Examen

advertisement
Examen
praktijkvaardigheden
examenservicesysteem Handelsonderwijs (WEB)
beoordelingsinstrument : vaardigheidstoets Frontpresentatie en Artikelpresentatie
: (eindterm 1 en 2), behorend bij Beoordelingsschema
: Praktijkobservatie
deelkwalificatie
: 203 [50065]
omschrijving
: Presentatie en promotie 1
adviestijdsduur
: variabel
code
versie
publicatiemoment
aantal pagina's
: OPD.203.1(aug’03) front & apt
: versie 1, 2003-2004
: augustus 2003
:4
Afnamedatum ROC
: …………………………………….
Instructie voor het uitvoeren van de opdracht
Opdracht
Deze instructie bestaat uit twee opdrachten. In de eerste opdracht staat het opbouwen van
een frontpresentatie centraal, in de tweede het opbouwen van een tijdelijke
artikelpresentatie.
In overleg met de vakdocent en praktijkopleider kies je een moment om in jouw praktijkbedrijf
deze opdracht uit te voeren.
Je gaat een frontpresentatie (etalage of showroom) en een tijdelijke artikelpresentatie
(display) opbouwen/inrichten voor jouw winkel.
Veel succes!
OPD.203.1(aug’03) front & apt
p.2 van 4
versie 1
definitief
Opdracht Frontpresentatie
Je gaat een frontpresentatie opbouwen.
Bespreek met je praktijkopleider welk onderwerp, thema of product in je presentatie centraal
moet staan en op wat voor een manier dit naar voren moet komen.
Tijdens de uitvoering zal de praktijkopleider je beoordelen op een aantal punten, zoals:
- de voorbereiding en de planning.
- of je een voorbereidende schets hebt gemaakt
- de manier waarop je gebruik maakt van materialen.
- of je rekening houdt met het zwaartepunt.
- of je ervoor zorgt dat klanten niet of zo min mogelijk worden gehinderd.
- of je de presentatie binnen een redelijk tijdsbestek maakt.
- of je veilig werkt.
- of je de juiste hulpmaterialen en opbouwmaterialen gebruikt
Het eindproduct (de uiteindelijke presentatie) wordt ook beoordeeld door de praktijkopleider.
Hierbij zal gelet worden op de volgende punten:
- of je gebruik hebt gemaakt van de juiste materialen.
- of je gebruik hebt gemaakt van de juiste kleuren.
- of je gezorgd hebt voor een goede attentiewaarde.
- of je passende decoratiematerialen hebt gebruikt
- of je de prijskaartjes juist hebt gebruikt
- of je rekening hebt gehouden met een eventueel thema of actie.
- of je hebt gezorgd voor afstemming met het winkelconcept.
- of je hebt gezorgd voor een juiste compositie.
- of je hebt gezorgd voor een goede verlichting
- of je hebt gezorgd voor een goede afwerking.
- of je hebt gezorgd voor een nette en verzorgde presentatie.
Vervolgens zal er eventueel een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen jou, de
praktijkopleider en de praktijkbegeleider (vakdocent). Hierin wordt aan je gevraagd waarom
je bepaalde keuzes hebt gemaakt bij het uitvoeren van de opdracht.
XEinde opdracht FrontpresentatieW
OPD.203.1(aug’03) front & apt
p.3 van 4
versie 1
definitief
Opdracht Artikelpresentatie
Je gaat een tijdelijke artikelpresentatie (een display) opbouwen.
Bespreek met je praktijkopleider welk onderwerp in je presentatie centraal moet staan en op
wat voor een manier dit naar voren moet komen.
Tijdens de uitvoering zal de praktijkopleider je beoordelen op een aantal aspecten, zoals:
- de voorbereiding en planning.
- of je een voorbereidende schets hebt gemaakt
- of je hebt gezorgd voor een verzorgde en veilige werkomgeving.
- of je ervoor gezorgd hebt dat klanten niet of zo min mogelijk werden gehinderd.
- of je de artikelpresentatie binnen een redelijk tijdsbestek hebt gemaakt.
- of je de juiste hulpmaterialen en opbouwmaterialen hebt gebruikt
Het eindproduct (de uiteindelijke presentatie) wordt ook beoordeeld door de praktijkopleider.
Hierbij zal gelet worden op aspecten zoals:
- of je hebt gezorgd voor afstemming met het winkelconcept.
- of je de presentatie hebt afgestemd op het doel (actie of thema).
- of je gezorgd hebt voor een goede attentiewaarde.
- of je hebt gezorgd voor een juiste compositie.
- of je gebruik hebt gemaakt van de juiste kleuren.
- of je passende decoratiematerialen hebt gebruikt
- of je de prijskaartjes juist hebt gebruikt
- of je rekening gehouden hebt met thema’s en/of acties.
- of je hebt gezorgd voor een goede afwerking.
- of je hebt gezorgd voor een nette en verzorgde presentatie.
- of de presentatie op de juiste plaats in de winkel gemaakt is.
Vervolgens zal er eventueel een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen jou, de
praktijkopleider en de praktijkbegeleider (vakdocent). Hierin wordt aan je gevraagd waarom
je bepaalde keuzes hebt gemaakt bij het uitvoeren van de opdracht.
XEinde opdracht ArtikelpresentatieW
OPD.203.1(aug’03) front & apt
p.4 van 4
versie 1
definitief
Download