Van student … … tot professional Lessentabel en jaarindeling

advertisement
Van student …
Je leert (toekomstige) ouders begeleiden: van kinderwens over zwangerschap
tot bevalling, van boreling tot dreumes van één. Je bewaakt de natuurlijke
gang van zaken, geback-upt door inzicht in wetenschap en techniek. Je traint je
vaktechnische en psychosociale vaardigheden, scherpt je stressbestendigheid.
Stap voor stap ontpop je je tot een professional die te allen tijde, ook in moeilijke
omstandigheden, doordacht en efficiënt kan handelen. Als verloskundige draag je
immers veel verantwoordelijkheid, en daar bereiden wij je zorgzaam op voor.
… tot professional
Lessentabel en jaarindeling
Het academiejaar is opgesplitst in
4 periodes. Een dubbel voordeel: je
spreidt je studielast en je leert plannen.
Dus ook: duidelijke afbakening van
de leerstof, snelle feedback, en een
evaluatie op het einde van elke
periode.
Bij sommige vakken is het proces
belangrijk: je kennis en vaardigheden
groeien gaandeweg. Ook hier krijg je
tussentijdse feedback maar loopt je
evaluatie over verschillende periodes.
Kies je voor een job als zelfstandige vroedvrouw, dan kom je vooral bij gezinnen
thuis, tijdens het hele proces van voor de zwangerschap tot na de geboorte.
Dit is de lessentabel van het lopende
academiejaar (2015-2016).
In een ziekenhuis kan je aan de slag op een verlosafdeling, materniteit, dienst
neonatologie of gynaecologie, centra voor fertiliteit en genetica ...
STP: in deze kolom vind je per
opleidingsonderdeel het totale
aantal studiepunten. Die drukken de
studieomvang van elk vak uit: één
studiepunt stemt overeen met 25 à 30
uren studie.
Ook in kraamzorgcentra en organisaties zoals Kind en Gezin kan je terecht.
Verder studeren? Een master Verpleeg- en Vroedkunde ligt in het verlengde van
je professionele bacheloropleiding. Je kan ook (non stop!) kortere navormingen
volgen: check www.kdg.be/vroedkunde.
Dit diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn: je kan in heel Europa als
vroedvrouw aan het werk.
Gemiddeld heb je 25 contacturen per
week. Een contactuur is een uur dat je
op de campus les hebt of een demo
bijwoont.
EERSTE JAAR
TWEEDE JAAR
DERDE JAAR
Focus op
de normale menselijke voortplanting
Focus op
de bedreigde menselijke voortplanting
Focus op bijzondere aspecten van de
menselijke voortplanting / ziekenhuisvroedvrouw of zelfstandige vroedvrouw
OPLEIDINGSONDERDEEL
STP
Klinisch onderwijs
16
(met 3 weken stage)
Deel 1: skills
Deel 2: stage - 114 u.
Functioneren als vroedvrouw
9
De vroedvrouw als professionele
zorgverlener
De vroedvrouw in de rechtsstaat
De vroedvrouw als coach
Kinderwens
3
Alle aspecten van (pre)conceptie
en seksualiteit komen hier aan bod
Zwangerschap
7
Gezond zwanger
Bewust zwanger
Baring
5
Kraambed
8
De pasgeborene
De kraamvrouw
Het gezin in relatie
De vroedvrouw als kritische
3
beroepsbeoefenaar
De gezonde mens: Een gezond
3
lichaam
De gezonde mens: De gezonde mens
3
in zijn omgeving
De gezonde mens: De gezonde mens
3
in relatie
OPLEIDINGSONDERDEEL
STP
Stage - 15 weken,
36 stage-uren per week:
Klinisch onderwijs: stage 6 weken
10
verloskamer
Klinisch onderwijs: stage 9 weken
14
(kraamafdeling, neonatologie,
gynaecologie of OK of raadpleging)
Klinisch onderwijs: verloskundig
5
denken en doen
De baring met verwikkelingen
4
De zieke mens
De mens met
5
gezondheidsproblemen
Omgaan met
3
gezondheidsproblemen
De zorgende vroedvrouw
6
Evidence based midwifery
Maatschappelijk verantwoordelijke
zorg
De bedreigde zwangerschap
4
Het kraambed met verwikkelingen
6
Verwikkelingen bij de neonaat
Verwikkelingen bij de kraamvrouw
Klinische farmacologie
3
Algemene farmacologie
Toxicologie
Teratologie
OPLEIDINGSONDERDEEL
STP
Stage - 18 weken,
36 stage-uren per week:
Klinisch onderwijs: stage 9 weken
15
verloskamer
Klinisch onderwijs: stage 9 weken
12
(kraamafdeling, neonatologie,
gynaecologie of OK of raadpleging
of extramurale stage)
Je kan 6 of 12 weken van je stage in
het buitenland lopen.
Hoogrisico neonatologie
3
Bijzondere verloskunde
5
Vruchtbaarheidsstoornissen
Diagnostiek
Operatieve ingrepen
De professionele vroedvrouw
9
Interprofessionele samenwerking of
internationale trends in de
verloskunde ( je maakt een keuze uit
een van beide opties)
Vroedvrouw en maatschappij
Wettelijk kader
Gezondheidspromotie door
didactiek
Ziekenhuisvroedvrouw of
5
zelfstandige vroedvrouw ( je maakt
een keuze uit een van beide opties)
Educator @ healthcare
3
Bachelorproef
5
Gespecialiseerde toegepaste
3
farmacologie
Gloednieuwe campus!
Ooit koekjesfabriek Biscuit Parein, vanaf september een hippe leer- en
ontmoetingsplek. Genoeg plaats om te studeren, te oefenen, te chillen.
Zithoeken binnen en buiten (én een koffiebar). Ruimte voor beweging
(stal je fiets, rep je naar de sporthal), een heuse KdG-food market, een
open plek op ‘t Zuid: Brusselstraat 45. www.kdg.be/campus-zuid
september
oktober
november
december
januari 2017
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
L
L
L
L
L
L
V
E
E
L
L
L
L
L
V
V
L
E
E
L
L
L
L
V
L
L
E
E
V
V
L
L
L
E
S
S
S
S
S
S
D
V
V
V
V
V
V
E
E
E
D
V
D
Deliberatie en proclamatie
E
Examenweek
L
Les- of stageweek
V
Vakantie
S
Stage
Check www.kdg.be/vroedkunde voor updates en vakinhoud.
Onderwijsaanpak
Studiegebied Gezondheidszorg
In deze driejarige opleiding schakel
je voortdurend tussen theorie en
praktijk.
de partner, de gezinssituatie en
de ruimere leefwereld in onze
superdiverse samenleving.
Je bestudeert de gezonde en
de zieke mens, de normale en
de bedreigde zwangerschap,
de droombevalling en die met
complicaties. Je krijgt les over
de fysiologische, medische en
de psychosociale aspecten
van vroedkunde. Van wens
tot werkelijkheid: voorlichting,
kinderwens, vruchtbaarheid, (pre)
conceptie, zwangerschap, bevalling,
kraambed, borstvoeding, opvolging
van het kind tot de eerste verjaardag.
Je aandacht gaat niet alleen naar
moeder en baby maar ook naar
In het skillslab op onze campus krijg
je de tijd en de ruimte om kennis
en vaardigheden te oefenen op
simulatiepoppen en -patiënten. Het is
een levensechte, hoogtechnologische
maar ook veilige en toegankelijke
leeromgeving, waar studenten en
professionals elkaar ontmoeten.
Tijdens stages in binnen- en
buitenland werk je mee in
multidisciplinaire teams van
vroedvrouwen, artsen, kinesisten,
verpleegkundigen, psychologen ...
Coaching
Leerkrediet
Elke student heeft een persoonlijke
leertrajectbegeleider. Die volgt je
resultaten op, adviseert je, geeft coaching op maat. Onze docenten staan
dichtbij hun studenten: samen op pad
doorheen je studieparcours.
Dankzij het tutoringprogramma [email protected] kunnen alle eerstejaars
intekenen op bijlessen door laatstejaarsstudenten: studie- en praktijktips
in een gemoedelijke sfeer.
Tijdens je stage word je begeleid door
KdG-docenten en een professional op
je stageplek.
Je kan ook hulp krijgen voor tal van
vraagstukken: studiemethode, faalangst, financiën, combi studie en sport
... www.kdgstuvo.be
Elke student die start in het hoger onderwijs krijgt van de Vlaamse Overheid
140 studiepunten. Dit is je leerkrediet.
Per vak (opleidingsonderdeel) dat je
volgt, zet je studiepunten in. Door te
slagen voor het vak verdien je deze
studiepunten terug. Een volledige
professionele bachelor telt 180 studiepunten, of 60 studiepunten per jaar
(in een modeltraject). Studiepunten
drukken de omvang van een vak uit: 1
studiepunt komt overeen met 25 à 30
uren studie (inclusief aanwezigheid in
lessen en thuiswerk).
www.kdg.be/leerkrediet
Studiegeld
www.kdg.be/studiegeld: inschrijvingsgeld, specifieke kosten per opleiding,
studiebeurzen ... www.kdgstuvo.be
Vroedkunde
Professionele bachelor Vroedkunde
Elk geboorteverhaal is uniek. En jij maakt er deel van uit:
een opleiding vol verwondering, kracht, flow, wetenschap,
kritisch denken, verantwoordelijkheid en voldoening.
Studeren, en?
Sport, cultuur, kot?
www.kdgstuvo.be
www.gate15.be: hét platform voor alle
studenten van de AUHA.
AUHA euh? Associatie Universiteit en
Hogescholen Antwerpen.
Naar het buitenland?
Wist je dat … de beroepstitel ‘vroedvrouw’ niet afgeleid is van
het woord ‘wroeten’ maar wel van ‘vroed’, wat ‘wijs en ervaren’
betekent?
Infomomenten 2016
Inschrijven
Zaterdag 12 maart van 10 tot 17 u.
Zaterdag 25 juni van 13 tot 17 u.
Donderdag 8 september
van 17 tot 20 u.
www.kdg.be/inschrijven
Openlesdag
Woensdag 27 april van 14 tot 17 u.
www.kdg.be/infomomenten
Stel je vraag aan een student
www.kdg.be/facebookvraag
Campus Markgrave
Van Schoonbekestraat 143,
B-2018 Antwerpen
+32 3 613 15 00
[email protected]
kareldegrotehogeschool
#kdghogeschool
Aan deze folder kunnen we niks meer
veranderen. Maar onze opleidingen
staan niet stil. For realtime info, check
www.kdg.be.
www.kdg.be
Verantwoordelijke uitgever: Veerle Hendrickx, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen.
www.kdg.be/international
Download