Diapositive 1 - Greenkeepers Belgium

advertisement
FERT IN TIME
Ing. Etienne BRUIER-DESMEDT
PRODUCTENLIJST.
Voor golf greens en tees,
en sportgrasvelden.
• VLOEIBARE MESTSTOFFEN.
•
•
•
•
In Time NITROSLOW FLUID 28% N, slow release.
In Time NITRO SUPER IRON 15.0.0. + 8 Fe.
OLIGOFERTIL TOP K 5.8.12. + oligo.
K-PHOS 0.23.23.
• MESTSTOFFEN IN
MICROGRANULAAT 1 mm.
• MYCOGREEN G12 12.0.6.
• MYCOGREEN G8 8.0.10.
• POTAMAG 0.0.32 +8 MgO.
• WETTING AGENTS.
• MAGNUM CITRIQUE.
• MAGNUM CALIBRE.
• MAGNUM GRANULAR.
• MAGNUM CO.
• DIVERSE.
• NUMERICA 6.8.8.
• FERTILHUMIC L.
• BACTOGREEN Bacillus subtilis.
• RE-PHLEX ts.
• Voor fairways en grasvelden.
• MESTSTOFFEN IN
MICROGRANULAAT 2 mm.
• SPORTGREEN NPK 15.9.15
slow release.
In-TIME IMPACT PERK 4.0.14. + 10 Fe.
Wanneer?
Vroeg in het voorjaar,… laat in het najaar.
Voor een snelle aanvangsgroei zonder evenwel
overmatige stikstof gift.!!
Een meststof met ijzer in “ SLOW RELEASE “
vorm.
In-TIME IMPACT PERK 4.0.14 + 10 Fe.
EG Meststof :
Samengestelde meststof NK met ijzer.
Samenstelling :
4 % stikstof (N) totaal.
4 % ammoniumstikstof.
14 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
MET : 10 % Ijzer oplosbaar in water.
• Aan welke vereisten moet de meststof
voldoen:
• De meststof moet een fijn granulaat zijn
dat snel oplost; beregenen is in deze
periode van het jaar niet mogelijk want de
beregening is nog buiten vorst.
• Een laag gehalte aan stikstof van 4 %, om
geen overmatige grasgroei te veroorzaken
maar toch voldoende om de grasgroei aan
te wakkeren. Daarenboven voldoende kali
om de bladeren te verstevigen.
En VOORAL 10 % IJZER, die in deze
samenstelling niet onder sulfaat vorm is
maar wel onder vorm van een ijzerhumaat.
Men bekomt met deze vorm van ijzer een
veel zachtere en minder agressieve
werking dan met een sulfaat en wat niet te
verwaarlozen is : een veel langere werking
van de groenkleuring gedurende 10 à 12
weken. Men mag dus gerust spreken van
een “ SLOW RELEASE “ ijzermeststof.
GEBRUIKSVOORWAARDEN :
In-TIME IMPACT PERK is een mestof die reeds in de
winter of het vroege voorjaar kan toegepast worden,
om het gras te harden en de grasgroei aan te
wakkeren en vooral gedurende een lagere periode
het gras groen te kleuren.
GEBRUIKSDOSIS :
20 à 40 g/m² of 2 à 4 kg per are zijnde 10 à 20 kg per green.
VERPAKKING : zak van 20 kg (palet van 1000 kg).
EEN NIEUW APPROACH
VAN DE BEMESTING
VAN SPORTVELDEN.
Periode korrel meststof SGN 100.
N
K2O
Maart/april
MYCOGREEN 12.0.6.
400
48
24
Sept/okt
MYCOGREEN 8.0.10.
400
32
40
Sept/okt
POTAMAG 0.0.30.+8 MgO
400
120
_______________________________________________________
80
184
Periode vloeibare meststof.
Zomer NITROSLOW 28 % N
OLIGOFERTIL TOP K
5.8.12
SUPERIRON
15.0.0 +8Fe
40 lit
N
=
48 kg
12 kg
0,6
10 lit =
14 kg
2,1
_______
16,14
10 bespuitingen om de 14 dagen
van mei tot september:
K2O
1
1,44
13,44
10 lit =
1x
P2O5
160
_____
_____
1
1,44
10
14
• Bemesting per jaar
• Korrel meststof
N
P2O5 K2O
80
0
184
• Vloeibare meststof 160
10
14
__________________________________
• Totaal per jaar
240
10
198
In-TIME MYCOGREEN 12.0.6.
EG meststof.
• Samengestelde meststof NK.
• Vinasse extract NK bekomen uit de productie van
aminozuren , met toevoeging van micro-organismen.
• 20 % voedingsbodem van plantaardige oorsprong rijk
aan suikers.
• Pseudomonas putida en fluorescens 10 7 UFC/T.
Trichoderma harzianum 10 7 UFC/T.
• Samenstelling :
• 12 % stikstof (N) totaal.
•
12 % ammoniumstikstof.
• 6 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
• Chloorarm.
Verpakking.
Zak van 20 Kg, palet van 1000 kg.
• Voordelen van gebruik.
• Een uitgebalanceerde verhouding aan stikstof en
kali.
• Een speciale formule samengesteld voor de
bemesting van hoogwaardige grasvelden, zoals golf
greens, tees, fairways; maar ook sportgrasvelden en
siergazon van hoge kwaliteit.
• De speciale formulering, SGN 100, met een
korrelgrootte fijner dan 1 mm laat toe deze meststof
toe te passen op kort en frequent gemaaide
grassen.
In-TIME SPORTGREEN NPK 15.9.15 (2 + 18)
+ 0,8 Fe.
EG meststof.
• Samengestelde meststof NPK met langdurig werkende stikstof
van ureum formaldehyde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samenstelling :
15 % stikstof (N) totaal.
5,5 % ammoniumstikstof.
3 % ureumstikstof.
6,5 % ureumformaldehyde stikstof.
9 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal
ammoniumcitraat.
7 % fosforzuuranhydride oplosbaar in water.
15 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water.
2 % magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water.
18 % zwavelzuuranhydride (SO3) oplosbaar in water.
0,8 % ijzer (Fe).
Chloorarm.
Verpakking.
Zak van 25 Kg, palet van 1000 kg.
• Voordelen van gebruik.
• Een uitgebalanceerde verhouding aan stikstof, fosfor en kali.
• Een evenwichtige verhouding stikstof/kali van 1/1, voor een
sterke groei.
• Met 15 % stikstof, een hoog stikstofgehalte.
• Ongeveer de helft van de stikstof is onder traag- en
langdurig werkende stikstofvorm van ureumformaldehyde.
Deze milieuvriendelijke stikstof, zorgt voor een optimale
benutting van de stikstof, een rustige groei , zonder
groeistoten en houdt drie maanden aan.
• De speciale formulering, SGN 200, met een korrelgrootte
fijner dan 2 mm laat toe deze meststof toe te passen op kort
en frequent gemaaide grassen.
• Bemestingplan.
Voedende stoffen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kg/100 m²
1
2
3
4
5
6
7
Kg/Ha
100
200
300
400
500
600
700
Kg N/Ha
15
30
45
60
75
90
105
Kg P2O5/Ha
9
18
27
36
45
54
63
Kg K2O/Ha
15
30
45
60
75
90
105
DROOGTEPLEKKEN.
WETTING AGENTS.
PREVENTIEVE WERKING.
MAGNUM CALIBRE.
VOOR de verschijning van de droogteplekken.
Water vloeit uit.
Vermindering van de oppervlakte spanning.
CURATIEVE WERKING.
MAGNUM CO.
Nieuwe technologie.
Mengsel van uitvloeiers met een solvent.
OORZAAK VAN DROOGTEPLEKKEN.
Zandgronden.
WASLAAGJE dat gevormd wordt rond de zandkorrels.
Organische verbindingen.
Zouten en bicarbonaten.
Afbraakresidus van meststoffen.
Reinigen, oplossen en evacueren.
BEHANDELING.
Maand 1
MAGNUM CO:
20 lit
MAGNUM CALIBRE:
PER JAAR:
maand 2
maand 3 maand 4 mand 5 maand 6
10 lit
20 lit
10 lit
10 lit
40 lit MAGNUM CO.
40 lit MAGNUM CALIBRE.
10 lit
INDIGROW.
MAGNUM CALIBRE.
• Bioafbreekbaar bevochtigingmiddel
voor grasvelden .(wetting agent).
• MAGNUM CALIBRE is een uniek mengsel van
verschillende milieu vriendelijke bevochtigmiddelen.
Bijzonder aangewezen voor het voorkomen en
behandelen van droge plekken, ook localized dry spot
genoemd. Regelmatige en vooraf geplande
behandelingen met MAGNUM CALIBRE gaan het
mogelijk maken dat het water doordringt in de bodem en
de herbevochtiging van de droge plekken mogelijk
maakt, en op langere termijn behandelt wordt.
• Gebruiksaanwijzing.
• Curatieve behandeling : 20 liter MAGNUM
CALIBRE in 600 à 800 liter water per
hectare.
• Onderhoud behandeling : 10 à 20 liter in
600 à 800 liter water per hectare.
Naargelang de omstandigheden de
behandeling om de 4 – 6 weken herhalen.
HEKSENRINGEN.
OORZAAK:
BASIDIOMYCETEN.
MARASMIUS OREADES.
PROBLEEM:
HEEL DICHT MYCELIUM.
RIEKT NAAR DE GEUR VAN
PADDENSTOELEN.
WATER DRINKT NIET DOOR.
BEHANDELING.
BEVOCHTIGEN MET EEN GIETERKOP GEEN SPUITDOP.
100 LITER WATER.
+ 1 LITER MAGNUM CITRIQUE.
Olie-extract van sinaasappelschillen.
+ 10 LITER COMPASS BIO ACTIVE LIQUID.
Algen preparaat.
2 tot 3 maal herhalen.
INDIGROW Magnum Citrique.
The Environmentally Sound
Natural Soil Surfactant.
• Magnum Citrique is een nieuw organisch
bevochtigingsmiddel dat natuurlijke surfactants
bevat die het mogelijk maken dat het water sneller
doordringt in de problematieke zogenoemde “dry
spots” en heksenringen.
• De herbevochtiging van de bodem die op een
natuurlijke wijze bevordert wordt is nadelig voor het
schimmelmycelium dat heksenringen.
• Veroorzaakt en de plant zal zich natuurlijk
herstellen.
• Door een correct vochtevenwicht in de bodem te
houden zal de plant beter in staat zijn zijn
bodemnutriënten op te nemen, en door het
aanwezige bodemleven te bevorderen helpt
MAGNUM CITRIQUE stress en ziektes te beperken.
Toepassingsdosis.
• Greens en tees: 3 liter MAGNUM
CITRIQUE in 600-800 liter water per Ha.
• 150 ml in 30-40 liter water voor 500 m2.
• Bij zeer warm en zonnig weer na de
toepassing inregenen.
BESLUIT.
FRACTIONERING IN DE TIJD VAN DE TOEPASSING VAN
DE MESTSTOFFEN N.P.K.
WINTER.
Ca, Mg, organ. Fe.
VOORJAAR Ontledingen.
NAJAAR.
P – K.
korrel.
ZOMER.
N.
Liquid.
+ P, K , TE.
Fe.
voor de kleur.
VOORJAAR.
P-K
korrel.
Download