Toelichting vergunningaanvraag Lucht emmissie Gietwaterfabriek

advertisement
Combinatie RBB
BEM1303046
gemeente Steenbergen
Toelichting vergunningaanvraag
Lucht emmissie
Gietwaterfabriek TOM
De emissie van C02 door middel van een valstroom van buitenlucht in een watertank wordt gedaan om
tijdens het suikerbieten seizoen de Ph-waarde van het g i e t w a t e r t e reduceren.
In het meest ongunstigste geval bedraagt de C02 uitstoot 33,8 per kubieke meter lucht.
De behandelwijze van het water met C02 is als v o l g t :
Middels een ventilator met een capaciteit van 500m3 per uur wordt buitenlucht aangezogen en middels
een valpijp in een watertank ingebracht.
Dit water wordt middels een motorschoep in beweging gebracht waardoor C02 uit het water wordt
verwijderd.
Samen met de ingevoerde buitenlucht wordt dit middels een ventilator op 5 meter hoogte uitgestoten.
Reductie van de C02 uitstoot wordt bereikt door in het voortraject zuren toe te voegen aan het te
verwerken afvalwater van de Suikerunie, door meting in het traject wordt de zuurgraad van het water
geoptimaliseerd en zal het C02 gehalte van het water dalen.
De C02 verwijderaar is geplaatst om er voor zorg te dragen dat in het geval er geen optimale dosering
plaats heeft gevonden er voor te zorgen dat de zuurgraad van het gietwater voldoet aan de opgegeven
Ph-waarde van maximaal 6,5.
Bijlage: berekening 2.20 AFC Prinsenland co2 verwijdering.
Gietwatervoorziening AFC Nieuw Prinsenland
Toelichting Effluen: Lucht emissies
Rev.1
Page 1
Download