De bloedsomloop - Biologie met Mevrouw Smit

advertisement
 Argumenten voor de evolutietheorie:
- Fossielen
- Overeenkomsten in bouw
- Rudimentaire organen
- Overeenkomsten bij embryonale ontwikkeling
- Overeenkomsten in DNA
- Overeenkomsten in processen
Basisstof 4: De ontwikkeling van het leven in het water

 Ontstond +/- 4,6 miljard jaar geleden
 Nog geen leven mogelijk
 Hoge temperaturen
 Vulkaanuitbarstingen en meteoriet inslagen
 Geen zuurstof
 Geen ozonlaag
 Veel giftige stoffen
Ontstaan van leven
- Door blikseminslagen,
vulkaanuitbarstingen ontstonden in
de zee ingewikkelde chemische
verbindingen.
- Uit deze “oersoep” is
waarschijnlijk leven ontstaan.
- Toestel van Miller bootst de
omstandigheden van 4 miljard jaar
geleden na. Gassen uit vulkaan,
bliksem, enz.
Er ontstonden bouwstenen van het
leven  aminozuren = Eiwit
 nucleïnezuren = DNA
 Nadat de aarde voldoende was afgekoeld
 +/- 3,8 miljard jaar geleden
 In het water
 Nog geen zuurstof in de lucht
 Simpele organismen zonder celkern
 +/- 3,5 miljard jaar geleden
 Hieruit ontstonden eencellige organismen
 Kort hierna voor het eerst fotosynthese -> zuurstof!
 +/- 2,7 miljard jaar geleden
 Ontstonden +/- 1,6 miljard jaar geleden
 De eerste dieren +/- 700 miljoen jaar geleden
 Het leven op aarde wordt verdeeld in tijdperken
 Tijdperken worden onderverdeeld in perioden
 Geologische tijdschaal geeft aan
- wanneer elke periode begon
- wanneer elke periode eindigde
- wat er in die periodes gebeurde
 Precambrium: tot 542 miljoen jaar geleden
- Lange periode
- Vreemde soorten die in de zee leefden
- Geen roofdieren
 Cambrium: 530 miljoen jaar geleden
- Snelle ontwikkeling -> explosie van leven
Download