Voorstelling leerlingenbegeleiding

advertisement
Leerlingbegeleiding
in de eerste graad
Wat willen we bereiken?
Hoe krijgen we een totaalbeeld
van elke leerling?
Secretariaat
Resultaten
Leerkrachten
Klassenraden
CLB
Eigen
waarneming
Ouders
Leerling zelf
Klasgenoten
Lagere
school
Wat doet de leerlingbegeleiding?
Wat betekent socio-emotionele begeleiding?
Wat betekent socio-emotionele begeleiding?
Wat betekent socio-emotionele begeleiding?
Wat betekent socio-emotionele begeleiding?
Hoe worden leerstoornissen opgevolgd?
Hoe worden leerstoornissen opgevolgd?
Hoe worden leerstoornissen opgevolgd?
Hoe worden leerstoornissen opgevolgd?
Wat zijn de spanningsvelden?
weinig steun van de ouders
snel doorsturen van leerlingen
grenzen van begeleiding
niet dezelfde begeleiding als lagere school
gebrek aan overleg
Download