Bemesten Dit is een artikel voor de fijnproevers. Voor leden met een

advertisement
Bemesten
Dit is een artikel voor de fijnproevers. Voor leden met een Beta-achtergrond is dit nog wel te
bevatten maar voor de Alpha-leden wordt dit moeilijk. Toch een poging. Hoe wordt er
bemest? Zit er nog een idee achter of strooien en spuiten we maar wat raak?
Ook bij bemesten is natuurlijk meten zeer belangrijk. In ieder geval jaarlijks worden er
bodemmonsters genomen en wordt geanalyseerd hoe de bodemgesteldheid is en waar het
plantleven een overschot of een gebrek heeft. We kunnen dan ook zien of we de eerder
gestelde doelen hebben gehaald.
Is een zuurdere bodem wenselijk, of minder ijzer in de grond, toch meer sporenelementen
geven of juist minder en dat willen we na een aantal jaren ook nog zichtbaar maken in de
analyse. De analyse-resultaten samen met het beleid van beluchten, bezanden, de gebruikte
grassoorten en vocht bepalen het bemestingschema. Dit schema spreken wij regelmatig door
met onze gras-adviseur.
In hoofdlijnen zijn er 2 soorten mest. De hoofdelementen en de sporenelementen.
De hoofdelementen zijn Stikstof (N), Fosfaat (P) en Kalium (K). De laatste jaren worden
Magnesium(Mg) en Calcium (Ca) ook tot de hoofdelement gerekend.
Het element stikstof N is voor groei, P is goed voor de vorming van eiwitten wat belangrijk is
voor een sterk wortelgestel, het zorgt dus voor de energie-voorziening. Kalium zorgt voor het
transport van voeding en vocht door de plant. Door stevigere cellen is de plant minder
ziektegevoelig. Het magnesium is belangrijk voor het bladgroen, het is de bouwsteen voor
enzymen die essentieel zijn om stikstof om te zetten in eiwitten. Als laatste maar niet de minst
belangrijke calcium. Melk zorgt voor stevigere botten, zo zorgt calcium in planten voor
stevigere celwanden en een goede celdeling. Daarnaast heeft het een grote invloed op de
opname van sporenelementen en reguleert het de doorlaatbaarheid van de cel-membramen.
Snapt U het nog?
Het sporenpakket is zo uitgebreid en omvangrijk dat we het niet in detail bespreken.
Sporenelementen zijn o.a. zwavel, ijzer, mangaan, borium, molybdeen, koper, silicium en
zink.
Voor het bemesten gebruiken we diverse machines afhankelijk van de toedieningsvorm
(korrels, vloeibaar). Voor het vloeibaar toedienen gebruiken we een veldspuit (foto). Die
veldspuit sproeit geen schuim. De schuimpropjes die U wel eens ziet op de green gebruiken
we om de sproeibanen zichtbaar te maken tijdens het spuiten.
Voor niet-vloeibare bemesting gebruiken we andere machines. (foto’s)
Tenslotte, bij spuiten zijn de neerslag-verwachtingen belangrijk.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards