Jan Martens

advertisement
Waarom De Triolier?
Ik heb zelf ook op De Triolier gezeten, toen deze net gestart was. Die school heeft voor mij als kind
enorm veel betekent. Ik zie nu makkelijk terug aan mijn zoons dat ze hetzelfde gevoel hebben; veilig,
vrij, een uitdagende omgeving om in samenwerking dingen te doen, bedenken en te spelen. Het kind
staat centraal, en er is enorm veel ruimte voor “anders denkenden”, wat voor mij de essentie is van
een brede, diverse ontwikkeling.
Onderscheidende Triolier?
Lastig zeggen, omdat je de andere scholen niet goed genoeg kent.
Sfeer?
Kindgericht, open en direct. Coöperatief. Veel ruimte. Het klinkt allemaal als marketing geblaat,
maar in dit geval ervaar ik dat echt zo. Mijn kinderen gaan allemaal graag naar school. Voordat ze
mochten wilden ze al graag gaan. Ondanks dat ze soms hard moeten werken en heus wel eens geen
zin hebben, is het na de vakantie nooit geen probleem om weer te starten en kijken ze uit naar het
contact met de andere kinderen, vriendjes.
Betrokkenheid
Ik vind de betrokkenheid van de ouders wisselend. Sommigen hebben het erg druk en hebben
misschien wat minder betrokkenheid, anderen zijn zéér betrokken. Wel heb ik sterk het idee dat
bijzonder veel ouders heel erg betrokken zijn bij het leerproces en een goed contact hebben met de
leraar. Onderling is er bijzonder veel betrokkenheid tussen de ouders.
Ikzelf voel me sterk verbonden met de school en de toekomst ervan. Ik vind het contact bijzonder
laagdrempelig en zeer goed. Er wordt geen onzin verkondigd, ze luisteren erg goed en proberen
actief mee te denken.
Spelen
Het is fijn om te zien dat onderwijs bij De Triolier dermate spelenderwijs gaat, dat het zeker voor de
kleinsten bijna niet te zien is dat er nog wat geleerd wordt hahaha. Naarmate de groepnummers
groeien is er een langzame ombuiging te zien naar de meer traditioneel klassikale manier zoals deze
in Nederland wordt toegepast. Ik verwacht dat er maar weinig leerlingen zijn die tools missen voor
het voortgezet onderwijs.
Samenwerken
Naar mijn idee worden er meerdere vormen van samenwerken gebezigd in De Triolier, afhankelijk
van de toegevoegde waarde voor de kinderen of de stof. Dat was in mijn tijd al zo, volgens mij is dat
niets veranderd
Samen leven:
Gelukkig is er in Budel nog een school die NIET de kinderen in een bepaalde levensbeschouwelijke
stroming drukt. Er is ruimte en respect, voor een andere zienswijze en identiteit, beleving of geloof.
Nogmaals, ik zie dat als pure rijkdom dat een kind opties krijgt voorgelegd die hij, naar eigen
goeddunken, kan kiezen of laten gaan. Alleen zo kan een (klein) mens volwaardig tot ontwikkeling
komen in een wereld die snel veranderd, spanningen vertoont en mogelijkheden biedt voor
persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, en leert het om te gaan met andersdenkenden. Als
mijn kinderen de toekomst zijn, dan hoop ik dat die een beetje lijkt op de visie van De Triolier.
Respect, samenwerking en onderzoekend en uitdagend. Mensen als waardevolle elementen in de
samenleving, voor en door elkaar. Als dat nog niet ronkend klinkt……..
Met vriendelijke groet,
Jan Martens
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards