Project Ondernemen - Portfolio van Diana van de Meent

advertisement
Project Ondernemen
Tentoonstelling over de effecten van de zon op de huid
Diana van de Meent 11014512
Candy Kalmeijer
10068074
HDT-3E
HDT-H810-12 Onderzoeken en Ondernemen 1
IND OPDR 1 Project Ondernemen: ‘Van idee naar kans’
07/03/2014
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 3
Rapportage Idee ...................................................................................................................................... 4
Kansanalyse ............................................................................................................................................. 5
Trends .............................................................................................................................................. 5
Branchefeedback ............................................................................................................................. 5
Omgevingsdynamiek ....................................................................................................................... 6
Concurrentieanalyse........................................................................................................................ 6
Doelgroepanalyse ............................................................................................................................ 6
Leverancieranalyse .......................................................................................................................... 6
Time to market ................................................................................................................................ 7
Waardepropositie............................................................................................................................ 8
Netwerk ........................................................................................................................................... 9
Business Canvas Model ......................................................................................................................... 10
Customer Segments ...................................................................................................................... 10
Value Proposition .......................................................................................................................... 10
Customer Relationships................................................................................................................. 10
Channels ........................................................................................................................................ 10
Revenue Streams ........................................................................................................................... 10
Key Resources................................................................................................................................ 11
Key Activities ................................................................................................................................. 11
Partners ......................................................................................................................................... 11
Cost Structure ................................................................................................................................ 11
Conclusie ............................................................................................................................................... 12
Bibliografie ............................................................................................................................................ 13
Bijlage 1 Logboek ................................................................................................................................... 14
Bijlage 2 Individuele reflectieverslag Diana van de Meent ................................................................... 15
Bijlage 3 Individuele reflectieverslag Candy Kalmeijer.......................................................................... 16
Bijlage 4 Pitch ........................................................................................................................................ 17
Bijlage 5 Beoordelingscriteria................................................................................................................ 18
Inleiding
Het vakgebied Huidtherapie neemt op dit moment een interessante positie in op de arbeidsmarkt.
Doordat er de komende jaren steeds meer huidtherapeuten op zoek zijn naar werk en het vakgebied
steeds bekender wordt, zullen huidtherapeuten op steeds meer gebieden een toegevoegde waarde
zijn.
Op dit moment staan huidtherapeuten voor de uitdaging om het werkveld de komende jaren uit te
breiden en meer vraag te creëren naar huidtherapeuten.
Als huidtherapeut in opleiding wordt er verwacht dat de student zich ontwikkeld in de beroepsrollen
ondernemer en beroepsontwikkelaar. Tijdens dit project wordt de ondernemende houding van de
huidtherapeut verder ontwikkeld.
In 2011 zijn de statistieken van de gediagnosticeerde huidkanker opgelopen tot 14.000. De
verwachting is dat deze stijging ook de komende jaren zal doorgaan, onder andere als gevolg van de
vergrijzing. De meeste voorkomende vormen van huidkanker in Nederland zijn de
basaalcelcarcinoom BCC, plaveiselcarcinoom PCC en melanoom. Het verbranden en intermitterende
blootstelling aan ultraviolette straling is hierbij een belangrijke risicofactor. (Integraal
Kankercentrum Nederland, 2013)
In deze haalbaarheidsstudie wordt er gekeken naar de mogelijkheden om Nederlanders op een
leerzame informatieve wijze bewust te maken over de effecten van de zon op het lichaam. Dit door
middel van een tentoonstelling over huidkanker. Door middel van het genereren van een idee, het
uitvoeren van een kansanalyse en het opstellen van een rapportage zal de haalbaarheidsstudie
uitgevoerd worden. Uiteindelijk zal er een pitch voor een vakjury worden gehouden.
Rapportage Idee
Het aantal huidkanker patiënten in Nederland is in de periode van 1990 tot 2008 meer dan
verdubbeld. Een van deze oorzaken is de verandering in het zongedrag van Nederlanders. Door
minder lichaamsbedekkende kleding, meer vrije tijd, en meer vakanties in zonnige oorden stellen
Nederlanders zich meer bloot aan de zon. (RIVM, 2012)
Gemiddeld gaan 51% van de Nederlanders 2-3 keer per jaar op vakantie naar het buitenland. 2/3
deel hiervan gaat hierbij 8 dagen of langer op vakantie.
SKINWORLDS zal een tentoonstelling geven waarbij er uitleg wordt gegeven over de positieve
effecten van de zon op het lichaam maar vooral de negatieve effecten van de zon op de huid. Door
met donorhuiden verschillende huidziekten, die zijn ontstaan door teveel blootstelling aan de zon,
weer te geven hoopt SKINWORLDS mensen op een leerzame informatieve manier te laten zien wat
voor negatieve effecten de zon op de huid kan hebben en hoe gevaarlijk een zonverbranding kan zijn.
Op deze manier wil SKINWORLDS kennis overdragen over bescherming tegen de zon en het
voorkomen van huidkanker.
Een tentoonstelling over de effecten van teveel blootstelling aan de zon wordt momenteel nog
nergens gehouden. SKINWORLDS wil de tentoonstelling zoveel mogelijk richten op studenten van
medische studies, scholieren en zonaanbidders. Op deze manier hoop SKINWORLDS de grootste
doelgroep te bereiken welke invloed zou kunnen hebben op zongedrag en voorlichting zou kunnen
geven over de effecten van zonbeschadiging op de huid.
BODY WORLDS is een soort gelijke tentoonstelling waar SKINWORLDS graag mee zou willen
samenwerken. Door de bekendheid van BODY WORLDS hoopt SKINWORLDS een grote doelgroep te
bereiken. BODY WORLDS heeft momenteel een vaste tentoonstelling gevestigd op de Damrak in
Amsterdam. SKINWORLDS hoopt de tentoonstelling, indien mogelijk, te vestigen bij BODY WORLDS
te Amsterdam.
Uiteindelijk wil SKINWORLDS de tentoonstelling op internationaal gebied presenteren en bij willen
dragen aan BODY WORLDS New York.
Door middel van de tentoonstelling zal SKINWORLDS bijdragen bij de preventie van huidkanker. Op
langere termijn zal dit zich mogelijk kunnen uiten in een lager aantal van huidkanker diagnose.
Kansanalyse
Trends
Huidkanker is in de loop van de jaren ernstig toegenomen. Hierbij staat Nederland op de tweede
plaats wat betreft het voor komen van melanomen op de huid ten opzichte van 27 andere EU landen.
(CBS, 2013)
Het beschermen van de huid met zonnebrand heeft een bewezen preventief effect op het ontstaan
van huidkanker. (Mancebo SE., 2013)
nemen de cijfers van de huidkanker nog ieder jaar toe.
SKINWORLDS zal een tentoonstelling geven waarbij er uitleg wordt gegeven over de positieve
effecten van de zon op het lichaam maar ook vooral op de negatieve effecten van de zon op de huid.
Door verschillende huidziekten die zijn ontstaan door teveel blootstelling aan de zon weer te geven
hoopt SKINWORLDS mensen hierbij te laten zien wat voor negatieve effecten de zon op de huid kan
hebben en hoe gevaarlijk een zonverbranding kan zijn.
Zwak
Gemiddeld
Sterk
X
Doordat het zongedrag van de Nederlanders de afgelopen 20 jaar veranderd is, neemt het aantal
huidkanker patiënten nog steeds toe. Een van de oorzaken van het ontstaan van huidkanker is de
verandering in het zongedrag van Nederlanders. Door minder lichaamsbedekkende kleding, meer
vrije tijd, en meer vakanties in zonnige oorden stellen Nederlanders zich meer bloot aan de zon
hierdoor is de trend van deze onderneming sterk. (RIVM, 2012)
Branchefeedback
Aan de hand van interviews is er gekeken naar de feedback van verschillende ondernemers.
Allereerst is er contact opgenomen met Kim Middelbosch, zij is contactpersoon voor persinformatie
bij BODY WORLDS. Zij vond het een mooi idee waarbij zij aangaf dat de huid inderdaad niet centraal
staat in de tentoonstelling van BODY WORLDS te Amsterdam. Het zou eventueel een onderwerp
kunnen zijn wat bij de tentoonstelling van BODY WORLDS zou passen, echter was zijn niet direct te
spreken over het relateren van de huid aan huidkanker.
Brunhilde Hahnel, vertegenwoordiger van het Institute for Plastination vond het onderwerp erg
uniek. Juist omdat het een uniek en specifiek onderwerp kost het veel tijd om de benodigde
preperaten te kunnen werven en deze vervolgens te plastineren.
Gedurende de pitch is er gebleken dat de ondernemers niet erg enthousiast waren over de locatie. Er
zou volgens hen een betere locatie kunnen zijn voor een informatieve tentoonstelling zoals
SKINWORLDS.
Verder waren zij erg enthousiast over de manier van informatie geven en om op deze manier invloed
te hebben op het ontstaan van huidkanker.
Verder is er uit het interviewen van de doelgroep gebleken dat voordat scholieren met een medische
studie zeer geïnteresseerd zijn in de tentoonstelling, vooral in het belang van de preventie van
huidkanker.
Zonaanbidders zijn minder enthousiast over de tentoonstelling, zij willen liever niet weten wat de
zon voor schade aan de huid zou kunnen aanrichten.
Geen vertrouwen
Gemiddeld vertrouwen
Hoge mate van vertrouwen
X
Over het algemeen is de feedback positief, echter omdat het zo uniek is, is de haalbaarheid lastig te
realiseren.
Omgevingsdynamiek
SKINWORLDS wil graag deel uitmaken van de tentoonstelling welke BODY WORLDS geeft.
Maandelijks bezoeken ongeveer 12.306 mensen BODY WORLDS in Nederland.
Wereldwijd trekt BODY WORLDS zo een 835 aantal bezoekers per dag. (URLmetrics, 2014)
BODY WORLDS Nederland is gevestigd in Amsterdam op de Damrak. Dit is een druk bezochte straat
welke gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer doordat het dicht bij Amsterdam
Centraal gevestigd is.
Concurrentieanalyse
Het idee van SKINWORLDS komt in grote mate overeen met dat van BODY WORLDS. Door samen te
werken met BODY WORLDS zal dit geen concurrentie zijn voor SKINWORLDS.
Wereldwijd zijn er verschillende tentoonstellingen welke soortgelijk zijn aan BODY WORDLS. Dit
zouden concurrenten kunnen zijn voor SKINWORDLS. Echter heeft geen enkele tentoonstelling een
apart gedeelte waarbij er informatie wordt gegeven over de effecten van zonbeschadiging op de
huid. Hierbij is SKINWORDLS wat betreft onderwerp een unieke tentoonstelling, welke nog nergens
anders op de wereld bestaat. (Wikipedia, 2014)
Doelgroepanalyse
SKINWORDLS wil de tentoonstelling zoveel mogelijk richten op studenten van medische studies,
scholieren en zonaanbidders. Op deze manier hoopt SKINWORLDS de grootste doelgroep te
betrekken welke invloed zou kunnen hebben op zongedrag en voorlichting zou kunnen geven over de
effecten van de zonbeschadiging op de huid. Uiteindelijk hoopt SKINWORLDS invloed te hebben op
het verminderen van huidkanker in Nederland.
Leverancieranalyse
SKINWORLDS wil huidaandoeningen weergeven door het gebruik van huiddonaties. Hiervoor is het
nodig om verschillende huiddonaties te hebben welke zich beschikbaar hebben gesteld voor de
wetenschap. Het beschikbaar stellen van het lichaam voor de wetenschap gaat via anatomische
instituten. De anatomische instituten in Nederland zijn:
Medische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam
Medische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam
Medische Faculteit van Leiden
Medische Faculteit van Nijmegen
Medische Faculteit van Utrecht
Medische Faculteit van Maastricht
Medische Faculteit van Rotterdam (Nederlandse Transplantatie Stichting, 2014)
SKINWORDLS zal contact op moeten nemen met een of meerdere van deze faculteiten om
verschillende huiddonaties met huidaandoeningen beschikbaar te hebben voor de tentoonstelling.
Wanneer deze huiddonaties beschikbaar zijn vanuit de medische faculteit zullen deze moeten
worden geplastineerd.
Het plastinaat instituut van Gunter von Hagens, de oprichter van BODY WORLDS, bevindt zich in
Duitsland. Dit instituut zou een leverancier kunnen zijn voor het plastineren van de huiddonaties.
Zeer snel
Gemiddeld
Langzaam
X
Doordat de beschikbaarheid van geschikte donorhuiden gering is zal het lang duren voordat er
voldoende donorhuiden gepresenteerd kunnen worden. Daarnaast heeft het plastineren van de
huiddonaties veel tijd nodig. Hierdoor is het leveren van de huiddonaties welke nodig zijn voor de
tentoonstelling een langzaam proces.
Time to market
Alle preparaten die in de tentoonstelling worden getoond zullen afkomstig zijn van mensen die hun
huid doneren. Hier moet toestemming voor geven zijn voor het overlijden. Enkele motieven voor een
donatie zijn:
- Het willen bijdragen aan een goed doel (22%)
- Enthousiasme over plastinatie (19%)
- Vind het een raar idee om begraven of gecremeerd te worden (13%)
- Het niet willen dat nabestaande het graf moeten onderhouden (13%)
- Enthousiasme voor de toegankelijkheid van een tentoonstellingen (12%)
- Het besparen van begrafeniskosten (7%)
- Geen naaste familie hebben die het graf kan onderhouden (4%)
Wereldwijd zijn er 13.153 registraties voor lichaamsdonaties. In Europa zijn dit 11.719 registraties
waarvan 11.038 registraties uit Duitsland. In Heidelberg is er dan ook een Institute for Plastination
(IfP) sinds 1982. Van de totale registraties is er nu 7,8% overleden. (BODY WORLDS, 2011)
Ondanks dat lichaamsdonatie in Europa, met name in Duitsland veel voorkomt zal het vinden van
een aantal geschikte huiddonaties een langdurig proces zijn. Doordat SKINWORLDS gebruik wil
maken van huiden welke over een enige vorm van huidkanker beschikken zal het aantal geschikte
huiddonaties gering zijn.
Op de aarde zijn er ongeveer 7.000.000.000 mensen. (zozitdat, 2012)
Van dit aantal zijn er 13.153 geregistreerd. (BODY WORLDS, 2011) Dit houdt in dat 0,002 % van de
wereldbevolking is geregistreerd. Jaarlijks worden er wereldwijd 130.000 nieuwe gevallen van
huidkanker vastgesteld. Hiervan sterven er ongeveer 37.000 jaarlijks. (N., 2004-2011)
In dit geval zal het aantal geregistreerde mensen ongeveer 260 registraties met huidkanker tellen.
Met een sterfte van 7,8% van het aantal geregistreerde zullen dit 20 overleden zijn waarvan de
gedoneerde huid tentoongesteld kan worden. Dit is een schatting vanuit de statistieken van BODY
WORLDS en huidkanker.be.
Om een tentoonstelling op te zetten met voldoende informatie over de huid zijn er ongeveer 50
gedoneerde huiden nodig met huidkanker. Om dit te realiseren is er een specialist nodig welke
verschillende stappen uitvoert waardoor de huid plaats kan nemen in de tentoonstelling.
Het proces van plastinatie is:
- Balsemen en anatomische dissectie; de eerste stap is het stopzetten van ontbinding. Dit gebeurt
door middel van het inspuiten van formaline. Met dissectie instrumenten wordt de huid verwijderd.
- Verwijdering van lichaamsvet en water; de huid wordt in een bad met oplosmiddel gelegd.
Bijvoorbeeld een acetonbad.
- Gedwongen impregnatie; bijvoorbeeld siliconen rubber vervangt het aceton. De donatiehuid wordt
in polymeeroplossing en in een vacuümkamer gelegd. Het vacuüm verwijderd de aceton en helpt het
polymeer om in elke cel binnen te dringen.
- Positionering. Na vacuüm impregnatie wordt de donatiehuid gepositioneerd.
de donatiehuid wordt uitgehard.
Een dissectie en plastinatie heeft in totaal ongeveer 1500 werkuren nodig. Dit is ongeveer een jaar.
(BODY WORLDS, 2006-2014)
Met een schatting van 20 donatiehuiden per jaar zal de dissectie en plastinatie twee jaar en zes
maanden tijd in beslag nemen. Dit zal dan een voorspoedig proces zijn.
De primaire belanghebbende, BODY WORLDS, is een organisatie die invloed kan uitoefenen op de
onderneming. BODY WORLDS Amsterdam is een vestiging waar de tentoonstelling plaats zal vinden.
Secundaire belanghebbende zijn de bezoekers van de tentoonstelling. Dit is in de kansanalyse
voornamelijk gericht op studenten, medici en zonaanbidders.
Langzaam, veel tijd nodig
X
Gemiddeld
Snel, weinig tijd nodig
SKINWORLDS is afhankelijk van donoren en in het speciaal de donatie van de huid aangedaan met
huidkanker. Omdat niet is te bepalen is wanneer de huiddonor komt te overlijden en het proces om
de donorhuid te plastineren veel werk vraagt heeft SKINWORLDS veel tijd nodig voordat het zich kan
presenteren als volledige tentoonstelling.
Waardepropositie
BODY WORLDS is een tentoonstelling dat met meer dan 200 anatomische preperaten van echte
menselijke lichamen de complexiteit van ons eigen lichaam weergeeft. De tentoonstelling bestaat uit
verschillende afdelingen waarbij lichamen op verschillende manieren worden getoond en diverse
organen centraal staan. (BODY WORLDS, 2014) Echter ontbreekt het grootste orgaan van het
menselijk lichaam gedurende deze tentoonstelling: de huid. De huid heeft een oppervlakte van
gemiddeld anderhalf tot twee vierkante meter en is in totaal ongeveer 16% van het gehele
menselijke lichaam. Hiermee is de huid het grootste orgaan van het menselijke lichaam. De huid
beschermt het menselijk lichaam van invloeden van buitenaf.
De huid geeft in het bijzonder bescherming tegen:
- Koude, hitte en straling
- Druk, stoten en schaven
- Chemische beschadigingen
- Het binnendringen van micro-organismen
- Het verlies van vocht en warmte (infoNu, 2006)
Door samen te werken met BODY WORLDS zal SKINWORLDS een onderneming zijn welke nog weinig
concurrentie kent.
Er zijn een hoop ondernemingen welke informatie geven over blootstelling aan de zon en huidkanker
zoals bijvoorbeeld stichting Melanoom. Daarnaast wordt er veel reclame gemaakt over het goed
insmeren van zonnefactor gedurende de dag. Toch blijft het aantal huidkanker patiënten toenemen.
Doordat SKINWORLDS een onderneming is welke informatie geeft door de daadwerkelijke effecten
van zonbeschadiging weer te geven hoopt zij, door deze manier van informatie geven, meer invloed
te hebben op zongedrag van Nederlanders.
Dit maakt de onderneming SKINWORLDS uniek, welke ook een toegevoegd waarde heeft voor
andere ondernemingen zoals BODY WORLDS.
Lage toegevoegde waarde
Gemiddelde toegevoegde
waarde
Hoge toegevoegde waarde
X
Netwerk
Om de onderneming SKINWORLDS te kunnen opzetten zijn er specialisaties nodig, waaronder
personen die de huid kunnen plastineren en organisaties voor donoren zoals het Institute of
Plastination. Verder is het belangrijk om in contact te komen met de expositie BODY WORLDS. Om
SKINWORLDS te kunnen laten bestaan is een nauwe samenwerking met deze partijen van essentieel
belang.
Daarnaast is het belangrijk om met de doelgroep in contact te komen die mogelijk interesse hebben
in een tentoonstelling zoals SKINWORLDS.
Het netwerk dat al is opgezet bestaat nu voornamelijk uit studenten, huidtherapeuten,
verpleegkundige, oncologen en dokters-assistenten.
Zij kunnen meewerken in het netwerk door middel van congressen en beroepsverenigingen.
Ontevreden ambivalent met
netwerk
Gemiddeld tevreden netwerk
X
Zeer tevreden met netwerk
Business Canvas Model
Customer Segments
SKINWORLDS zal zich richten op scholieren en medici. Zij voor wie de informatieve inhoud van
SKINWORLDS interessant is. Dit zijn de geneeskunde studenten, studenten van de academie van de
gezondheidzorg, artsen, huidtherapeuten, fysiotherapeuten, ect. Dit geldt ook voor personen die zich
interesseren in de anatomie van de mens. Daarnaast wil SKINWOLRDS ook Nederlanders welke veel
aan de zon blootgesteld worden benaderen. Verder is de tentoonstelling voor iedereen toegankelijk
Value Proposition
Door SKINWORLDS wordt de bezoeker geïnformeerd over de zon en de positieve en negatieve
effecten daarvan op de huid. Met gebruik van gedoneerde huidpreparaten worden deze effecten
zichtbaar gemaakt. Door de informatie waar te nemen kan dit meer indruk maken. Het doel hiervan
is de persoon bewust maken van zonbeschadiging en te informeren over het leren om gaan met UV
straling en het beschermen van je huid.
Doordat de ondernemers een paramedische achtergrond studie huidtherapie hebben is het vanwege
de achtergrondkennis gemakkelijker om de juiste informatie met aandacht voor de huidkanker over
te brengen. Uiteindelijk hoopt SKINWORLDS met deze informatie een bijdrage te kunnen leveren bij
preventie van huidkanker.
Customer Relationships
Door middel van informatieve bordjes en geluidsopnames zal er contact worden gehouden met de
klanten. De geluidsopnames zullen doormiddel van koptelefoons zowel in het Engels als Nederlands
beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat de klanten zich bewust worden van de negatieve effecten
van de zon en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Door middel van een klanten bestand
zullen de klanten vrijblijvend ook na de tentoonstelling op de hoogte gehouden kunnen worden met
informatieve folders welke via de e-mail verstuurd worden.
Channels
SKINWORLDS zou graag deel uit willen maken van BODY WORLDS. Het eerste jaar zal door middel
van flyers en reclame boards bekend worden gemaakt dat er een nieuwe afdeling is toegevoegd bij
de tentoonstelling BODY WORLDS. Dit bijvoorbeeld bij scholen en gezondheidscentra. Vervolgens
worden de klantengroepen op de hoogte gehouden met behulp van klantenbinding die BODY
WORLDS heeft opgebouwd. Tickets zullen online beschikbaar zijn en/of aan de deur.
Revenue Streams
De inkomstenbron zal voornamelijk zijn van de tickets die de personen moeten kopen om toegang te
krijgen tot BODY WORLDS/SKINWORLDS.
Prijscatergoriën
prijs
Volwassenen
€18,Kinderen (6-18 jaar)
€12,Kinderen (0-5 jaar)
€ 0,Gezinsticket
€55,Extra kind gezinsticket
€ 6,Studenten < 30 jaar
€16,Senioren (65+)
€16,CJP pas
€16,Stadspas
€16,Veteranen
€16,Rolstoelgebruikers
€12,-
Na de tentoonstelling komt men in een winkel waar souvenirs te koop zullen zijn. SKINWORLDS zal
deze winkel gebruiken om onder andere zonnebrand te verkopen maar ook informatieve boeken.
Key Resources
Om SKINWORLDS te verwezenlijken is het belangrijk goed contact te hebben met BODY WORDLS en
het Institute for Plastination (IfP).
Dit om de tentoonstelling weer te kunnen geven in BODY WORLDS en de huidpreperaten
geplastineerd geleverd te krijgen van het Institute for Plastination.
Key Activities
De klanten zullen doormiddel van het klanten bestand op de hoogte gehouden worden van het weer
en zonkracht die op verschillende landen aanwezig is. Voornamelijk in de periodes dat de meeste
vakanties geboekt worden zullen de klanten op de hoogte gehouden worden over preventie tegen
huidkanker.
Partners
SKINWORLDS zal erg afhankelijk zijn BODY WORLDS en het Institute for Plastination. Een goede
samenwerking is hierbij van essentieel belang. SKINWORLDS zal ook in samenwerking willen gaan
met verscheidene Sun Protection Factor (SPF) ontwikkelaars.
Cost Structure
Om SKINWORLDS te laten functioneren is er een afdeling nodig in het pand van BODY WORLDS aan
het Damrak te Amsterdam. Vervolgens is er media nodig om de nieuwe afdeling te introduceren.
Conclusie
SKINWORLDS zal een tentoonstelling geven die nog niet eerder is vertoond. Door middel van het
tentoonstellen van huidpreparaten aangetast door huidkanker zal dit een interessante manier zijn
om informatie over te dragen. De informatie zal geschikt zijn voor studenten of docenten die zich in
de geneeskunde of medische vak willen ontwikkelen. De tentoonstelling zal ook gericht zijn op
zonaanbidders en is toegankelijk voor iedereen. SKINWORLDS hoopt uiteindelijk een bijdrage te
leveren aan de kennis over zongedrag bij Nederlanders en op deze manier ook preventief te zijn bij
huidkanker.
Echter is het ontwikkelingsproces van SKINWORLDS een langdurig proces. Dit omdat huiddonoren
moeilijk te werven zijn en het proces tot het tentoonstellen van de donorhuid langdurig is.
Uit de kansanalyse kan geconcludeerd worden dat het idee SKINWORLDS gewaardeerd wordt en dit
op lange termijn een succesvolle tentoonstelling zou kunnen zijn. Het idee is zeker een kans, echter
heeft het wel lang de tijd nodig om zich te ontwikkelen en te kunnen presenteren als een geheel.
Bibliografie
BODY WORLDS. (2014). Body worlds: the happinessproject. Retrieved Juli 1, 2014, from
bodyworlds.nl: http://bodyworlds.nl/body-worlds-the-happiness-project/
BODY WORLDS. (2011, Oktober). Lichaamsdonatie voor plastinatie. Retrieved Juni 5, 2014, from
bodyworlds.com:
www.bodyworlds.com/Downloads/Temp/Amsterdam12/Teacher/Lichaamsdonatie_pkit.pdf ,
BODY WORLDS. (2006-2014). Method of plastination. Retrieved Juni 5, 2014, from bodyworlds.com:
www.bodyworlds.com/en/plastination/method_plastination.html
CBS. (2013, September 17). Toename sterfte door huidkanker. Retrieved Juni 5, 2014, from cbs.nl:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3898wm.htm
infoNu. (2006). De menselijke huid. Retrieved Juni 8, 2014, from mens-en-gezondheid.infonu.nl:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/91620-de-menselijke-huid.html
Integraal Kankercentrum Nederland. (2013, Juni 6). Cijfers over huidkanker. Retrieved Mei 2014, 27,
from kanker.nl: https://www.kanker.nl/bibliotheek/huidkanker/wat-is/1547-cijfers-over-huidkanker
Mancebo SE., H. J. (2013, Juli). Suncreens: A Review of Health Benefits, Regulations, and
Controversies. Retrieved Juni 5, 2014, from ncbi.nlm.nih.gov:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24891063
N., L. (2004-2011). Statistieken over huidkanker. Retrieved Juni 5, 2014, from huidkanker.be:
www.huidkanker.be/statistieken.php
Nederlandse Transplantatie Stichting. (2014). Hoe stel ik mijn lichaam ter beschikking van de
wetenschap? Retrieved Juni 6, 2014, from transplantatiestichting.nl:
http://www.transplantatiestichting.nl/vraag/hoe-stel-ik-mijn-lichaam-ter-beschikking-van-dewetenschap
RIVM. (2012, Augustus 22). Zongedrag belangrijke reden voor de toename van het huidkankerrisico.
Retrieved Mei 25, 2014, from rivm.nl:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Zonge
drag_belangrijke_reden_voor_de_toename_van_het_huidkankerrisico
URLmetrics. (2014, April 30). Bodyworld SK. Retrieved Juni 5, 2014, from urlm.nl:
http://urlm.nl/www.bodyworld.sk
Wikipedia. (2014). Competitors. Retrieved Juni 26, 2014, from en.wikipedia.org:
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_Worlds#Competitors
zozitdat. (2012, Augustus 29). Hoeveel mensen zijn er op de wereld? Retrieved Juni 5, 2014, from
zozitdat.nl: www.zozitdat.nl/2012/08/29/hoeveel-mensen-zijn-er-op-de-wereld/
Bijlage 1 Logboek
Datum
Week 2
09-05-2014
Week 3
13-05-2014
14-05-2014
Week 4
20-05-2014
Week 5
26-05-2014
28-05-2014
Week 6
03-06-2014
05-06-2014
Week 7
10-06-2014
Week 8
17-06-2014
18-06-2014
Week 9
23-06-2014
Week 10
25-06-2014
30-06-2014
01-07-2014
02-07-2014
03-07-2014
Projectactiviteit/-product
Uitvoerder
Voorbereiding, bestuderen
opdracht, brainstormen
Diana en Candy
Project Ondernemen HC
Project Ondernemen WC
Diana en Candy
Diana en Candy
Onbegeleide bijeenkomst,
brainstormen idee, inleiding
schrijven
Project Ondernemen HC
Project Ondernemen WC
Diana en Candy
Project Ondernemen WC
Pitch Training
Uitwerken Business Canvas
Model
Diana en Candy
Contact opgenomen met het
Institute for Plastination en
BODY WORLDS
Uitwerken Kansanalyse
Diana
Uitwerken Kansanalyse
Diana en Candy
Project Ondernemen WC
Aanpassen feedback
Opstellen en versturen van
interviews
Diana en Candy
Diana en Candy
Diana en Candy
Diana
Business Canvas Model bijstelen Diana en Candy
Voorbereiding Pitch
Pitch voor vakjury
Verwerken branchefeedback,
aanpassen kansanalyse
Rapportage idee en de conclusie
afmaken
Branchefeedback afmaken
Reflectieverslagen
Spellingscontrole, opmaak,
literatuurlijst, opsturen project
Diana en Candy
Diana en Candy
Diana en Candy
Diana
Candy
Diana en Candy
Candy
Bijlage 2 Individuele reflectieverslag Diana van de Meent
Gedurende het project die samen is doorlopen met mijn medestudent Candy Kalmeijer is mij
opgevallen dat het veel creativiteit naar boven haalde. Het project gaf veel vrijheid voor
verschillende ideeën. Dit gaf de aanleiding om verder te denken dan het opstarten van een
huidtherapeutische praktijk, wat ik overigens ambieer in de toekomst.
Ik vind het belangrijk om in het huidtherapeutische beroep creatief te zijn en vindingrijk. In het
beroep kom je veel verschillende aandoeningen tegen en is er voor de meeste aandoeningen een
richtlijn opgesteld. Echter is geen enkele huid of persoonlijkheid het zelfde. Dit vraagt om breder te
denken dan alleen de richtlijnen.
Om dit te kunnen ontwikkelen gedurende het project, heb ik de volgende competenties uit het PP en
het beroepsprofiel opgesteld:
open staan voor nieuwe ontwikkelingen (vakliteratuur, overleg, nascholing)
14.1 innovatieve activiteiten ontwikkelen en ondernemend gedrag vertonen
Doelgericht: handelt oplossingsgericht, ontwijkt (lastige) beslissingen niet, past zich waar nodig aan
de omstandigheden aan en improviseert wanneer de situatie daarom vraagt
Onafhankelijk: is zich bewust van eigen functie, positie en rol, vormt zich een onpartijdig oordeel en
neemt beslissingen waarin hij rekening houdt met perspectieven en belangen van alle direct
betrokken partijen.
Feedback.
De feedback die verkregen is door mijn medestudent Candy Kalmeijer geeft aan dat ik gedurende het
project open heb gestaan voor nieuwe ideeën. Dit omdat wij graag een samenwerking wilde aangaan
maar beide hele andere opvattingen hadden over het project. Door open te staan zijn we het beide
eens geworden over het onderwerp SKINWORLDS. Het is een kansanalyse geweest dat ik met plezier
heb uitgevoerd aangezien het onderwerp me heel erg interesseerde. Dit ondanks het niet mijn eerste
keus was om een kansanalyse over te schrijven.
Door een nauwe samenwerking is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de belangen
van de direct betrokken partijen. In dit geval mijn medestudent Candy Kalmeijer. Na het vragen van
feedback kwam naar voren dat dit als een prettige samenwerking werd ervaren. Door het tonen van
initiatief en het naar voren brengen hoe ik het project in beeld had maar ook door het vragen hoe
mijn medestudent de kansanalyse wilde uitvoeren, is de prettige samenwerking ontstaan.
In het vervolg zou ik mij meer willen verdiepen in het onderwerp en beter contact willen houden met
de geïnterviewde. Hier in had ik meer ondernemend gedrag mogen laten zien.
Bijlage 3 Individuele reflectieverslag Candy Kalmeijer
Het uitwerken van kansanalyse voor een onderneming op huidtherapeutisch gebied vond ik erg leuk.
Ik vond het vooral leuk om creatief een kansanalyse uit te werken voor een onderneming welke niet
standaard wordt verwacht bij een huidtherapeut. Op deze manier kon je verder kijken dan het
opzetten van een huidtherapeutische praktijk waarbij standaard behandelingen worden gegeven.
Ik vond het lastig om het business canvas model uit te werken. Door goed samen te werken met mijn
medestudent Diana van de Meent zijn we er met zijn tweeën uiteindelijk, naar mijn idee, best goed
uit gekomen.
Ik vond het prettig om dit project in tweetal te kunnen uitvoeren, hierdoor vond ik de samenwerking
erg fijn en liep de communicatie niet langs elkaar heen.
Gedurende het project heb ik mijn medestudent Diana van de Meent feedback gevraagd op een
aantal competenties.
Huidtherapeut als ondernemer
De huidtherapeut zet een financieel gezonde huidtherapeutische praktijk op, dan wel bevordert het
implenteren van nieuwe (markt-) ontwikkelingen binnen een bestaande praktijk/organisatie.
Feedback: aan het begin van het project wist je niet goed welk onderwerp je wilde als onderneming.
Door samen te brainstormen zijn we uiteindelijk op een idee gekomen wat ons allebei enthousiast
heeft gemaakt. Hierdoor was je meer gemotiveerd.
Huidtherapeut als beroepsontwikkelaar
De huidtherapeut creëert en ontwikkelt nieuwe activiteiten in de beroepsbeoefening.
Feedback: doordat we niet voor een standaard huidtherapeutische onderneming gekozen hebben
zijn er zeker nieuwe activiteiten ontwikkeld in de beroepsoefening. Een huidtherapeut kan ook
doormiddel van tentoonstellingen informatie en voorlichting geven.
Plannen en organiseren: stelt effectieve doelen, prioriteiten, plant benodigde acties en geeft tijd en
middelen aan om deze doelen te bereiken.
Feedback: doordat we twee weken naar Brussel zouden gaan voor onze internationale stage vond jij
het belangrijk om hiervoor een goede planning te hebben. Door goed van te voren te bepalen welke
onderwerpen er gedaan moesten worden hebben we uiteindelijk zonder enorme tijdsdruk ons
project kunnen maken. Uiteindelijk was het best fijn om samen in Brussel te zijn, hierdoor konden we
veel dingen met elkaar bespreken.
Communicatief: geeft uitleg over eigen handelen, beslissingen en overwegingen, communiceert
helder en concreet in woord en geschrift, stemt communicatie af op de anderen, ontwijkt moeilijke,
confronterende gesprekken niet.
Feedback: hierbij vond jij voornamelijk het houden van een pitch moeilijk. Doordat wij dit nog nooit
hadden gedaan wisten we niet goed wat we hierbij moesten verwachten. Ik denk dat je het
uiteindelijk goed hebt gedaan en de presentatie informatief maar ook leuk hebt gemaakt.
Ik ben het over alle feedback helemaal eens. Het uitwerken van een kansanalyse vond ik erg leuk en
leerzaam. Ook het houden van een pitch voor een vakjury vond ik uiteindelijk erg leuk, dit maakte
het verkopen van een onderneming echt. Ook zetten deze ondernemers je aan het denken over
onderwerpen waaraan jij zelf soms nog niet eens gedacht hebt.
Bijlage 4 Pitch
Stel je voor je gaat op zonvakantie. Je ligt lekker in je hangmat te genieten van de zon. Zonlicht is de
belangrijkste bron van Vitamine D. Vitamine D is nodig om calcium uit de voeding in het lichaam op
te nemen. Dit is belangrijk voor groei en het behoud van stevige botten en tanden. Daarnaast speelt
vitamine D een belangrijke rol bij celgroep en celdeling zoals in het immuun(afweer)systeem.
Maar...
Ultraviolette straling is een grote risicofactor bij huidkanker en is een van de belangrijkste oorzaken
voor het ontstaan van de meestvoorkomende huidkanker namelijk: het basaalcelcarnioom en het
plaveiselcelcarcinoom.
Daarom willen wij, Candy Kalmeijer en Diana van de Meent, Nederlanders op leerzame en
informatieve wijze bewust maken over zongedrag.
BODY WORLDS doet dit op de manier door echte lichaamsdelen te laten zien. Afdelingen zoals:
bloedvaten, zenuwen, longen en harten worden gedurende de tentoonstelling gepresenteerd. Helaas
vergeten zij het belangrijkste en grootste orgaan van de mens... De huid. 16% van het menselijk
lichaam bestaat uit huid.
De huid geeft in het bijzonder bescherming tegen:
- Koude, hitte en straling
- Druk, stoten en schave
- Chemische beschadigingen
- Het binnendringen van microorganismen
- Het verlies van vocht en warmte
Wij willen door middel van de tentoonstelling SKINWORLDS met donorhuiden, welke beschadigd zijn
door de zon, mensen bewust maken van hun zongedrag. Dit ter preventie van huidkanker.
Bijlage 5 Beoordelingscriteria
Groep: HDT-3E
Datum:
Beoordelend docent: M.D. Kirsten
Inhoud
Punten
Max aantal punten
Inleiding
Uitwerking van het idee
Kansanalyse:
5
20
Trends
Branchefeedback
Omgevingsdynamiek
Time to market
Waardepropositie
Netwerk
5
5
5
5
5
5
10
Gebruikte bronnen (deskresearch en
fieldresearch)
Bussiness Canvas Model
Conclusie
30
5
Eindcijfer
totaal van alle onderdelen (=maximaal 100)
gedeeld door 10 = max 10
Overige producten: deze moeten voldoende zijn
om het project af te ronden
Taalgebruik
Bondigheid en volledigheid
V/O
V/O
Structuur
V/O
Logboek
V/O
Individuele reflectie
V/O
Aanwezig Pitch
J/ N
* 0=slecht, 1= onvoldoende, 2= zwak, 3=voldoende, 4=goed, 5=uitstekend
Download