Teertest op asfaltmaterialen

advertisement
Teertest op asfaltmaterialen
Teer in asfalt
Koolteer is een verzamelnaam voor een reeks giftige polyaromatische
koolwaterstoffen (PAK’s) die courant voorkomen in sommige oudere asfaltproducten
zoals dakdichtingsmaterialen, wegverhardingen of ommantelingen van ondergrondse
hoogspanningskabels. Teerhoudend asfalt wordt daarom beschouwd als gevaarlijk
afval. Bij afbraak- of ontmantelingswerken mogen dergelijke materialen niet
hergebruikt worden maar moeten zij worden vernietigd in een erkende
verwerkingsinstallatie.
Hoe herkennen ?
Meestal is het niet mogelijk om teerhoudende producten op het zicht te
onderscheiden van niet teerhoudende varianten en is het nodig om de materialen
effectief te testen. De zekerste en meest precieze methode is de
laboratoriumanalyse maar deze is vrij duur en bovendien tijdrovend. Een eenvoudig,
snel en in de meeste gevallen adequaat alternatief is de PAK spraytest.
PAK spraytest
In deze test wordt een vers staal van het asfaltmateriaal bespoten met een witte
spray. Indien het asfaltstaal teer bevat, treedt een min of meer duidelijke gele
verkleuring van de spraylaag op. In twijfelgevallen wordt het staal onder een UVlamp bekeken waarbij teerhoudend materiaal duidelijk blauwgroen oplicht.
De uitvoering van de spraytest vergt geen specifieke erkenning, maar gebeurt best
onder gestandaardiseerde en beveiligde omstandigheden, en met een eenvormige
rapportering. Ibeve voert deze test standaard uit op verdachte materialen in het
kader van sloopinventarissen of op verzoek van de klant.
Voordelen en beperkingen
Via de PAK spraytest geeft in de meeste gevallen snel duidelijkheid over de
eventuele aanwezigheid van teer. Zij wordt algemeen aanvaard als voldoende
nauwkeurig om uit te maken of het materiaal al dan niet als teerhoudend moet
worden behandeld.
De spraytest blijft evenwel een indicatieve methode die niet of minder goed reageert
bij (zeer) lage teergehaltes. In dergelijke gevallen of wanneer een kwantitatieve
bepaling nodig is, blijft een laboratoriumonderzoek aangewezen.
Positief staal onder UV licht
Download