MYOCARDINFARCT : Bilan na vroegtijdige

advertisement
MYOCARDINFARCT : Balans na vroegtijdige trombolyse
Door een vroegtijdige rekanalisatie van het getromboseerde bloedvat na een myocardinfarct kan
men de prognose van de .aandoening duidelijk verbeteren en het aantal verwikkelingen beperken.
Na een myocardinfarct kan men de coronaire obstructie opnieuw rekanaliseren door een
intracoronaire of intraveneuze inspuiting van streptokinase.
Nederlandse vorsers hebben in een gerandomiseerde studie met meer dan 500 patiënten de
resultaten van de conventionele infarctbehandeling met die van de vroegtijdige
trombolyse vergeleken.
Als de trombolyse met streptokinase tijdig wordt uitgevoerd, vermindert de mortaliteit in de
acute fase van het infarct. De hospitalisatie verloopt ook gunstiger. Ze wordt door een
vermindering van het aantal ventriculaire fibrillaties en pericarditis gekenmerkt.
Het nieuwe infarct wordt echter vaker vastgesteld bij de trombolysegroep dan bij de conventioneel
behandelde groep. In zo'n geval wordt steeds dezelfde zone aangetast. Deze herobstructie kan
voorkomen worden door angioplastie of door coronaire bypass-chirurgie.
In de nabije toekomst zal het intraveneuze gebruik van streptokinase de doeltreffendheid van
de methode doen toenemen.
VRAGEN
Waarvan is er sprake in deze tekst ?
Wat is een trombolyse ?
Hoe wordt ze verricht ?
Wat zijn de voordelen ervan ?
Wat is streptokinase ?
Lost die nieuwe behandeling alle problemen op ?
Hoe kan een nieuw infarct vermeden worden ?
1
OEFENINGEN
1. Genus
...het... gevaar (le danger) : onzijdig
………. trombolyse
………. mortaliteit
………. rekanalisatie
………. pericarditis
………. aandoening
………. geval
………. prognose
………. toekomst
………. vorser
………. methode
………. patiënt
………. doeltreffendheid
2. Synoniemen
het hart =
het geneesmiddel =
de verwikkeling =
voorkomen =
de inspuiting =
de doeltreffendheid =
de vorser =
toe/nemen =
de geneesheer =
het aantal =
3. Tegenovergestelden
vroegtijdig 
de vermindering 
verbeteren 
vaak 
verminderen 
steeds 
gunstig 
de toekomst 
4. Schrijf voluit
23
069/44.12.60
233
40 t.h.
14.000
5.482
40 m2
6.000.000
18 m3
13%
1998
1830
2
5. Zinsbouw
Men kan de prognose verbeteren
 Hij zegt dat men de prognose kan verbeteren.
Men kan de obstructie opnieuw rekanaliseren.

Ze hebben de resultaten vergeleken.

De trombolyse is tijdig uitgevoerd.

De mortaliteit vermindert in de acute fase.

De hospitalisatie verloopt gunstig.

Dezelfde zone wordt aangetast.

Hij is gisteren gestorven.

De dokter is onmiddellijk gekomen.

6. Hoofdtijden
behandelen
traiter
behandelde
behandelden
behandeld
verbeteren
injecter
vergeleek
voerden uit
verminderd
kenmerken
constater
voorkwam
3
7. Woordvorming
ver + adjectif + en = verbe
ver + beter (meilleur) + en = verbeteren (améliorer)
hoog
minder
eenvoudig
arm
ander
dun
frans
enig
rijk
fris
kort
giftig
diep
jong
groot
ouder
sterk
klaar
eng
mager
laag
nietig
zwak
lang
ver + adjectif + ing = substantif féminin
ver + beter (meilleur) + ing = de verbetering (amélioration)
hoog
arm
eenvoudig
dun
ander
enig
frans
fris
rijk
giftig
kort
jong
diep
ouder
groot
klaar
sterk
mager
eng
nietig
laag
nieuw
zwak
lang
minder
4
8. -tie = -tion
de informatie =
l'hospitalisation =
de obstructie =
la fibrillation =
de rekanalisatie =
la promotion =
9. -teit = -té
de mortaliteit =
l'efficacité =
de autoriteit =
la majesté =
de materniteit =
l'activité =
10. A la voix passive, worden = être / zijn = avoir été; le complément d'agent est introduit par "door"
L'hospitalisation est caractérisée par une diminution des complications.

La thrombolyse a été pratiquée à temps.

Les complications ont été constatées hier.

La même zone n'a pas été affectée.

Le problème peut être évité grâce à un pontage coronarien.

La Belgique fut occupée par les Allemands de 1940 à 1945.

La grève n'a pas été reconnue par les syndicats.

Notre maison a été vendue hier.

L'Amérique fut découverte par Colomb en 1492.

Cette lettre sera dactylographiée demain.

5
Download