Joods Verzetsmonument Waar staat het monument voor?

advertisement
De Belgische beeldhouder Josef Glatt heeft
de
metershoge
zwartgranieten
zuil
geplaatst en ontworpen. Op de zijkant van
het monument staat in het Nederlands en in
het Hebreeuws de tekst: 'Waren mijn ogen
een bron van tranen, dan zou ik dag en
nacht wenen om de gevallen strijders van
mijn dierbaar volk.' Deze tekst komt van de
profeet Jeremia.
Wie heeft het
monument neergezet?
Het beeld staat symbool voor het Joodse
verzet. Het joods verzet heeft het
niet-joodsverzet
overtroffen
zowel
kwalitatief als kwantitatief. Er hebben
ongeveer
1000
joden
verzetstrijders
gestreden voor hun vrijheid. Met succes.
Want uiteindelijk kregen ze wat ze wilden,
vrijheid. Maar dit was niet zomaar gebeurt,
van deze verzetstrijders zijn er ongeveer
500 overleden. Deze slachtoffers en
overlevende worden herdacht bij dit
molument.
Max Lohr & Dianta de
Vries - 3x1
Joods Verzetsmonument www.picozone.nl
Waar staat het
monument voor?
Joods
Verzetsmonument
5. Einde
3. Wie heeft het monument neergezet?
2. Waar staat het monument voor?
1. Waar staat dit monument en sinds
wanneer?
Inhoud
Het Joods Verzetmonument staat sinds
1988 op de hoek van de Amstel en de
Zwanenburgwal, aan de zijkant van de
Stopera in Amsterdam. Het ligt dicht
gelegen bij het Joodse Jongensweeshuis
en het Joodse Meisjesweeshuis.
Waar staat dit
monument en
sinds wanneer?
Het monument staat hier sinds 1988 dat is
nu dus al ruim 30 jaar.
Er word nu jaarlijks op de nacht van 8 op 9
november een herdenking gedaan aan
kristallnacht. Deze datum heeft ook een
betekenis, in de nacht van 8 en 9 november
1938 viel Duitsland enorm veel joden aan.
Bijna alle synagogen werden verbrand en
de Joodse winkels werden geplunderd en er
is veel schade aangericht op de Joodse
bezittingen. Dit was allemaal door de nazi's
georganiseerd om de Joden uit Duitsland te
verjagen.
4. Hoelang staat het monument hier al en
wat word er nu nog mee gedaan?
Hoelang staat het
monument hier en wat
word er nu nog mee
gedaan?
Einde.
Dit was onze pico/presentatie.
Zijn er nog vragen?
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards