De Bijbel in 45 minuten

advertisement
De Bijbel in 45 minuten
deel 1, Genesis
Een studie in quiz vorm bedoeld om na te
denken over een bijbel boek in hoofdlijnen.
De bijbel in 45 minuten, deel 1 – Genesis
Het doel van deze ‘quiz’ is om d.m.v. een wedstrijd element het Bijbelboek Genesis in hoofdlijnen beter te leren kennen.
De insteek hiervan is dat het verdiepen in het bijbel boek of delen ervan makkelijker wordt voor jongeren.
Indeling avond
Start de avond met een hapje & drankje, praat even over de afgelopen week en begin de avond met gebed.
Deel vervolgens de ‘bijbeltest’ uit laat deze in groepen invullen (15-30min). Deel vervolgens de hand-outs uit en loop
door de antwoorden heen d.m.v. de presentatie.
De vragen
Hieronder staan alle vragen, bijbel verzen en een toelichting.
Vraag
Waar was God voor de schepping?
Waar
Gen 1:1
Wat schiep God op de eerste dag?
Gen 1:2
Wat schiep God op de tweede dag?
Gen 1:6
Wat schiep God op de derde dag?
Gen 1:9
Wat schiep God op de vierde dag?
Gen 1:14
Wat
Wat
Wat
Wat
Gen
Gen
Gen
Gen
schiep God op de vijfde dag?
schiep God op de zesde dag?
schiep God op de zevende dag?
stond er midden in de tuin?
1:20
1:24
2:1
2:8
Waarom schiep God de vrouw?
Gen 2:18
Waaruit schiep God de vrouw?
Gen 2:22
Waarom at de mens de vrucht?
Gen 3:1
Hoeveel kinderen hadden Adam & Eva
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Over welke bloed lijn ging God verder?
Waarom was de zondvloed?
Internet: www.back2god.nl
Antwoord/Toelichting
De Geest van God zweefde boven de wateren. We leren
hier uit dat God al voor de schepping aanwezig was, hij
zweefde rond en besloot een wereld te scheppen.
Het licht, immers zonder licht is er geen dag en zonder
duisternis (wat er was) is geen nacht. Om een dag en nacht
te hebben en een levenscyclus is dag & nacht nodig.
Een gewelf of ruimte waarin leven mogelijk kan zijn. Dit
kun je zien als de ruimte tussen de aarde en dampkring.
Het land (aarde), zee en planten. De basis beginselen voor
het leven, voedsel en leefruimte (land, water, lucht).
Maan, sterren dus het heelal zodat die invloed kunnen
hebben op dag en nacht, licht geven en warmte, etc..
De dieren die leven in het water (zee) en in de lucht.
De dieren die leven op het land en de mens.
Niets, Hij ruste en was tevreden over de schepping.
De levensboom (eeuwig leven) en de boom van kennis
(d.w.z. goed en kwaad). A&E mochten eten van de
levensboom zodat ze eeuwig konden leven. Het eten van
de boom van kennis was verboden omdat ze dan het kwaad
zouden kennen en kunnen doen. Op het moment van eten
van de boom van kennis mochten ze niet meer bij de boom
van eeuwig leven. Dit om het kwaad te beperken.
De mens (Adam) was alleen, God zag in dat dit niet goed
was en dat de mens een partner nodig had net zoals de
dieren.
Een rib de mens (Adam) zodat ze werkelijk uit de man
gebouwd is en één met hem kan zijn.
Satan zorgde heel slinks ervoor dat er een opening voor
onvrede was bij de mens, hierdoor was verleiding mogelijk.
De mens werd namelijk door de opmerking ‘Is het waar dat
jullie van geen enkele boom mogen eten’ bewust van die
ene boom, en het zaadje voor onvrede en het verlangen
naar die boom groeide hierdoor.
De meest bekenden zijn Kaïn en Abel (4:1), echter er
waren meerdere zonen en dochters (5:3)! En met name
Set (4:25) wordt specifiek genoemd.
Na de dood van Abel ging Kaïn zo goed als kwaad verder
met z’n leven en kreeg kinderen. Echter wordt Set apart
vermeld omdat deze ook de bloedlijn van Noach is. Ging
God met slechts één verder? Nee, met beiden echter de
belangrijkste lijn lijkt Set te zijn (o.a. Noach)
Goden vermengden zich met mensen
Beperking van de (eeuwige) levensgeest.
Alle mensen waren slecht.
4:1
4:25
5:3
5:3
4:17
Gen 6:2
Gen 6:3
Gen 6:5
E-mail: [email protected]
.
Maart 2013
De Bijbel in 45 minuten
deel 1, Genesis
Een studie in quiz vorm bedoeld om na te
denken over een bijbel boek in hoofdlijnen.
Het is dus niet zo dat het puur ging omdat de mensen
fouten maakten. God had ook problemen ermee dat de
zonen van God zich vermenigvuldigden met de mens.
Hoe werd Noach gered?
Gen 6:14
Waarom viel (de toren) babel?
Gen 11:4
Waarom kregen Abraham en Lot ruzie?
Gen 13:6
Waarom werd Sodom vernietigd?
Gen
19:12
Gen
19:28
Waarom werd Lot gered uit Sodom?
Wat nam Jacob af van Esau?
Gen
27:30
Jacob trouwde het eerst met?
Gen
29:25
God strafte Jacob zijn afkeur voor Lea door
Gen
29:31
Hoe heet het eerste kind van Rachel?
Wat deden de broers met Jozef?
Wat redde Jozef en gaf hem ‘macht’?
We zien eigenlijk dat Jacob in zijn hele leven bedrogen en
bestraft word door zijn gedrag eerder.
Het eerste kind van Rachel was Jozef, wat ook direct de
lieveling en bron van ‘kwaadheid’ werd voor z’n broers.
De broers verkochten Jozef uit afgunst. Hierdoor kwam hij
in Egypte terecht, waarna hij z’n familie kon redden.
Het uitleggen van de droom van de farao over de 7 vette
en 7 magere jaren. Hierdoor werd Egypte een machtig land
omdat het zich kon voorbereiden op de slechte tijden.
Benjamin, we lezen vanaf vers 42:4 dat Benjamin werd
thuisgelaten uit angst hem te verliezen. Jozef liet hem
vervolgens komen en met een list wist hij de familie bij
elkaar te brengen dmv Benjamin te beschuldigen (beker).
Een aantal broers werden belast met het beheren van de
veestapel van de Farao, hierdoor konden ze in aantal als
volk in aantal toenemen terwijl de Egyptenaren slaven
werden van Farao.
Gen
29:24
Gen
37:28
Gen
41:17
Hoe heet Rachel haar 2e kind en Jozef zijn
enige volle broer?
Gen 42:4
Wat voor baan kregen de broers van Jozef in
Egypte toegewezen?
Gen 47:5
Internet: www.back2god.nl
De zondvloed was dus meer dan het wegvagen van ons
zondige mensen maar ook schoolschip maken in het
algemeen.
God vertelde hem dat de zondvloed eraan kwam en kreeg
de opdracht zichzelf te redden door het bouwen van de ark
en hierop dieren mee te nemen, zodat de aarde opnieuw
opgebouwd kon worden.
De mensheid wilde beroemd worden en voorkomen dat ze
verspreid werden. God zag dat dit fout ging, omdat men
onoverwinnelijk dacht te worden. Hij bracht daarom spraak
verwarring waardoor de mensheid uit elkaar ging.
Abraham en Lot gehoorzaamden God en hadden hun lang
verlaten. In Kanaän werden ze raak en hadden ze opeen
gegeven moment zoveel dieren dat hun herders ruzie
onderling kregen omdat er te weinig ruimte voor alle dieren
was. Lot koos voor het meest vruchtbare deel van de regio
in de richting van Sodom een slechte stad.
Er waren aanklachten tegen de stad gedaan dat het niet
leefde volgens de Here.
Lot werd gered door de werken van Abraham, omdat deze
gepleit had voor het welzijn van mensen in Sodom die
geloofden in de Here kreeg Lot nog een kans.
Het was Jakob dmv een list gelukt om de zegen te krijgen
wat hem meester maakte (leider) van het gezin inclusief
over Esau. Dit was een recht wat Esau toe behoorde.
Jacob trouwde door een list van Laban met Lea ipv Rachel.
Lea was de oudste dochter, die volgens traditie eerst moest
trouwen. Jacob mocht vervolgens nog Rachel huwen voor
nog 7 jaren extra werken voor Laban.
Jacob hield het meest van Rachel, hij voelde weinig voor
Lea. Daarom strafde God Jacob door Rachel onvruchtbaar
te maken en Lea kinderen te krijgen. Dit bracht jaloezie bij
Rachel die vervolgens slavinnen beschikbaar stelde etc.
E-mail: [email protected]
.
Maart 2013
De Bijbel in 45 minuten
deel 1, Genesis
Een studie in quiz vorm bedoeld om na te
denken over een bijbel boek in hoofdlijnen.
Eind conclusie
We zien in het hele boek Genesis van het begin tot het eind één rode draad van gunsten en redding van/door God en
het afwijzen van de mens van God of beliegen of bedriegen. Toch zie je dat God door blijft werken met zijn volk vanaf
het begin tot het einde. Het boek Genesis word dan ook vertaald als oorsprong, begin of wording wat heel passend is
voor het ‘maken’ van Gods volk tot wat het is.
We kunnen het boek Genesis ook deels projecteren op ons leven, het kent vele ups & downs maar de rode draad is dat
God een plan met ons heeft en ons er wel krijgt, hoeveel we ook tegen werken of dwaasheden uitvoeren.
Extra documenten
Op onze website www.back2god.nl kunt u de volgende aanvullende documenten downloaden:
- Hand-out voor de bezoekers (PDF)
- Powerpoint 2010 presentatie (tijdlijn)
- De quiz vragen voor uit delen (PDF)
Internet: www.back2god.nl
E-mail: [email protected]
.
Maart 2013
Download