C-Sparge Mateboer Milieutechniek heeft een licentie voor het

advertisement
C-Sparge
Mateboer Milieutechniek heeft een licentie voor het toepassen van de C-spargetm techniek. Via
micro-poreuze filters worden zeer kleine bubbeltjes met ozon (micro bubbels) de bodem ingebracht.
Ozon breekt tal van organische verontreingingen af. De microbubbels zorgen ervoor dat rondom de
injectiepunten krachtige circulatiestromingen ontstaan. De verontreinigingen worden daardoor in
een relatief breed gebied rondom het injectiepunt gemobiliseerd en afgebroken. De methode is
geïntroduceerd in 1997 en is sindsdien op een groot aantal locaties met succes toegepast. Vooral het
saneren van VOCl verontreinigingen blijkt zeer succesvol met deze methode.
De ozon zorgt voor een chemische omzetting van tal van organische
verontreinigingen (bv. vluchtige organische chloriden en vluchtige
aromaten) tot onschadelijke producten (o.a. water en kooldioxide). De
kleine belletjes hebben tevens een mobiliserend effect, hierdoor
kunnen verontreinigingen die anders moeilijk bereikbaar zijn
makkelijker worden gesaneerd. De C-sparge techniek is beproefd op
tal van projecten en heeft prima resultaten gegeven.
In het onderstaande overzicht is het saneringsverloop van een saneringsproject in Utrecht
weergegeven. Het eerste beeld is van de nulsituatie. Vervolgens is het effect van mobilisatie van
verontreiniging goed te zien in het tweede beeld. Daarna is in de volgende beelden de duidelijke
afname van de verontreiniging te zien door de toepassing van de combinatie van C-spargeTM en
onttrekking in de bron.
Indien u vragen heeft over deze saneringstechniek geven wij u graag een toelichting en/of een
vrijblijvende beoordeling of deze techniek in uw situatie toepasbaar is.
Download