Bijlage 2 - Salvation of all

advertisement
Bijlage Profetisch Woord d.d. 17 november 2011 - DG
Daniël 8:9-14 concordant vertaald (bij wijze van proef).
Opmerkingen: wat tussen 7 0 staat, komt uit de Griekse vertaling van het oude testament, de
septuaginta (LXX).
De dungedrukte woorden horen niet bij de Hebreeuwse tekst; zij zijn toegevoegd om het leesbaarder
te maken. Leg deze naast de herziene Statenvertaling en vergelijk.
9. Toen kwam er uit de ene van deze vier een kleine hoorn, en hij groeit overvloedig groot tot het
zuiderland en tot het oosten en tot het sieraadland.
10. Hij groeit groot tot het heerleger van de hemelen, en er wordt een van het leger naar de aarde
geworpen, en een vanaf de sterren die ook hen vertrapt.
11. Zelfs tot de vorst van het leger verhoogt hij zichzelf; om hem wordt het voortdurende ritueel
7
verstoord0; neergesmeten is al wat behoort tot de plaats van Zijn heiligdom,
12. En aan de hoorn wordt een leger gegeven om tegen het voortdurende ritueel te overtreden; zo
smijt hij de waarheid op de aarde. En hij doet dit en gaat voort.
13. Nu hoor ik een heilige spreken. En de ene andere heilige zegt tegen die-en-die, de spreker:
‘tot wanneer is het visioen van het voortdurende ritueel – 7het stoppen van het offer0 en de tot
woestheid makende overtreding die zelfs de heilige plaats en het leger tot vertrappen overgeeft?
14. En Hij antwoordt 7hem0 : Tot tweeduizend en driehonderd avonden-morgens. Dan zal de heilige
plaats rechtvaardig bevonden worden.
Download