Opleidingsboekje 1

advertisement
Opleidingsboekje
Voor
1* DUIKER
Van:
............................
Les 1
Theorie: De eerste kennismaking.




weten hoe een duikmasker, snorkel, vinnen, loodgordel, trimvest, persluchtfles, automaat en octopus en
duikpakken eruit zien, waarvoor ze bedoeld zijn en aan welke eigenschappen ze moeten voldoen;
welke duikuitrusting zijn nodig om onder water te ademen en te zwemmen;
waarom met een buddy duiken;
handsignalen voor OK, niet OK, ik kan niet klaren, ik heb geen lucht meer, ik ga omhoog/omlaag.
Datum:
Instructeur:
Kandidaat:
Zwembad: Introductie duiken met perslucht
opbouw / controle persluchtset
te water gaan via trap
handsignalen
klaren automaat en terugvinden automaat
afdalen naar diepe onder begeleiding van instructeur
duikbril klaren
water verlaten via ondiepe en trap
Datum:
2
Instructeur:
Kandidaat:
Opleidingsboekje voor de 1* duiker
Les 2
Theorie: De voorbereiding van een duik.







wat is een materiaalcontrole, waarom nodig, en waaruit bestaat de eigen
materiaalcontrole. 5-puntscheck (KORAAL;
zelfstandig opbouwen van een persluchtset
buddycheck, waarom is die nodig is (ezelsbruggetje KILO)
handsignalen voor omlaag en omhoog, ik begrijp het niet, kalm aan, niet doen, ik ben
duizelig, ik heb nog 100 bar in mijn fles, ik ga op deze diepte blijven, ik heb nog 50 bar in
mijn fles en ik beëindig de duik;
ideale loodballast bepalen;
uitleggen hoe je met behulp van het trimvest kunt dalen, stijgen of ‘blijven hangen’. Rol
van eigen ademhaling;
waarom een octopus en hoe daarmee lucht delen.
Datum:
Instructeur:
Kandidaat:
Zwembad: Persluchttechnieken en opbouw van de
duikset
opbouw / controle duikset
duikset omhangen
buddycheck, handsignalen
te water gaan
basistrim bereiken
automaat uit, automaat weg, terugvinden en klaren – methode 1 en 2
lucht delen – statisch
trimmen – vinwippen
waterverlaten via trap in ondiepe
Datum:
Instructeur:
Opleidingsboekje voor de 1* Duiker
Kandidaat:
3
Les 3
Theorie: De duik – effecten van toenemende druk.








de omgevingsdruk stijgt, naarmate de duiker dieper onder water afdaalt;
drie effecten van toenemende druk op de duiker;
wat gebeurt er in het middenoor als je afdaalt onder water en als je gaat klaren;
waarom je meer lucht verbruikt naarmate je dieper duikt;
twee effecten van stikstofopname in het lichaam;
waarom je stijgsnelheid niet groter dan 10 meter per minuut moet zijn.
waarom je bij een opstijging altijd moet doorademen;
waarom je vóór het duiken geen neusdruppels moet gebruiken.
Datum:
Instructeur:
Kandidaat:
Zwembad: Persluchttechnieken en problemen oplossen
opbouw / controle duikset
duikset omhangen
buddycheck, handsignalen
te water gaan met schredesprong
afdaling in blauw
automaat blazen en ademen
reddingsopstijging
afdaling in blauw
gecontroleerde opstijging
waterverlaten via trap in diepe
Datum:
4
Instructeur:
Kandidaat:
Opleidingsboekje voor de 1* duiker
Les 4
Theorie: Plan je duik en duik je plan.





drie redenen waarom het maken van een duikplanning belangrijk is;
een duik plannen met behulp van de sportduiktabel;
een herhalingsduik plannen met behulp van de sportduiktabel;
drie typen duikcomputers en kan van elk type een belangrijke eigenschap noemen;
hoe een duikcomputer werkt en kan de basale gegevens van het display lezen.
Datum:
Instructeur:
Kandidaat:
Zwembad : Persluchttechnieken en problemen oplossen
opbouw / controle duikset
buddycheck, handsignalen
te water gaan met rol achterwaarts
lucht delen – ontvanger / gever
trimmen – vinwippen
zelfhulp en assistentie bij kramp
gecontroleerde opstijging
reddingsopstijging
waterverlaten via trap in diepe
Datum:
Instructeur:
Opleidingsboekje voor de 1* Duiker
Kandidaat:
5
Les 5
Theorie: Duiken in het buitenwater




drie manieren om met volledige duikuitrusting veilig te water te gaan;
waarom licht en geluid zich onder water anders gedragen dan boven water;
waarop moet je letten als je gaat duiken in water met slecht zicht;
gebruikt als beginnend duiker het kompas op de juiste manier.
Datum:
Instructeur:
Kandidaat:
Zwembad:
opbouw / controle duikset
buddycheck, handsignalen
te water gaan met schredesprong
lucht delen – opstijging
naar ondiepe zwemmen en in ondiepe overgaan naar ademen door snorkel
snorkelen naar diepe en overgaan op ademen door de automaat en afdalen
gecontroleerde opstijging
reddingsopstijging
Datum:
6
Instructeur:
Kandidaat:
Opleidingsboekje voor de 1* duiker
Les 6
Theorie: 6. Duiken: je kunt er alle kanten mee op
Facultatief:



vertellen voor welke brevetdoelstellingen ben je opgeleid, d.w.z. de diepte, duur en soort water waarin hij
veilig kan duiken;
een helder beeld van wat je na deze 1*-duikopleiding nog meer in de vereniging kan doen;
waarop moet je letten als je op duikvakantie gaat, met name met betrekking tot - reizen en duiken
- hoeveelheid vocht
- meerdere duiken op één dag
- duiken vanaf een boot
- duiken in (grote) groepen.
Datum:
Instructeur:
Kandidaat:
Zwembad: Persluchttechnieken en problemen oplossen
opbouw / controle duikset
buddycheck, handsignalen
trimmen (volg de lijn)
gecontroleerde opstijging
reddingsopstijging
Datum:
Instructeur:
Opleidingsboekje voor de 1* Duiker
Kandidaat:
7
1e Buitenduik
Les 7
Zwemmen, basis trim, op/af bouwen, bodemcontact
50 meter zwemmen zonder basisuitrusting
5 min. Overlevingszwemmen
opbouw / controle duikset onder directe controle instructeur
buddycheck, handsignalen onder directe controle instructeur
basistrim aan oppervlakte onder directe controle instructeur
afdalen met bodemcontact
duiken
opstijgen met handhaving bodemcontact
Datum:
Instructeur:
Kandidaat:
2e Buitenduik
Les 8
Buddycheck en handsignalen, (bril en automaat)klaren,
luchtdelen, automaat vinden, vinwippen
opbouw / controle duikset
buddycheck, handsignalen
afdalen met bodemcontact naar diepte tussen 6 en 8 meter
automaat uit, terug en klaren
automaat uit, automaat weg en terugvinden en klaren (beide methodes terugvinden automaat)
duikbril klaren
lucht delen – statisch als ontvanger en donor
trimmen – vinwippen
opstijgen met handhaving bodemcontact.
Datum:
8
Instructeur:
Kandidaat:
Opleidingsboekje voor de 1* duiker
3e Buitenduik
Les 9
Buddy check en handsignalen, afdalen en opstijgen in
het blauw
opbouw / controle duikset
buddycheck, handsignalen
gecontroleerde afdaling in het blauw
herhaling oefeningen naar inzicht instructeur
gecontroleerde opstijging in het blauw
Datum:
Instructeur:
Kandidaat:
4e Buitenduik
Les 10
Op kompas heen en terug, (zelf) hulp bij kramp,
luchtdelen opstijging, reddingsopstijging
opbouw / controle duikset
buddycheck, handsignalen
op kompas naar dieper water snorkelen
gecontroleerde afdaling in het blauw
zelfhulp en assistentie bij kramp
luchtdelen – opstijging
reddingsopstijging
op kompas terugzwemmen naar startpunt
Datum:
Instructeur:
Opleidingsboekje voor de 1* Duiker
Kandidaat:
9
5e Buitenduik
Les 11
Buddycheck en handsignalen, Op kompas naar dieper
water, afdalen, trimmen en opstijgen in het blauw
opbouw / controle duikset
buddycheck, handsignalen
op kompas naar dieper water snorkelen
aan oppervlakte overgaan op ademen uit automaat
gecontroleerde afdaling in het blauw
trimmen
gecontroleerd opstijging in het blauw
Datum:
Instructeur:
Kandidaat:
Instructeur:
Kandidaat:
6e Buitenduik
Extra Les 12
Datum:
10
Opleidingsboekje voor de 1* duiker
Opleidingsboekje voor de 1* Duiker
11
12
Opleidingsboekje voor de 1* duiker
Download