vak : redactierekenen en cijferen

advertisement
VAK
: REDACTIEREKENEN EN CIJFEREN
DATUM : DINSDAG 19 JULI 2011
TIJD
: 08.15 – 09.45 UUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
4
Bereken van de onderstaande getallen het
verschil tussen het grootste en kleinste getal.
0,190
0,019
0,900
0,090
Een kapitaal is SRD 12.000, groot en staat
uit tegen 4 12 % rente per jaar.
De uitkomst is …
Na hoeveel maanden brengt het kapitaal
SRD 360, aan rente op?
A
B
C
D
0,1
0,171
0,81
0,881
A 8 maanden
B 6 maanden
C 9 maanden
D 18 maanden
2
Los op:
80 pond + 300 ons – 2,5 kg = … kg.
5
A 45
B 67,5
C 72,5
D 187,5
3
Vul in:
Van 9.23 uur p.m. tot 2.40 uur a.m.
is …
A
B
C
D
5 uren en 17 minuten
5 uren en 57 minuten
6 uren en 3 minuten
6 uren en 43 minuten
Alleen de muur wordt aan de voor- en
achterkant geschilderd.
Hoeveel vierkante meter wordt geschilderd?
A 40 m2
B 74 m2
C 80 m2
D 100 m2
6
koersen:
€ 1, = SRD 4,20
US $ 1, = SRD 2,80
Sandra heeft US $ 420, en € 360,.
Ze wisselt haar euro’s in voor US dollar.
Hoeveel US dollar heeft ze in totaal?
A
B
C
D
US $ 660,
US $ 780,
US $ 960,
US $ 1428,
9
Uit een zak met 240 kg rundvlees wordt er
40 pond weggehaald. De rest heeft men
verpakt in zakjes van 800 gram.
Hoeveel zakjes zijn dat?
A
B
C
D
200
275
325
400
10
7
zwemtarieven:
Kinderen jonger dan 3 jaar : gratis
Kinderen van 3 tot 12 jaar : SRD 2,75
Volwassenen
: SRD 5,50
Rikia en haar 4 kinderen gaan zwemmen.
De kinderen zijn 2, 8, 11 en 18 jaar oud.
Welk getal, op deze getallenlijn,
moet er bij het vraagteken staan?
A
B
C
D
6366
6372
6390
6414
11
Hoeveel moet Rikia totaal betalen?
A
B
C
D
SRD 11,
SRD 13,75
SRD 16,50
SRD 19,25
Shamir vertrok uit F met een gemiddelde
snelheid van 80 km/u naar S.
Onderweg rustte hij even uit.
8
Hoe lang heeft hij uitgerust?
Los op:
400 – 144 : 4  6 = …
A
B
C
D
184
370
384
394
A
B
C
D
32 minuten
40 minuten
62 minuten
80 minuten
12
Het brutogewicht van 3 dozen elk met
12 blikken melkpoeder is 39.000 gram.
Eén lege doos weegt 400 gram en één
leeg blik weegt 150 gram.
Het totale nettogewicht is … gram.
16
Vier kinderen doen mee met verspringen.
De gemiddelde afstand van hun sprong
is 2,6 m.
Raj sprong 3,2 m en Neo sprong 1,4 m.
Carla en Dion sprongen even ver.
De afstand die Dion sprong is ... m.
A
B
C
D
32.400
33.200
34.800
36.800
A
B
C
D
1,8
2,4
2,9
5,8
13
17
Chaim verliest van zijn knikkers eerst
2
deel en daarna nog 13 deel.
5
Hij houdt 60 knikkers over.
Menzio spaart geld op de bank tegen 4% rente
per jaar. Na 3 maanden ontvangt hij SRD 75,
aan rente.
Hoeveel knikkers had hij in het begin?
Hoeveel geld had Menzio op de bank?
A 96
B 104
C 150
D 225
14
SRD 5625,
SRD 7500,
SRD 10.000,
SRD 22.500,
18
Los op:
p – 384 : 4 x 12 = 112
Karan heeft 23  het spaargeld van Aniel.
Ze krijgen elk SRD 235, erbij.
Nu hebben ze samen SRD 995,.
p=…
A 104
B 120
C 896
D 1264
Hoeveel geld had Karan eerst?
15
Los op:
0,5 m3 + 750 cm3 + 8,75 l = … dm3.
A 66,25
B 88,75
C 509,50
D 588,25
A
B
C
D
A
B
C
D
SRD 210,
SRD 304,
SRD 315,
SRD 456,
19
22
posttarieven:
Van 0,5 gr tot en met 10 gr SRD 3,25.
Voor alles boven 10 gr moet er SRD 0,05
per gram bij betaald worden.
Het aquarium is getekend op schaal 1 : 20.
De werkelijke inhoud van dit aquarium
is ….dm3.
A
380
B 1728
C 4320
D 17280
Hoeveel moet ze totaal betalen?
A
B
C
D
20
4
3
2
1
SRD 5,30
SRD 8,05
SRD 13,70
SRD 16,45
1616
4892
23
5416
P
2664
Q
R
10.656
S
Het antwoord van 524 + 364  6 : 12 ligt in ...
A
B
C
D
Jessye post 3 kaarten en 1 brief met de
volgende gewichten:
Eén van 7 gram, één van 12 gram en één
10 gram plus een brief van 22 gram.
vakje P3
vakje Q1
vakje R4
vakje S2
Los op:
93 12 ton : 500 = ... kg
A
18,7
B
187
C 1870
D 18.700
24
21
Henk vertrekt met de auto uit K met een
gemiddelde snelheid van 60 km/u.
Hij rust 1 12 uur in L uit en rijdt met dezelfde
De basis van de driehoek is
3
4
 de lengte van
gemiddelde snelheid naar M.
de rechthoek.
De omtrek van de rechthoek is 42 cm.
De afstand van K naar M is … km.
De breedte van de rechthoek is … cm.
A
B
C
D
A 5
B 9
C 12
D 13
180
220
270
360
25
28
Anton verkoopt zijn bromfiets van
SRD 2500, met 10% winst aan Ben.
Ben verkoopt de bromfiets aan Carlo voor
SRD 3300,.
Samuel geeft
deel van zijn geld uit.
1
7
Daarna nog de helft van de rest.
Hij houdt dan SRD 630,- over.
Hoeveel geld had hij eerst?
De winst van Ben is …
A
B
C
D
A 16 23 %
B 20 %
C 22 %
D 32 %
29
Drie kippen wegen samen 5,5 kg.
De 1e kip weegt 1,4 kg en de 2e weegt 2,3 kg.
26
I
Welke getallen moeten er op de plaats van de
kruisjes van deze getallenlijn staan?
A
B
C
D
SRD 270,
SRD 1035,
SRD 1470,
SRD 1764,
De 3e kip weegt 3,6 pond.
II De 3e kip weegt 1 pond minder dan de
2e kip.
Van deze beweringen kun je zeggen dat :
1954 en 2058
1980 en 2084
2006 en 2058
2006 en 2110
A
B
C
D
alleen I juist is
alleen II juist is.
beide juist zijn.
beide onjuist zijn.
27
koersen:
koers 6 maanden geleden
€ 1, = SRD 3,80
US$ 1, = SRD 2,80
30
koers nu
€ 1, = SRD 4,10
US$ 1, = SRD 3,15
Yoeri wisselde 6 maanden geleden € 185,- en
US$ 150,-.
Hoeveel zou hij meer ontvangen als hij nu dit
geld zou inwisselen?
A
B
C
D
SRD 108,
SRD 109,75
SRD 100,50
SRD 217,75
42 m
Ronny loopt 6 keren om dit terrein en legt een
totale afstand van 924 m af.
De breedte van het terrein is …m.
A
B
C
D
minder dan 22
22
35
meer dan 35
Download