15._Heidbuchel_Laatste_les

advertisement
Laatste les ECG: examen
Deel 1 => 10 kleine vragen
20% van de punten.
Deel 2: 8ECG's => je hebt 10 protocol bladen dus twee reserve.
Op protocol blad goed invullen => nummer ook. Ook op de JA/NEE vraag antwoorden op
alle formulieren.
Lees alle opties eens goed door.
Cave bij as => linker as = van -30°. Tussen 0 en -30°C linker as afwijking.
Het formulier:
Rechterbovenhoek => paraf zetten.
Secundaire repol stoornis => toe te wijzen aan andere afwijkingne. vb LBTB =>
secundair repol stoornissen. Voorbeeld hyperK+.
Aspecifiek => er is een stoornis maar niet specifiek toe te wijzen aan een oorzaak. (de
reden is niet éénduidig).
2x6 formaat en de ijking staat er op.
25mm/s.
Voorbeelden.
Vrouw 25j pre-operatief.
Bekijk het altijd in de klinsche setting!
V1
 bifasiche P => sinusaal onregelmatig.
 QRS nakijken.
Septaal Q vanaf V4-6.
Repol => negatief in 1 tenlaatste + in 3.
I en aVL ook +
Begin V1 =>P-top normaal (bifasisch), QRS ook, PR is normaal (<200ms)
II, III avf => P moet positief zijn (rechts naar links, boven naar onder).
Extrasystole (supraventriculair, komt van links onder, midden septum en waaiert uit =>
atriaal extrasystole dat laag ontstaat).
Nu op het blad coderen.
Sinus ritme van 60/min => normaal sinusritme. (Bradycardie is minder dan 50 voor de
prof)
Atriale extrasystole
QRS-as => positief in I, II => normale as! (ken dit goed hier staan ook punten op),
morfologisch normaal. Repolarisatie. Lead verwisseling of spiertremor.
Man 72j
Progressieve dyspnoe voorbije maanden
Geen cardiale voorgesichedenis.
Sinusaal, 60/min, PR net iets te lang => 1gr AV blok. QRS te breed en trifasisch (S gaat
door basislijn (DD VT), RBTB met secundaire repol (negatieve T). Dat kan tot V3
persisteren. De transitie blijft wel bewaard bij RBTB.
S golf bij RBTB doorgaans kleiner dan R in V6 (DD VT).
Septale Q-tjes in I en aVL
II, III avf geen Q => geen infarct. Altijd de minesota kriteria.
As => linker as.
LAHB (linker anterior hemi blok)
Trifasciculaire blok! (1ste graads AV blok).
P-top + I en II, wat gehaakt in II => 120ms of meer => P-mitrale (LAH)
Op het blad => 1ste graads AVblok, RBTB volledig, LAHB, Linker as, linker atriale
hypertrofie, repolarisatiestoornissen...
Aandachtspunten => Gebruik een zwart, zacht poltood maar balpen kan ook. Kleur
perfect binnen het bolletje, doorstreep niet en gom niet weg. Maar duid het formulier
aan als " Telt niet mee" en neem een reserveformulier. Dus men kan ze niet
doorstrepen!! Gewoon een nieuw formulier nemen!
Vermijd de fouten zoals in de volgende voorbeelden.
Paar ECG's:
Smal QRS, geen bifasische P,
V1 mini R => goede progressie.
I en aVL verdwijnt het hart (draaiing van het hart in de thorax
III in Q => indien alleen betekent dit niets.
Mogelijks inferior, mogelijks kan (Q in avf kan).
QRS-as => + in I iso in II => normale as. (linker as afwijking).
P in II III en avf moet + zijn maar hier niet => vertrekt laat => laag atriaal ritme.
Infarct => lokatie (is er meer?), naar waar kan het uibreid (lateraal en posterior),
posterior kan het? Hier niet mogelijk inferoir. De datering van het infarct => acuut,
recent of oud. Hier repol is normaal => logische in elkaar.
2
QRS: kleine R grote S verwacht => hier Q en grote S => iets mis.
R in V2-4
V6 normaal complex.
Diepe S in I => negatief complex => rechter as.
Lijkt sinus p-top te zijn
Snelheid rond de 95/min.
II => p-mitrale
Repolarisatie => V1 negatief maar wordt niet + in V3 => het blijft zo tot 5-6 =>
afwijkende repol.
RV-hypertrofie (RAH => + in V1 en een rechter as!!!!!!!!!) => verwacht men
repolstoornissen tot in V3-4 (secundair). Maar V5-6 en II, III en avf => niet echt
verwacht dus eerder aspecifiek. Kan door LVH maar criteria voldoen net niet.
Dus secundaire en aspecifiek repolarisatie.
3. Jonge athleet.
p-top wat negatief op III maar kan normaal zijn.
Normaal sinus bradycardie => te verwachten bij sporter
RS in V1
II,III en avF
QRS is normale as.
Repolarisatie normaal maar vrij hoge T's in de precordialen => ST- ook wat opgetild.
Vroege repolarisatie uitgesproken vorm (J-punt optrekking dat geleidelijk overgaat in de
T-top). Cave kan doen denken aan pericarditis => stel twijfel (hier niet eh) maar indien
twijfel na een week terug zien. PR daling is niet essentieel.
Dus normaal ECG bij een sportman.
4.
Negatieve P in V1 => mag, wordt positief in 4,5,6. I en II ook positief => sinus p
Smal QRS en normaal
Repolarisatie => + in V2 maar niet in 4-6 => hij is negatief. Niet normale evolutie.
Lichte ST-depressie.
II, III, aVF => geen Q's
Normale as.
Repolarisatie => negatief in II, III en avf =>
LVH => voltage kriteria voldaan => sokolov (S V1 en 2 en R 5of 6) => voldane kriteria.
Typische repol afwijkingen voor LVH.
Wat met ST optrekking in V2 => typisch bij LVH
P in V2-3 => normaal al positief hier, hier niet (II ook bisfasisch).
5.
Positief in V1 en rechter as => RVH!!
Ritme? Niet veel te zien in V1. Negatief in II,III en aVf maar zeker niet duidelijk.
Cirkel reentry tachycardie => denk er hieraan.
Ectopische focus => variabiliteit maar niet continu doen.
6.
V1 => RBTB, rand volledig (>120ms)
Bifasisch in p in V1 wordt + naar V6, II,III en avf ook => sinus.
III => diepe brede Q maar ook vrij diep en breed in aVf. Waarschijnlijk oud inferior
infarct.
Is er uitbreiding lateraal? nee ook niet (initieel R in V1 => posterieure uitbreiding).
Inferolateraal maar moeilijk te zien (R verlies in V4-6)
7.
Posterior uitbreiding van een inferior infarct.
Het is oud infarct
V1-3 lichte repoal afwijkingen => aspecifieke afwijkingen tgv oud infarct of nieuw?
Moeilijk te zeggen.
8.
Repolafwijkingen voorwand en avl.
LVH => j punt wat naar beneden en dan naarboven => hier niet => j -punt naar boven en
terminal T.
Instinctief denk men aan een infarct
Evolutie van ischemie (lazy ischemie) => infarct in evolutie. Maar nog geen Q's =>
subendocardiale ischemie, non Q-wave infarct => acuut teken!!
9.
Ritme
Nauw QRS tachycardie rond de 140/min.
regelmatig SVT
Flutter => + in V1 en wroden negatief naar V4-6.
2:1
Reentry mechanisme.
QRS => voltage voldaan voor sokolov, repolarisatie afwijkingen met LVH => I =>
repolarisatie afwijking dat kan passen bij LVH.
10.
Sinusaal basis ritme, met extra slagen tussen (ventriculair omdat er een retrograde P is
in ST => komt uit de ventrikels! dus verbreed alleen volstat niet , LBTB morfo en rechter
as. ++ II,III avf. RV-outflow tract.)
Komen voor in trigimenie.
11.
V1 => VKF => geen P-toppen te zien. Belangrijkste is dat er geen regelmaat is. Zo
fibrillatoir dat de basislijn vlak is. met rustig ventrikulair antwoord. (men probeert het
rond de 80-90/min te krijgen).
Goede progressie over de precordialen.
As is normaal
Repolarisatie => niet echt abnormaal, aspecifiek kan.
Wat met de brede slag => VES of SVES met BTB => abberante verwacht men als het te
snel komt dus kort RR maar hier langer dan de andere => waarschijnlijk een VES. Van
waar komt die? Uit RV of septum (LBTB morfologie) onderaan ergens.
Waarom doet deze pt met VKF extrasystolen tot onderaan => escape slag aan 70/min
(800ms) van uit onderaan de RV. VKF met rustig ventriculair antwoord en af en toe deze
ES met interval van 800ms => het slag van een pacemaker!! Er is een spike
mutherfuckers! Waarom is de spike zo klein => het is een bipolaire pacemaker.
Download