het
Vertrouwenscentrum (rechts).
Afbeelding 36

Klik op Instellingen voor macro’s (links) en selecteer de optie Alle macro’s uitschakelen
met melding.
Afbeelding 37

Sluit alle vensters door op OK te klikken.
Wanneer u nu een Excel-bestand met macro’s opent, dan verschijnt bovenin een balk met een
knop waarmee u de macro’s kunt inschakelen (Afbeelding 38).
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 31 van 42
Afbeelding 38
10.2 Excel 2003

Kies in Excel 2003 in het menu Extra voor Macro > Beveiliging. Zet het niveau op Gemiddeld
(of eventueel Laag).
Afbeelding 39
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 32 van 42
11. Problemen oplossen
11.1 Inleiding
Reageert Track traag, blijft het programma soms hangen, crasht het of vertoont het ander
ongewenst gedrag, dan kunnen de stappen die in dit hoofdstuk worden beschreven u mogelijk
verder helpen.
11.2 Traagheid
Zoals we hiervoor al schreven moet een gemiddelde pagina van Track binnen ongeveer
5 seconden op het scherm staan. Duurt het veel langer, controleer dan de volgende zaken.

Voer een test uit op speedtest.nl en vergelijk de resultaten met de specificaties uit het
hoofdstuk Snelheid van de internetverbinding (blz. 5).
Zijn de gevonden snelheden veel lager, dan kan er iets mis zijn met uw internetverbinding. Dat
kan een tijdelijk probleem zijn. Het is daarom goed om de test een aantal keren, op
verschillende momenten van de dag uit te voeren. Is de snelheid structureel te laag, neem dan
contact op met de beheerder van uw netwerk.

Gebruikt u een beveiligde verbinding (https), zorg er dan voor dat op het tabblad Geavanceerd
van de internetopties de instelling Versleutelde pagina’s niet op schijf opslaan is uitgevinkt
(Afbeelding 8, blz. 5). Hierdoor worden elementen zoals afbeeldingen op versleutelde pagina’s
gecached.

Hoe reageren andere internetsites?
Vergelijk de snelheid van Track met andere webpagina’s door bijv. naar http://www.funda.nl te
gaan en een willekeurige zoekopdracht in te voeren.
Funda.nl is enigszins te vergelijken met Track in de zin dat de site veel afbeeldingen bevat en
dat de inhoud niet statisch is, maar juist op basis van een zoekopdracht dynamisch wordt
samengesteld.

Hoe reageren andere PC’s binnen hetzelfde netwerk?
Probeer Track eens te openen vanaf bijv. de PC van een collega. Hoe is de snelheid dan?
Is de snelheid veel beter, dan ligt het voor de hand aan te nemen dat uw PC niet juist
geconfigureerd is. Neem voor verdere assistentie contact op met de helpdesk of ICT-afdeling
van uw organisatie.

Een grote of corrupte internetcache kan leiden tot traagheid. Verwijder eens de cache, zie De
tijdelijke internetbestanden verwijderen (Internet Explorer) op blz. 34.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 33 van 42
11.3 Hangen en crashes
Problemen waarbij Track blijft hangen of waarbij het programma crasht, zijn over het algemeen
lastig te troubleshooten. Probeer de volgende zaken.
11.3.1
De tijdelijke internetbestanden verwijderen (Internet Explorer)

Sluit alle vensters van Internet Explorer (dit is belangrijk; als het programma nog open staat,
dan zijn de tijdelijke bestanden in gebruik en kunnen ze niet verwijderd worden).

Ga via de Windows-knop Start > Instellingen naar het Configuratiescherm en open
Internetopties.

Klik op de knop Verwijderen.
Afbeelding 40

Er verschijnt een nieuw dialoogvenster.
Afbeelding 41
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 34 van 42

Vink Gegevens van favoriete websites behouden uit en vink Tijdelijke internetbestanden
aan.

Klik vervolgens op de knop Verwijderen.
11.3.2
11.3.2.1
Internet Explorer zonder invoegtoepassingen starten
Alle invoegtoepassingen in één keer uitschakelen

Sluit alle vensters waarin Internet Explorer open staat.

Kies in het startmenu van Windows voor Uitvoeren of gebruik de toetscombinatie Windowstoets + R.
Afbeelding 42

Typ het commando iexplore.exe -extoff in en klik op OK.

Open Track en voer de acties uit die u gewend bent te doen. De meldingen dat Internet
Explorer zonder invoegtoepassingen draait die telkens terugkomen, zult u moeten negeren.
Hebt u het idee dat het hangen of crashen nu niet meer optreedt, dan kunt u proberen wat
gerichter naar de oorzaak te zoeken via de stappen hieronder (Stapsgewijs).
11.3.2.2
Stapsgewijs
U kunt ook de invoegtoepassingen die Internet Explorer gebruikt, één voor één uitschakelen. Dat
gaat als volgt.

Klik op Extra en klik op Invoegtoepassingen beheren.
Er verschijnt een dialoogvenster.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 35 van 42
Afbeelding 43

Klik op de regel van een ingeschakelde invoegtoepassing en klik op de knop Uitschakelen.
Schakel als eerste de invoegtoepassing “SWING.Integrator” uit (indien aanwezig) omdat dit de
enige invoegtoepassing is die door Track wordt gebruikt.

Klik op Sluiten en test Track.
Als het probleem zich nog steeds voordoet, herhaal dan deze stappen om de volgende
invoegtoepassing uit te schakelen.
11.4 Internet Explorer opnieuw instellen
Internet Explorer beschikt over de mogelijkheid om alle instellingen te ‘resetten’ waardoor de
oorspronkelijke instellingen weer van kracht worden. Als andere acties niet tot een oplossing van
de problemen hebben geleid, is dit zeer zeker aan te bevelen.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 36 van 42

Kies Extra > Internetopties en ga naar het tabblad Geavanceerd.
Afbeelding 44

Klik op de knop Opnieuw instellen.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 37 van 42
Er verschijnt een tweede dialoogvenster.
Afbeelding 45

Vink ook Persoonlijke instellingen verwijderen aan.

Bevestig de actie door op Opnieuw instellen te klikken.

Herstart Internet Explorer.
11.5 Firefox opnieuw instellen

Typ in de adresbalk in about:support en druk op Enter.

Klik op de knop Firefox vernieuwen en bevestig vervolgens deze actie.
Afbeelding 46
11.6 Chrome opnieuw instellen

Klik op het icoontje

Klik op Geavanceerde instellingen weergeven (of zoek via het zoekveld naar ‘terugzetten’).
TRACK SOFTWARE
en kies Instellingen.
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 38 van 42

Klik op de knop Instellingen opnieuw instellen.
11.7 Safari opnieuw instellen

Klik op het icoontje van het wieltje

Kies Safari opnieuw instellen.

Het volgende dialoogvenster verschijnt:
.
Afbeelding 47

Zorg dat alle selectievakjes zijn aangevinkt en klik op de knop Opnieuw instellen.
11.8 Andere oorzaken zoeken
De antwoorden op de onderstaande vragen kunnen soms een aanwijzing geven over de oorzaak
(of oorzaken) van problemen met Track.

Hoe reageren andere websites?
Als andere websites ook (geregeld) leiden tot situaties waarin het browserprogramma hangt of
crasht, dan kan dat erop wijzen dat er iets mis is met het browserprogramma zelf en/of met de
PC zelf.

Hoe reageren andere PC’s?
Gebruik Track eens een middag op een andere PC. Treedt het probleem dan niet meer op,
dan is er iets mis met uw PC. Neem contact op met uw helpdesk of ICT-afdeling.

Hoe werkt Track als onder een andere Windows-gebruikersnaam is ingelogd?
Op de meeste PC’s moet u inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hoe werkt
Track als u met een andere gebruikersnaam inlogt?
Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de gebruikersnaam van Track, het gaat om de
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 39 van 42
gebruikersnaam van Windows.
Werkt Track naar behoren als u met een andere gebruikersnaam bent ingelogd, dan is het
waarschijnlijk dat bepaalde autorisaties (rechten) niet correct of niet volledig zijn ingesteld. Ook
hier geldt: neem contact op met uw helpdesk of ICT-afdeling.
11.9 Problemen bij het inloggen
11.9.1
Melding “Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord”
Deze melding heeft niets te maken met de instellingen in uw browserprogramma.
U hebt een verkeerde gebruikersnaam en/of een verkeerd wachtwoord ingevuld. Zorg ervoor dat
Caps Lock uit staat en probeer het opnieuw. Lukt inloggen nog steeds niet, klik dan op de link
“Wachtwoord vergeten” en volg de instructies op het scherm op.
11.9.2
Kan niet inloggen, geen meldingen
U vult uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt op de knop Login maar er gebeurt niks. Er
verschijnen ook geen (fout-)meldingen op het scherm.
De oorzaak is dat uw browserprogramma geen cookies accepteert.
Zie het hoofdstuk Cookies bij het gebruikte browserprogramma voor de juiste instellingen.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 40 van 42
12. Begrippenlijst
12.1 Track-website, Track-URL
Wanneer we het in dit document hebben over Track-website’ of ‘Track-URL’, dan bedoelen we het
internetadres waarmee Track wordt geopend. Een voorbeeld van zo’n adres is
https://asp.tracksoftware.nl/trackportal/demo4/portal.nsf .
12.2 TLS en https : beveiligde verbinding
We spreken van een beveiligde verbinding als het netwerkverkeer tussen Track en uw PC wordt
beveiligd middels het TLS-protocol (Transport Layer Security). TLS is de opvolger van het
inmiddels in onbruik geraakte (want onveilige) SSL. In uw browserprogramma wordt zo’n
verbinding weergegeven via de letter s (van ‘secure’) in https:// en middels een pictogram van een
slotje, dit verschilt per browser:
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Opera
Afbeelding 48
De gegevens die tussen Track en uw PC worden uitgewisseld, worden beveiligd door ze te
versleutelen (encryptie). Het versleutelen en weer ontsleutelen kost tijd en dat betekent dat een
beveiligde verbinding iets langzamer is dan een normale verbinding, we gaan uit van een
vertraging van ongeveer 10%.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 41 van 42
12.3 ActiveX-control
Een ActiveX-control wordt ook wel eens aangeduid als ‘plug in’ of ‘invoegtoepassing’. Het is een
klein stukje apart te installeren programmatuur dat kan zorgdragen voor de uitwisseling van
gegevens tussen verschillende applicaties.
In Track kan een ActiveX-control worden gebruikt om bijv. gegevens vanuit een werknemerkaart of
een verzuimmelding over te zetten naar een brief in Microsoft Word. Op die manier hoeven
adresgegevens niet vanuit Track in Word te worden overgetypt.
ActiveX-controls zijn krachtige stukjes software die helaas ook vaak worden misbruikt, bijv. om
virussen te verspreiden of om gegevens van uw PC te ontvreemden. Om die reden zijn
systeembeheerders vaak erg terughoudend in het toelaten van ActiveX-controls.
Het is nog belangrijk om te weten dat ActiveX-controls alleen werken in Microsoft’s
browserprogramma Internet Explorer. Gebruikt u een ander browserprogramma, dan zullen
knoppen waarmee Word-brieven Word kunnen worden aangemaakt, verborgen blijven.
12.4 Cookies
“Cookies zijn kleine brokjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat
deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan op
een eenvoudige manier informatie over de internetgebruikers bijgehouden worden. Het nadeel van
cookies is echter dat deze informatie ook privé kan zijn. Cookies zijn daardoor omstreden.
Cookies kunnen gebruikt worden
1
voor het onthouden van loginnaam of instellingen
2
het vergaren van surfinformatie (profiling)
3
het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie)”
(bron: wikipedia.nl)
Track gebruikt cookies ten behoeven van punt 1 dat hierboven wordt genoemd. Er is een cookie
dat de inloggegevens vasthoudt en er is een cookie dat informatie over de schermopbouw (de
breedte van de panelen) bewaart. Het eerste cookie ‘vervliegt’ zodra de gebruiker uit Track uitlogt
(of de browser afsluit). Het tweede cookie wordt op de harde schijf van de computer opgeslagen
en wordt bij een volgend bezoek aan Track uitgelezen zodat de panelen dezelfde breedte hebben
als toen het programma de vorige keer werd afgesloten. Track werkt ook correct als het tweede
cookie wordt geweigerd of tussen twee sessies door wordt verwijderd.
TRACK SOFTWARE
Browserconfiguratie voor Track 4
pag. 42 van 42
Download